Visste du dette om hytter....?

Hytta har lange tradisjoner i Norge. Forgjengeren til dagens ”hytte” finner vi i typiske setre og mindre midlertidige ”overnattingsboliger” som fungerte som typiske sesongbaser for jord- og skogbruk. Etter hvert ble hytter mer og mer populært også for de høyere samfunnslag, som ofte brukte de som utgangspunkt når de dro på jakt. Den store oppblomstringen av hytter i Norge kom likevel etter krigen. Da skulle ”alle” ha seg hytte, og det ble bygget både ved sjøen, på fjellet og i skogen. På 90-tallet skjer det et skifte, og større og mer påkostede hytter vokser frem i langt større monn enn tidligere – hytta blir et statussymbol.

I dag bygges det fortsatt mange store hytter, men kappløpet om å ha den største og mest overdådige hytta er borte. Nå er hytta blitt allemannseie, og det viktigste er å ha et fristed hvor hele familien samles. Samtidig er det friluftsaktiviteter og naturopplevelser som står i fokus, og de mindre hyttenes popularitet har derfor økt betraktelig de siste årene. De mindre aktivitetshyttene fungerer som en link mellom det komfortable og siviliserte, og det ville. De brukes som et utgangspunkt for turopplevelsen. Fremveksten av denne typen hytter har bidratt til at snittstørrelsen på den norske hytta i dag ligger på rundt 80 kvm.

Grovt regnet har det de siste årene blitt bygget omtrent 3.000 fritidsboliger årlig i Norge, og i dag finnes det i overkant av 450.000 fritidsboliger i landet vårt. Oppland er det største hyttefylket med nærmere 49.000 hytter og feriehus. Dette betyr at du finner 11% av alle fritidsboligene i Norge i Oppland fylke, som rommer populære områder som Hafjell, Beitostølen, Skeikampen osv. 

Pris

Statistikk fra 2014 viser at gjennomsnittsprisen på en fritidsbolig på selveiet tomt de siste 15 årene har økt fra drøye 400.000 til i overkant av 1,5 millioner kroner. Dette inkluderer både salg av brukte hytter og nybygg. Fra 2013 til 2014 økte gjennomsnittsprisen med hele 10%. 

De dyreste hyttene finner vi i Sør-Norge med en gjennomsnittlig prislapp på 2,07 millioner kroner. Det laveste snittet er i Nord-Norge, hvor gjennomsnittsprisen i 2014 lå på omtrent 720.000 kroner. Innlandet hadde den høyest prosentvise prisutviklingen fra 2013 til 2014, tett fulgt av Oslo-regionen og Sørlandet.

Hva er viktig for folk?

En spørreundersøkelse gjennomført av Prognosesenteret på høsten 2015 viser at Nordmenn bruker hytta si hyppig. I snitt benyttes fritidsboligen 46 dager per år, og hytter med høy standard brukes oftere enn hytter med lav standard.

Fra erfaring vet vi i BoligPartner at de fleste ikke ønsker en reisevei til hytta som overstiger 2-2,5 timer. Undersøkelsen til Prognosesenteret bekrefter dette, og viser at det store flertallet bruker under tre timer på å komme seg på hytta. Samtidig er det noen som bruker opptil fire timer til fritidsboligen sin. Dette gjelder spesielt for de som eier hytter ved sjøen.

De viktigste kriteriene som vektlegges når nordmenn skal kjøpe seg hytte er solforhold, utsikt, pris, innlagt strøm og gode turområder. I tillegg ser vi at mens det for noen år siden var et must å ha et alpinanlegg i umiddelbar nærhet, er det nå tilgangen til skiløyper og turstier som har tatt over dette hegemoniet.

Kilder: SSB Prognosesenteret

forskning.no