Boligpartner

Skille ut tomt

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 02. januar 2024
Lesetid: ~12 min

Har du en stor hage med plass nok til å bygge et nytt hus i? Det er mye å tenke når man skal skille ut en tomt på egen eiendom. Samtidig er det mange fordeler å hente ved å skille ut tomt. På denne siden har vi laget en guide med svar på ofte stilte spørsmål om det å skille ut tomt.

Tre gode grunner å skille ut tomt på egen eiendom

Det er mange gode grunner til å skille ut en eller flere tomter fra eiendommen din, her er tre av dem:

  1. Rask vei til økonomisk gevinst
  2. Mindre plen å klippe
  3. Lite jobb for deg - BoligPartner kan hjelpe deg med alle søknadspapirer

Skille ut tomt - hvor starter jeg?

Husk at du alltid kan spørre oss i BoligPartner om råd og veiledning rundt temaet "skille ut tomt" Hvis du ønsker å starte opp prosessen selv, så må du begynne med å kontakte kommunen. Det er kun kommunen hvor tomten befinner seg som skal behandle søknaden og evt. gi tillatelser. Derfor starter jobben med å kartlegge forutsetningene som gjelder for din tomt. På kommunens nettside har de nyttig informasjon om hvilke aktuelle krav du må forhold deg til. Her finner du også nødvendige skjemaer som du trenger for å gjennomføre søknadsprosessen. Klikk deg inn på nettsiden og søk etter: "Deling av eiendom" eller "seksjonering og oppmåling av eiendom."

Når du ønsker å skille ut tomt fra egen eiendom må du starte med å se på kommunens nettsider for å kartlegge forutsetningene som gjelder i ditt område. Klikk deg inn på din kommunes nettside for å kartlegge de lokale forutsetningene for å skille ut tomt.

Må jeg varsle naboene hvis jeg vil skille ut tomt på egen eiendom?

Før du kan sende inn en søknad om å skille ut tomt, må naboene dine varsles. På kommunens nettsider finner du et eget skjema for dette. I tillegg skal naboene også motta alle nødvendige vedlegg og dokumentasjon som viser planene dine for hvordan tomten skal skilles ut. Naboene har 14 dager på seg til å gi sine tilbakemeldinger til søknaden, hvis de har noen. Eventuelle merknader fra naboene, skal formidles videre til kommunen sammen med søknaden om fradeling. Du må også vise frem en kopi av selve nabovarslet, samt dokumentere hvilke naboer som har mottatt varselet om å skille ut tomten.

Skissering av hvordan du kan skille ut tomt i hagen din Skisse som viser hvordan du kan utnytte arealet i hagen din ved å skille ut en tomt til nytt hus.

Fem tips om husbygging i egen hage

Vil du vite mer om å skille ut tomt for å bygge nytt hus i egen hage? Klikk deg videre og les vår artikkel med gode råd og tips.

Les mer her

Hva skal selve søknaden om å skille ut tomt inneholde?

Det er mange opplysninger som skal være på plass, før du kan sende inn selve søknaden. Inne på kommunens nettsider finner du mer informasjon og link til riktige skjemaer:

  1. Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
  2. Skjema for nabovarsel
  3. Skjema for opplysninger gitt i nabovarsel
  4. Skjema for kvittering for nabovarsel
  5. Skjema for fradeling etter jordloven paragraf 9 og 12

Vi forstår godt at det kan være vanskelig å orientere seg samt fullføre en korrekt søknadsprosess om fradeling. Husk at du kan ta kontakt med oss i BoligPartner for råd og bistand.

Valgte å skille ut tomt på egen eiendom for å bygge nytt hus

Ved å skille ut tomt i egen hage, kunne ekteparet bygge seg et nytt hus på den nye tomten. Ved å skille ut tomt i egen hage, kunne ekteparet bygge seg et nytt hus på den nye tomten.

Ved å skille ut en del av hagen sin, kunne Olav og Anne Slettnes bygge seg et helt nytt hus på gratis tomt. Deretter var det bare å selge gamlehuset og flytte møblene sine over til sitt nye, moderne hjem.

Les hele reportasjen her

Hva kan BoligPartner hjelpe meg med når jeg vil skille ut en tomt?

Gratis verdivurdering

Vi kjenner boligmarkedet i ditt område og deler gjerne vår kompetanse og erfaring med deg. Ta kontakt med oss, så kan vi ta gi deg en gratis verdivurdering av din tomt. BoligPartner har til en hver tid veldig mange boligkunder som er på tomtejakt. Hvis tomten din ligger i et aktuelt område for oss, ønsker vi å jobbe raskt for å skaffe deg en kjøper av tomten.

Vi ordner alle papirene

Ved å inngå opsjonsavtale med oss (du gir oss da rett til å bygge på tomten), bistår vi deg med alle nødvendige formaliteter vedr. et tomtesalg. Vi ordner med fradelingssøknad, nabovarsler og våre arkitekter utarbeider en situasjonsplan. BoligPartner følger opp saken mot kommunen. Videre gjennomføres en delingsforretning hvor vi bistår sammen med kommunen. I tillegg fyller vi ut salgsdokumenter slik at du enkelt kan selge tomten direkte til vår kunde. Når kommunen har ferdigbehandlet saken, fyller vi ut nødvendige dokumenter for salg og overskjøting av tomten til kjøper. Du får pengene for tomtesalget og vår kunde får bygget nytt BoligPartner-hus. En opsjonsavtale med oss vil gjelde for en avtalt tidsperiode.

En profesjonell partner

Vurderer du å selge en del av din eiendom? Ta kontakt med BoligPartner - vi står klare til å være din profesjonelle rådgiver. På våre kontorer møter du erfarne ansatte som ønsker å gi deg råd og veiledning om fradeling og tomtesalg. I tillegg har BoligPartner landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Hamar.

Realiser dine drømmer

Ved å skille ut en bit/del av hagen din, kan du få mer fritid med mindre hagearbeid og ekstra penger til å realisere dine drømmer. Pengene for tomtesalget går direkte til deg. BoligPartner har ingen fortjeneste ved salg av tomten, men vår kunde får en tomt å bygge et BoligPartner-hus på.

Gratis verdivurdering av tomten din

Har du en ledig tomt? Eller kanskje du vurderer å skille ut en del av din eiendom?

Hva koster det å skille ut en tomt?

Hvor stort gebyret er for å få skille ut en tomt, varierer fra kommune til kommune. Det er kommunens gebyrregulativ som bestemmer prisen på dette. Noen steder kan prisen også defineres ut fra hvor stor tomten er. Vi anbefaler deg å kontakte din aktuelle kommune for å kartlegge kostnadene.

Prisen for å skille ut en tomt varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med din kommune for å få prisen som gjelder din eiendom. Prisen for å skille ut en tomt varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med din kommune for å få prisen som gjelder din eiendom.

Hvem betaler for å skille ut tomten?

Hovedregelen er at den som eier tomten bærer kostnadene for fradelingen. Les hva Norges Eiendomsmeglerforbund skriver om dette her .

Hvis du ønsker å skrive en opsjonsavtale med BoligPartner, så blir alle spørsmål om selve arbeidet med fradelingen og kostnadene for dette avklart i forkant.

Er det lov å skille ut tomt fra en gård?

Hvis tomten befinner seg i et LNF-område, er arealet i utgangspunktet begrenset til tiltak nødvendig for landbruk og gårdsbasert næringsvirksomhet. I slike tilfeller forutsettes dispensasjon for å kunne skille ut tomt til boligformål. Det er landbrukskontoret i den aktuelle kommunen som tar stilling til om en dispensasjon kan anbefales.

Er tomten i en LNF-område på en gård, må det søkes om dispensasjon for å kunne skille ut tomt til boligformål. Er tomten i en LNF-område på en gård, må det søkes om dispensasjon for å kunne skille ut tomt til boligformål.

Hvor stort hus kan jeg bygge på tomten?

Utnyttelsesgrad bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Når du skal bygge, må du alltid holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting på din tomt.

Det er reguleringsplanen som dekker området hvor du har din tomt som setter rammebetingelsene for hvordan du kan utnytte eiendommen din. I nye reguleringsplaner er det mest vanlige å definere utnyttelsesgrad ut fra prosent bebygd areal ( % BYA ) I eldre reguleringsplaner kan utnyttelsesgrad være definert ut fra prosent tillatt utnyttelse eller prosent bruksareal eller U-grad.

Klikk deg videre og les alt om utnyttelsesgrad her.

Hvordan kan jeg utnytte den nye tomten best mulig?

BoligPartner hjelper deg med å utnytte din tomt best mulig. Hvor bratt kan innkjøringen til huset ditt være og hvilken høyde i terrenget bør boligen plasseres på? Det er mange krav å ta hensyn til når du bygger nytt hus. Vi vet hvilke.

Du vet kanskje godt hvordan du vil ha det innendørs, men hva med alt som er utenfor huset ditt. Hvor bør huset plasseres på tomta? Hvor skal garasjen stå? Hvilke krav finnes til gang-adkomst til huset, og hva med byggegrenser og brannkrav til nabohus?

På BoligPartner sitt hovedkontor i Hamar er landets største fagmiljø innen trehusbygging samlet. Her arbeider det blant annet et eget team med ingeniører som er fageksperter innenfor bolig- og tomteplanlegging.

Les mer om hvordan vi jobber for å best løse tomten din.

Øyvind Bustad i planavdelingen har mange gode råd til deg om hvordan du kan utnytte tomten din best mulig. Øyvind Bustad i planavdelingen har mange gode råd til deg om hvordan du kan utnytte tomten din best mulig.

Bygde drømmehuset på 354 kvm stor tomt

Se hvordan familien fikk skreddersydd sitt moderne drømmehus fra BoligPartner med alle fasiliteter en familie ønsker seg på en tomt som kun er 354 kvadratmeter.

Møt familien og se huset her

Tomter til salgs

Vi har også flere flotte tomteområder samt mange fine enkelt-tomter til salgs hvor du kan bygge hus eller hytte fra BoligPartner. Klikk deg videre og se våre tomter til salgs.

Se annonser her