Boligpartner

BoligPartner bygger trehus

I BoligPartner spiller vi på lag med skogen og naturen, og vi skal ta ansvar for de generasjonene som kommer etter oss. Derfor har vi målrettet fokus på bærekraft i alt vi gjør, og har satt oss konkrete mål som vi jobber etter. BoligPartner skal bidra til en bærekraftig fremtid med bygg i tre og klimasmarte løsninger. Bra for deg – sunt for miljøet – og bygget for kommende generasjoner.

Trehusbyggeren

Vi er leverandøren av trehus. Ekte håndverk er å legge hjertet i det. Det er å ha respekt for råvarene, og det er å kjenne litt ekstra på den stoltheten i brystet hver gang vi reiser et nytt bygg. Med tre som vår arv og vårt byggemateriale, kombinert med moderne arkitektur, bygger og utvikler vi boliger og hytter for alle typer kunder over hele det langstrakte landet vårt.

Se hvordan vi jobber med bærekraft