Bygge nytt hus? Her er de 10 mest vanlige spørsmålene vi får

Hva er det mest vanlig å lure på når man skal bygge nytt hus? Vi har spurt våre boligkonsulenter om hva kundene spør oftest om – se spørsmål og svar her.

1. Hvor mye koster et nytt hus?

I vår prisliste finner du prisen for hver husmodell med vår standardleveranse. Denne prisen gir deg ikke den totale kostnaden for å gjøre ditt nye hus innflyttingsklart.

For i tillegg til summen i prislisten må du legge til kostnader for blant annet tomtekjøp, graving på tomten, støping av grunnmur, ønskede oppgraderinger med mer. Disse kostnadene kan variere stort ut fra tomteforhold, beliggenhet, dine ønsker osv.

En boligkonsulent ønsker derfor å snakke med dere for å avklare hvilke behov dere har når dere skal bygge nytt hus. Hvilket uttrykk og planløsning passer dere best, hvilke overflater ser dere for dere og hva er budsjettet? Når vi har funnet ut av dette, setter BoligPartner i gang med en kostnadsberegning for å finne prisen på ditt ferdighus.

Når vi gir et pristilbud på å bygge et nytt hus, setter vi også opp en økonomisk plan. Det er viktig for oss at dere føler dere trygge på prosjektet og ikke får noen overraskelser i byggeprosessen. En slik økonomisk plan inneholder derfor alle elementene og kostnadene i byggeprosjektet. Altså ikke bare hva selve ferdighuset koster, men en rammeplan for hele ditt totale budsjett.

2. Er det mulig å gjøre endringer på ferdighusene i katalogen og koster det mye ekstra?

Ja, det er mulig å gjøre endringer på boligene våre så langt det er teknisk mulig å gjennomføre innenfor de kravene som foreligger.


Endringer kan både medføre prisøkning og prisreduksjon. Hvis du for eksempel velger å fjerne en vegg med en dør for å gjøre et rom større eller litt mer åpent, vil dette stort sett føre til en prisreduksjon. 

Ønsker du å gjøre større endringer på huset, som for eksempel å bygge på en ekstra overbygd terrasse, vil våre kalkulatører først beregne hva dette vil koste ekstra, slik at du vet summen før du bestemmer deg for om du ønsker å gjennomføre endringen eller ikke. 


3. Hvor lang tid tar det å bygge et hus?

Hvor lang tid det tar å bygge et nytt ferdighus varierer veldig fra hus til hus. I tillegg avhenger byggetiden av om tomten er byggeklar, dispensasjonsbehov, grad av egeninnsats etc.


Årstidene og regionale forhold spiller også inn. Er vinteren lang og snømengdene store, kan det påvirke både oppstart og byggetid. 

For en standard bolig på 150-200 kvadratmeter, så sier vi som tommelfingerregel at det tar i overkant av et år fra vi starter arbeidene på tomten. Når vi bygger ditt nye hus, får du en tidsplan som gir deg en god oversikt over hva som skjer når i byggeperioden


4. Passer huset vi har valgt på tomten vi har?

For å undersøke om huset du ønsker passer på tomten din, starter vi med å sjekke reguleringsplan for området som tomten ligger i.


Da kan vi se om det ligger noen føringer fra kommunen på for eksempel byggegrenser, størrelse, takkonstruksjon og antall etasjer. Vi skriver også ut et kart over tomten og tegner inn fire meters grensen slik at vi ser at huset kan plasseres innenfor grensene (evt. byggegrensen) 

Skulle det være noen grunn for at huset ikke passer, men dere likevel ønsker dette uttrykket eller løsningen, så ser vi gjerne på tilpasningsmuligheter for å få på plass drømmehuset på tomten

Det er også viktig for oss at din bolig harmoniserer med nabobebyggelsen, både når det gjelder volum og eksteriør.


5. Kan vi lage utleie-del på denne boligen?

Vi i BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, innenfor ferdighuskonseptet. Selv om vi er en ferdighusleverandør, har vi alltid muligheten til å tilpasse våre boliger innenfor de rammene som tomt og reguleringsforhold tillater.


Vårt mål er at du skal få bygge et hus som passer dine ønsker og behov. Snakk med oss om endringer du ønsker, så kan vi avklare om dette er gjennomførbart på det aktuelle huset – både med tanke på tekniske forskrifter, situasjonsplan, uteareal og tomteutnyttelse. 

6. Er det trygt å bygge nytt hus med flatt tak?

Ja, det er helt trygt å bygge hus med flatt tak!


I BoligPartner følger vi Sintef Byggforsk sine anbefalinger når det gjelder byggemåte. Mange har tidligere fått problem med utvendige nedløp grunnet frost, dette unngår vi siden vi bygger med innvendige taknedløp.

Protan, som er den største takentreprenøren i Norge, er vår samarbeidspartner på dette feltet. Deres erfarne taktekkere dokumenterer hele vegen at taket er tett og har sine sjekklister for kontroll av duken som sveises i alle skøyter, noe som gir lang holdbarhet. 

Mange lurer også på hvordan hus med flatt tak klarer seg når snøen laver ned på vinteren. Vi kan forsikre deg om at dette går helt fint. I alle landets kommuner er det laget en laststandard for blant annet snølast ut ifra stedlige forhold. Snømengder lokalt hos deg blir dermed ivaretatt gjennom prosjekteringen av det enkelte huset.

PS: Uansett hvilken hus-stil du velger, krever alle takløsninger et jevnlig ettersyn.


7. Kan vi gjøre egeninnsats i byggeperioden?

Det må dere gjerne gjøre hvis dere har tid, erfaring og kompetanse til å gjøre det.


Ikke alt kan trekkes ut og utføres som egeninnsats, men vi vil gi deg råd og bli enige om hva du kan utføre selv.

8. Kan vi velge andre materialer enn deres standard?

Ja, vi har ingen låste standarder på våre eneboliger, men et flott utvalg av materialer.


Hvis dere ønsker å velge andre materialer, står dere fritt til å velge blant det aller meste hos våre leverandører. 

9. Blir strømmen merkbart billigere med nytt hus?

Ja, utgiftene til oppvarming går ned hvis du bor i et nytt hus.


Hvor mye er vanskelig å fastslå da alle familier er forskjellige, noen ønsker å ha det varmt, mens andre vil ha det litt kjøligere. 

Nye boliger i dag har så god isolasjonsevne at de klarer å holde på varmen på en helt annen måte en eldre boliger, noe som igjen fører til lavere oppvarmings utgifter. 

10. Hvorfor skal vi velge BoligPartner?

Dere skal velge BoligPartner fordi det er en stor og seriøs leverandør i et til tider uoversiktlig marked.


I BoligPartner har vi gjennomarbeidede standarder på hvordan våre boliger skal bygges og behandles, og vi bruker anerkjente norske leverandører som for eksempel dører fra Toten, materialer fra Skreia og Lillehammer, vindu fra Nordfjordeid og trapp fra Stryn. Dette er vi veldig stolte av. 

BoligPartner har landets største fagmiljø innen trehusbygging og en stor teknisk avdeling som hele tiden optimaliserer bygg ut i fra siste regelverk og tekniske forskrifter. Dette gjør at du som kunde slipper å bekymre deg for slike ting. Du skal bare tenke på hvordan du vil ha boligen, så skal vi hjelpe deg med resten.

Bestill gratis huskatalog
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker