Boligpartner

Bygget i tre - som skapt for kommende generasjoner

BoligPartner bygger norske trehus

Vi er trehusbyggeren som spiller vi på lag med skogen og naturen. BoligPartner bidrar til en bærekraftig fremtid med bygg i tre og klimasmarte løsninger. Bra for deg – sunt for miljøet – og bygget for kommende generasjoner.

7 fordeler med å bygge trehus

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har 30 års erfaring med å bygge trehus. Siden etableringen i 1993, har BoligPartner realisert over 15.000 hytte- og boligdrømmer for sine kunder.

Hva er de største fordelene med å bygge i tre? Her gir vi deg 7 gode grunner til å velge trehus fra BoligPartner.

Husmodellen Aksberg er et vinkelhus på ett plan, godkjent for finansiering via Husbanken. Her illustrert med lys fasadefarge. Årstiden er sommer og solen kaster skygger inn mot fasaden. Husmodellen Aksberg er et trehus som bygges som et vinkelhus på ett plan.

1: Det er klimasmart å bygge i tre

I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Riktig bruk av trematerialer og treprodukter, fra et bærekraftig skogbruk, er en forutsetning for lang levetid. Treprodukter med lang levetid er både klimavennlig og smart ressursbruk, det gir lengre karbonbinding, og kan erstatte andre materialer med negativ miljø- og klimaeffekt.

Økt levetid på treprodukter får vi ved å utnytte den naturlige holdbarheten til utvalgte treslag, ved å unngå konstruksjonsmessige feil, og/eller ved å behandle trevirket med en form for trebeskyttelse.

(Kilde: NIBIO - Bruk av trematerialer i bygg)

Tre et er klimasmart byggemateriale. Her ser vi foto av ei hytta som er under bygging. Tre et er klimasmart byggemateriale. Her ser vi foto av ei hytta som er under bygging.

2: Spar strøm i nytt trehus

Visste du at du kan halvere antall kilowattimer du bruker i hjemmet ditt per år hvis du bor i et nytt hus, sammenliknet med et tilsvarende hus bygd for 30 år siden?

Med dagens strenge tekniske krav til nybygg, er kvaliteten på bygg, vinduer, isolasjon og øvrig byggemateriell så god at dette halverer energiforbruket på nye hus sett opp mot energiforbruket i eldre bruktboliger. En ny og energieffektiv bolig har cirka halvparten av strømforbruket til en eldre bruktbolig; henholdsvis 18.000 kWh mot 36.000 kWh.

Les gjerne mer om strømforbruk i nytt trehus her

Marie og Thor brukte 10.000 kWt mer i sitt gamle hus enn det de gjør i sitt nye, store trehus fra BoligPartner. Marie og Thor brukte 10.000 kWt mer i sitt gamle hus enn det de gjør i sitt nye, store trehus fra BoligPartner.

Snakk med oss om fordelene med trehus

3: Få et lunt hjem med god komfort i et nytt trehus

Hvilken betydning har tre for inneklimaet i et hus? Vi vet at tre er hygroskopisk. Det betyr at det kan ta til seg og gi fra seg fuktighet. I alle bygg dannes det vanndamp når vi oppholder oss der. Denne dampen trekker treverket til seg og transporterer bort. Tre som materiale kan regulere fukt og innetemperatur, og har derfor en positiv innvirkning på opplevd komfort i et bygg.

Treet bidrar også positivt til energibalansen i et hus. Enkelt forklart mottar et trehus solenergi om dagen. Dette tørker ut trematerialene og varmen lagres i bygget. Om natten føres denne solvarmen tilbake til huset. Om sommeren gir dette en svalende effekt. Solenergien går med til uttørking snarere enn temperaturøkning av inneluften, og trehuset oppleves svalere.

Kilde: Trefokus - Treets betydning for inneklima)

Lunt hjem i nytt trehus hvor det er fint å leke på gulvet. Lunt hjem i nytt trehus hvor det er fint å leke på gulvet.

Bestill vår huskatalog og les mer om våre trehus

4: Tre gir god akustikk og mindre støy

Gode lydforhold er viktig for å skape gode hus å være i og byggeteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til lyd og vibrasjoner for alle nye bygg.

Trebaserte løsninger brukes gjerne som element for å bedre akustikken i rom. For eksempel kan spiler i tre med litt luft mellom og mineralull eller trefiberisolasjon bak, brukes i vegg og himlinger, for å oppnå en god akustikkeffekt.

Mange opplever også at det kan være mer støy i et hus bygget i betong sammenliknet med tre. Dette gjelder for eksempel når man skal borre i veggen, hvor lyden da oppfører seg ulikt i betong og tre.

Det er høyt under taket i stua på husmodellen Fano. De store vinduene her gjør at naturen utenfor kikker inn og fargelegger stua med et herlig lys. Det er høyt under taket i stua på husmodellen Fano. De store vinduene her gjør at naturen utenfor kikker inn og fargelegger stua med et herlig lys.

5: Få fleksible planløsninger i et trehus

Morgendagens bolig tilpasses menneskene som bor og lever der. Det er ikke menneskene som skal tilpasse seg huset. Vi er opptatt av å gi kundene våre fleksible hus, som kan bygges om. I trehus er det enklere å fjerne eller flytte vegger ettersom livssituasjon og boligbehov endres. I vår husmodell Futoro har arkitekten satt av en sone på 90 kvm. hvor kunden selv bestemmer hvordan rommene skal være.

I trehus er det enkelt å endre på planløsningen, her ser du et eksempel på inndeling av rommene i husmodellen Futuro. I trehus er det enkelt å endre på planløsningen, her ser du et eksempel på inndeling av rommene i husmodellen Futuro.

6: Kortreiste byggematerialer med lang holdbarhet

BoligPartner bruker solide og kortreiste materialer fra den norske og nordiske skogen når vi bygger våre trehus. Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk. Etter hogst sørger vi for at det kommer opp ny skog der den gamle sto. Det er tre ganger så mye skog i Norge i dag, enn for 100 år siden.

Med riktig prosjektering, utførelse og vedlikehold av et trehus så får man et bygg som tåler det meste. Vi har stavkirker i tre i Norge som har stått i 1000 år. Dette har i stor grad med materialkunnskap å gjøre og hvordan man bygger smart og varig.

Kilde: Tenktre

7: Langsom brannutvikling i bygg med trematerialer

Det er mange som lurer på om det er ekstra brannfarlig å bo i et trehus. Det er riktig at tre per definisjon er brennbart, men tre brenner forutsigbart og vi har kunnskap om hvordan tre brenner.

For tre brenner med tilnærmet konstant hastighet. Når tre brenner vil det etter hvert dannes et forkullende lag, som beskytter det bakenforliggende og friske trevirket. Det uforkullede tverrsnittet vil tilnærmet beholde sine stivhets- og styrkeegenskaper, og dermed bidra til å opprettholde bæring og stabilitet i konstruksjonen.

Ved en brann er tre meget forutsigbart og brannutviklingen er langsom, røykutviklingen i en trebygning er moderat og treet vil, når det er dimensjonert riktig, kunne beholde både bæreevnen og stabiliteten tilstrekkelig lenge til å ivareta påkrevet brannsikkerhet i bygningen.

Det stilles strenge krav til bruk av byggematerialer og produktenes egenskaper ved brannpåkjenning, samt tilhørende dokumentasjon av de produktene som skal benyttes.

Kilde: Treteknisk , Fokus på Tre - Tre og brann

Slik jobber vi med bærekraft

Trehusbyggeren

Vi er leverandøren av trehus. Ekte håndverk er å legge hjertet i det. Det er å ha respekt for råvarene, og det er å kjenne litt ekstra på den stoltheten i brystet hver gang vi reiser et nytt bygg. Med tre som vår arv og vårt byggemateriale, kombinert med moderne arkitektur, bygger og utvikler vi boliger og hytter for alle typer kunder over hele det langstrakte landet vårt.

Se filmen om oss og hvordan vi bygger våre trehus

Store ferdighus -  dette er vår Matera Et av våre moderne trehus, Matera

Moderne trehus

Vår moderne husserie består av 20 spennende trehus. De varierer i størrelse fra 87 til 297 kvm.

"Moderne-serien byr på spennende elementer, flott design og smarte løsninger. Her finner du spreke hus som skiller seg ut fra mengden. Ofte er det nettopp det våre kunder vil ha - noe spesielt, noe unikt" - sitat Idar Sambu, seniorarkitekt.

Se våre moderne trehus her

Illustrasjonsbilde av et Funkishus med garasje, Treviso fra BoligPartner er bygget med integrert garasje, boligen har og egen hybel som kan brukes til utleie, noe som gjør huset til et funkishus med utleie.

Trehus i funkis

Har du lyst til å bygge et nytt funkishus i tre? Vi har mange trehus i funkis-stil.

Se husene her