Boligpartner

Vi ønsker åpenhet og en ansvarlig bygg- og anleggsbransje

BoligPartner er en av landets største hus- og hytteleverandører. Gjennom vår posisjon i markedet har vi en unik mulighet til å jobbe for større åpenhet. Vi ønsker en bygg- og anleggsbransje hvor respekt, etterrettelighet og høy tillit står som sentrale verdier.

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den nye Åpenhetsloven i kraft. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhet er viktig

Høy kvalitet og åpenhet er viktig for oss i BoligPartner. Vi følger den nye Åpenhetsloven og har informasjonsplikt. Derfor har BoligPartner utført aktsomhetsvurderinger i 2023, både i forbindelse med vår egen virksomhet, men også i forhold til våre leverandører og forretningspartnere. Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kommer frem i alt fra vårt verdigrunnlag, etiske retningslinjer og gjennomarbeidede rutiner som ligger til grunn når vi gjennomfører anskaffelser, samarbeider med våre leverandører, og utarbeider kontrakter. Vår Bedriftskultur skal kjennetegnes av omtanke og respekt for hverandre.

Du kan etterspørre informasjon

Åpenhetsloven sikrer allmennheten tilgang til informasjon. Vi i BoligPartner plikter å svare på forespørsler om hvordan vår virksomhet håndterer risiko for- og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker å gi gode svar, og legger til rette for at allmennhetens rettigheter etter Åpenhetsloven blir fulgt opp. Vi kan ikke gi informasjon om forretningshemmelig informasjon.

Ønsker du å sende oss en forespørsel? Du er velkommen til å sende din e-post til post@boligpartner.no Husk å merke emnefeltet med Åpenhetsloven.

Se vår redegjørelse

Her kan du lese BoligPartner AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023. Klikk på knappen og les dokumentet (pdf)