Boligpartner

Vi bygger boliger godkjent for finansiering via Husbanken

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 21. november 2023
Lesetid: ~5 min

I BoligPartner har vi et bredt utvalg av eneboliger og flermannsboliger. Vi dokumenterer at boligene tilfredsstiller Husbankens krav til enten livsløpsstandard eller miljøvennlig bolig. Når en bolig er godkjent fra Husbanken, kan kjøper søke Husbanken om godkjenning som lånetaker.

Firemannsbolig som ferdighus - dette er Ariel Ariel - en firemannsbolig med leiligheter på 50 kvm.

Som hovedregel sier Husbanken at det nye huset ikke skal overstige deres grense for bruksareal (BRA) som ligger på 200 kvm.

Les mer om dette her

Les mer om Trehusene fra BoligPartner

Dette er vår lavblokk i tre som kan bygges i tre eller fire etasjer. Lavblokken inneholder leiligheter i ulike størrelser, tilpasset kjøpergruppen. Før byggestart kan vi i BoligPartner søke Husbanken om forhåndsgodkjenning, slik at leilighetene kan selges med muligheten for kjøper til å søke om lån via Husbanken.

I noen tilfeller kan det også være slik at en kommune selv ønsker å kjøpe noen av leilighetene i lavblokken. Disse leilighetene brukes da til utleie for kommunens innbyggere med behov for en tilrettelagt leilighet.

Bli kjent med Trehusene her

Høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger

Miljøvennlige løsninger er viktig for BoligPartner. Husbanken har totalt fem miljøkriterier, hvorav minst tre av disse må innfris for at kjøper skal kunne søke om Husbank-lån basert på miljøvennlige bolig.

Prosjekter fra BoligPartner oppfyller følgende miljøkrav - og kan dokumentere følgende:

  1. Avfallet fra prosjektet blir sortert og levert til avfallsmottak eller gjenvinning i henhold til gjeldende kriterier.
  2. Produkter innenfor utvalgte bygningsdeler i henhold til veilederen, har tilstrekkelig miljø-dokumentasjon.
  3. Prosjektet har ikke brukt fossilt brensel til oppvarming og tørking under arbeidet.
shutterstock_233257450 copy.jpg

Eksempler på eneboliger - som er innenfor kriteriene - slik at kjøper kan søke om lån via Husbanken

Vi tilbyr et kommunalt boligsamarbeid

Har din kommune boligutfordringer? Ved å samarbeide med BoligPartner, kan din kommune få realisert nye, husbankfinansierte boligprosjekter – på kommunale tomter – som innbyggerne har økonomi til å kjøpe.

Les mer om hvordan vi kan samarbeide