Boligpartner

Vår grønne merkeordning

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 21. november 2023
Lesetid: ~11 min

Vi er trehusbyggeren som spiller på lag med skogen og naturen. BoligPartner bidrar til en bærekraftig fremtid med bygg i tre og klimasmarte løsninger. Bra for deg – sunt for miljøet – og bygget for kommende generasjoner.

Det lønner seg å velge oss. Vi gjør grønne valg hver gang et nytt bygg skal reises. I BoligPartner har vi en egen merkeordning som gjør det enkelt for deg å se hvilke ekstra tiltak du kan få hos oss - utover bransjestandard.

Slik fungerer vår merkeordning

Denne tabellen viser hvilke klimavennlige tiltak som er inkludert i vår leveranse når prosjektet har BoligPartner grønn B og B+. Som du ser av tabellen, får du ekstra tiltak i vår leveranse med grønn B, de samme er inkludert i B+ i tillegg til ytterligere tiltak

BP Eco skjema_1b.jpg

(V=valgfritt)

Dette er inkludert i BoligPartner grønn B

Her finner du informasjon om hva som følger med som ekstra tiltak dersom boligen er klassifisert som vår grønn B.

Hovedbæresystem i tre

Hovedbæresystem i tre

Uansett hvilket produkt du kjøper av oss, så vil hovedbæresystemet være i tre. Slik har vi gjort det gjennom 30 år, og i dag er vi en av landets største leverandører av hus og hytter - bygget i tre fra den nordiske skogen.

Med tre som vår arv og vårt byggemateriale, bygger og utvikler BoligPartner boliger og hytter for alle typer kunder over hele det langstrakte landet vårt. For vi er opptatt av å utvikle attraktive boliger for alle - slik at uansett hvor i livet du er nå finner du en bolig som passer nettopp deg hos oss.

Grønn B med miljøvennlig byggeplass

B - Miljøvennlig byggeplass

Hos oss blir minst 70 vektprosent av avfallet kildesortert for bygg over 100 m² og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m². Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning. Vi bruker ikke fossilt brensel til oppvarming og tørking under byggingen.

BoligPartner benytter precut. Det betyr at når byggets bindingsverk leveres til byggeplassen, er det allerede ferdig kappet, frest og merket. Det gir høy effektivitet og en nøyaktig byggeprosess med en oversiktlig byggeplass med mindre kapp og avfall.

Fjernvarme eller vannbåren varme er inkludert i vår leveranse med grønn B, og valgfritt i B+

B - Fjernvarme eller vannbåren varme

En klimavennlig bolig med oppvarming som både er naturlig, økonomisk og fornybar. Derfor er fjernvarme eller vannbåren varme inkludert i vår leveranse grønn B, og et valgfritt tilvalg i våre prosjekter med B+

Fjernvarme er vannbåren varmeenergi som produseres i en varmesentral og distribueres ut til kundene via isolerte fjernvarmerør nedgravd i bakken. Vannet kan varmes opp av mange typer energikilder og er dermed en fleksibel og fremtidsrettet energiløsning. Her utnyttes energi som ellers ville gått tapt.

Vannbåren varme kan være vann som varmes opp av for eksempel bergvarme eller varmepumpe, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Les gjerne mer om vannbåren varme her

Grønn B sikrer miljømaterialer

B - Miljømaterialer (10 EPD)

Minst ti forskjellige byggeprodukter har miljødokumentasjon (EPD, svanemerket eller EU) EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD er alltid basert på internasjonale standarder. (Kilde: EPD Norge )

Lader til elbil er inkludert i prosjekter med grønn B

B - Elbil-lader er inkludert

Kjører du elbil? Elbilen er mer klimavennlig enn bensin- og dieselbiler fordi den totalt sett har et lavere CO2-utslipp gjennom sin levetid. (Kilde: elbil.no ) Med BoligPartner grønn B, er lader til din elbil inkludet i vår leveranse. Vi legge tilrette for at du enkelt kan lade bilen din trygt og sikkert hjemme.

Luft til luft varmepumpe er et valgfritt valg i grønn B prosjekter

B - Luft til luft varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse. (Kilde: Enova )

Når prosjektet er merket med B+ er ytterligere klimavennlige tiltak inkludert

Her får du en oversikt over hvilke ekstra tiltak som er inkludert i BoligPartner grønn B+. Alle tiltak som er listet opp under grønn B, er også inkludert i grønn B+.

Solceller er inkludert i grønn B+ prosjekter

B+ - Solceller på taket

Solkraften er en ren, lett tilgjengelig og utømmelig energikilde. Med solceller på taket, får du utnyttet denne ressursen samtidig som du gjør klimaet en tjeneste. Solceller er fremtidsrettet og klimavennlig. Med solceller på taket kan du enten forbruke grønn energi, spare opp energi eller selge det du ikke forbruker selv ut på strømnettet. Alt i alt er dette et godt bidrag for å holde strømkostnadene nede og et attraktivt supplement til en allerede energieffektiv bolig.

Strømstyring er inkludert i grønn B+ prosjekter. Dette er et illustrasjonsbilde.

B+ - Strømstyring gir mer kontroll

Vi ønsker at du skal bruke strøm på en smart måte, til lavest mulig pris. Derfor får du strømstyring inkludert i BoligPartner grønn B+. Et smart strømstyringssystem reduserer strømbruk, effekt-topper og styrer strømbruken etter variasjonene i strømprisen uten at det går ut over inneklima og komfort. Dersom strømprisen er lavere på natta, så vil et smart styringssystem eksempelvis kunne sørge for at elbilen lades da og at strømbruk som ikke er nødvendig slås av på morgenen når flere skal dusje og når innetemperaturen økes fra nattsenking. (Kilde: Enova )

Vår grønne visjon

Bli bedre kjent med oss og les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i BoligPartner.

Klikk her