Boligpartner
Øyvind Bustad i planavdelingen har mange gode råd til deg om hvordan du kan utnytte tomten din best mulig.

Slik løser vi tomten din

Hvor bratt kan innkjøringen til huset ditt være og hvilken høyde i terrenget bør boligen plasseres på? Det er mange krav å ta hensyn til når du bygger nytt hus. Vi vet hvilke.

Du vet kanskje godt hvordan du vil ha det innendørs, men hva med alt som er utenfor huset ditt. Hvor bør huset plasseres på tomta? Hvor skal garasjen stå? Hvilke krav finnes til gang-adkomst til huset, og hva med byggegrenser og brannkrav til nabohus?

På BoligPartner sitt hovedkontor i Hamar er landets største fagmiljø innen trehusbygging samlet. Her arbeider det blant annet et eget team med ingeniører som er fageksperter innenfor bolig- og tomteplanlegging.

-Vi jobber med alt utenfor huset ditt, forteller leder for Bolig- og tomteplanlegging Øyvin Bustad.

En sjekkliste for ditt prosjekt

Før boligkonsulenten kan sende inn byggesøknaden for ditt drømmehus, gjør ingeniørene en svært viktig jobb for ditt prosjekt.

Vi har en lang sjekkliste med punkter som vi jobber oss igjennom. Dette handler for eksempel om utnyttelsesgraden på tomta, kravene til gesims- og mønehøyder, avstandskrav til naboeiendommer og kravene i teknisk forskrift til trinnfri gangadkomst, forteller Bustad. I tillegg har de fokus på at plasseringen ivaretar best mulig solforhold og sørger for å optimalisere uteoppholdsarealene.

Videre jobbes det også blant annet med kartlegging av grunnforhold på tomta og støy fra veg, fly og bane.

-Er det for eksempel mer enn 55 desibel støy på uteområder må man inn med støydempende tiltak som skjerm eller jordvoll, forklarer Bustad. Han sier videre at myndighetene stiller litt andre krav i dag enn tidligere, og det blir stadig mer fokus på å skape klimavennlige løsninger, samt løsninger som er i tråd med de forventede klimaendringene. Det må ved byggesøknad for eksempel legges frem en løsning som ivaretar lokal overvannshåndtering.

Finner en løsning

Ingeniørene tar alltid utgangspunkt i kundens ønsker og terrenget på tomta. Hele tiden er fokuset å finne gode, smarte løsninger for at du som kunde skal få den beste løsningen for din tomt. Det kan noen ganger være meget utfordrende med små boligtomter eller tomter i veldig skrått terreng. Og når alt dette er sagt, er det viktig å presisere at det er boligen som i størst mulig grad skal tilpasses tomta, og ikke omvendt.

Hittil har BoligPartner realisert over 15.000 bolig- og hyttedrømmer over hele landet. Det gir BoligPartner en solid erfaring som er viktig for alle kundene våre.

For det er mange bestemmelser og tekniske krav å ta hensyn til. Stol på oss i BoligPartner, vi vet hvilke og finner frem til de beste løsningene for deg. 

Fradeling av tomt

Har du en tomt som du vurderer å skille ut som en egen del fra din eiendom? Ta kontakt med oss. Vi kan gi deg en gratis verdivurdering av tomten din - helt uforpliktende. La oss komme på visning av din tomt, så kan vi gi deg gode råd om mulighetene og se på ulike smarte løsninger for god inndeling av eiendommen din. Kanskje passer det best med en bolig til på tomten din, eller er det rom for å dele hagen inn i flere tomter? Her er det viktig å gjøre kloke valg, slik at man sikrer et godt bomiljø for alle. Når din tomt selges til vår kunde, ja da går pengene for tomtesalget direkte til deg. 

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

Hus til skrå tomter

Hvordan er terrenget på tomta, og hvilken husmodell passer best inn her? Dette er viktige spørsmål som det kan være vanskelig å finne alle svarene på. I BoligPartner har vi lang erfaring med å bygge hus på skrå tomter. Våre boligrådgivere blir gjerne med deg ut til din tomt for å gi gode råd, se alle mulighetene og presentere gode løsninger. Det beste er når man kan tilpasse et hus til terrenget og ikke terrenget etter huset.

Oppmåling av tomt

Nøyaktig hvor går grensene til tomten din? For å finne riktig svar på hvor tomten stopper, så kan det noen ganger være nødvendig å søke kommunen om hjelp til å gjennomføre en oppmåling av tomten. Les mer om dette her.

Jeg ønsker en prat om tomter og husbygging

Tilpasse et nytt hus

Det finnes husmodeller tilpasset alle tomtetyper. Men hva gjør du hvis drømmehuset i katalogen ikke passer til den tomta du ønsker å bygge på?

Husmodell Garda illustrert med mørk beige og brun fasadefarge med sorte vinduer. Flotte uteplasser både i forbindelse med 1. og 2. etasje.

Finn rett ferdighus til din boligtomt

Ta en kikk på vår informasjonsside om hvordan vi hjelper deg med å finne rett husmodell til din boligtomt.

Les mer