Boligpartner

Kjøpe tomt og bygge hus – her er tipsene du trenger

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 06. desember 2023
Lesetid: ~8 min

Hvor vil du kjøpe tomt og bygge hus? Her ser vi et illustrasjonsbilde hvor boliggater, tomter og hus vises - sett ovenfra. Hvor vil du kjøpe tomt og bygge hus? Se våre tips til hva du bør tenke på før du kjøper en boligtomt.

Hva må du tenke på før du kjøper en boligtomt? Vi har gode råd å dele, slik at du gjør best mulig valg før drømmehuset skal bygges.

Se vår guide for hvordan du sikrer et godt tomtekjøp!

Få svar på disse tomte-spørsmålene

Det er noen viktige spørsmål som vi anbefaler alle våre kunder å få svar på, før de kjøper tomt og bygger hus. Husk at du alltid kan ta kontakt med våre boligkonsulenter, hvis du er usikker på hvor god tomten egentlig er. Vi bistår deg gjerne, og kan hjelpe deg å finne svarene du trenger.

Vi har kontorer over hele landet – her finner du oss.

1. Er tomten regulert til boligformål?

Hva sier kommunens reguleringsplan for området tomten ligger i? Har du for eksempel funnet en flott råtomt i et landbruks, natur og friluftsområde med grønn farge på kartet i kommuneplanen? Da er det veldig viktig å vite at det ofte kan være en svært utfordrende og tidkrevende prosess å få denne tomten klargjort og godkjent for boligbygging. Hvis tomten du ønsker å kjøpe er regulert til boligformål (gul farge i kommuneplanen), er det viktig at du kjenner til alle punktene i reguleringsplanen for området. Hvilke type bolig er det lov å bygge på tomten, hvor høyt kan huset være, hvor mye av tomten har du lov å utnytte, hvor mye areal må avsettes til parkering og hvordan skal avstand til naboer og vei ivaretas.  

Å kjøpe tomt og bygge hus er store viktige valg. På denne illustrasjonen visualiseres et hus på en tomt, slik at man får et inntrykk av hvordan huset passer i omgivelsene. Hvilke regler gjelder for tomten du ønsker å kjøpe?

2. Hvordan er grunnforholdene?

Vi anbefaler deg alltid å undersøke grunnforholdene på tomten du ønsker å kjøpe. Er det for eksempel behov for å skifte ut noe av massen, eller kanskje det er nødvendig med sprengningsarbeider? Grunnforholdene til tomten har stor betydning for totalkostnadene til byggeprosjektet ditt. Terrenget på tomten kan også sette premisser for valg av hustype, plassering av huset og opparbeidelsen av vei inn til eiendommen.

Det er veldig viktig at du sjekker grunnforholdene på tomta før du kjøper en tomt og bygger hus. Hva må gjøres med tomten før husbygging kan starte?

3. Hvordan er bomiljøet?

Når du skal kjøpe tomt og bygge hus, er det alltid lurt å vurdere bomiljøet i nærområdet. Hvordan er nabohusene plassert? Er det for eksempel mye støy i området? Hvordan er vind- og solforhold på tomten? Riktig plassering av et hus på en tomt kan være utfordrende. Vi har lang erfaring og bistår deg med å gjøre de riktige valgene. Les mer om dette her.

4. Har tomten byggeklausul?

Noen tomter har en byggeklausul. Det betyr at hvis du kjøper tomten, er du samtidig forpliktet til å benytte en bestemt husleverandør eller entreprenør til å bygge huset ditt. I BoligPartner gir vi alltid våre kunder en økonomisk plan som viser alle kostnadene i et byggeprosjekt. Det betyr at du får en totaloversikt hvor alle kostnader er beregnet med inn. Husk å alltid få en slik totaloversikt over hele byggeprosjektet, før du kjøper en tomt med byggeklausul.

Å kjøpe tomt og bygge hus er store viktige valg. På denne illustrasjonen visualiseres et hus på en tomt, slik at man får et inntrykk av hvordan huset passer i omgivelsene.

5. Hva er prisen på tomten?

Hva koster det å kjøpe tomten? Det kan være vanskelig å vurdere en slik tomtepris selv. Et tips er å regne ut hva prisen per kvadratmeter tomt blir, og deretter sammenlikne denne prisen med tilsvarende tomter i nærområdet. Husk at prisen på en tomt alltid varierer ut fra beliggenheten. Er tomten i nærheten av fasiliteter som skole, barnehage, butikker osv, så er prisen høyere enn om tomten ligger i et mindre sentralt område.

6. Hva står i eiendomsregisteret om tomten?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Eiendomsregisteret kan derfor gi deg viktig informasjon knyttet til eiendommen/tomten. Er du usikker på hvordan du søker i registeret. Kontakt oss. Våre boligkonsulenter bistår deg gjerne. Her finner du oss

Å kjøpe tomt og bygge hus er en av de største investeringene du gjør i livet. Da er det viktig å ta gode valg.
Kveldsillustrasjon fra hovedstua i husmodell Adria. Her er det store vindusflater, hyggelig peis og harmoniske farger. I taket er det eikespiler.

Vi gir deg gode svar

Hva lurer du på? Vi tar gjerne kontakt med deg for å gi deg gode råd og svar på dine spørsmål.

Er det lurt å kjøpe tomt?

Ved første øyekast virker det dyrere å kjøpe tomt og bygge nytt hus sammenliknet med å kjøpe en brukt bolig. Slik er det ikke. Det er snarere tvert imot. Har du tenkt å kjøpe en brukt bolig på 120 kvm, kan du heller legge i 1,5 millioner ekstra og få en splitter ny bolig – til samme årlige kostnader. Her viser vi deg hvorfor.

Hvor lenge kan en tomt stå ubebygd?

Det er ikke ett svar på hvor lenge tomten du kjøper kan stå ubebygd. Dette vil variere. I noen tilfeller er det satt en tidsfrist for oppstart av bygging, som du må forholde deg til hvis du kjøper tomten. Andre ganger står du mer fritt til selv å bestemme når tomten skal utvikles. Er du i tvil om hva som gjelder for tomten du ønsker å kjøpe, kontakt oss. Vi kan bistå med å finne ut av hvilke regler som gjelder for din aktuelle tomt.

Hvor mye koster det å klargjøre en tomt?

Alle tomter er forskjellige. Noen er skrå, andre er helt flate. Noen tomter krever mye graving og kanskje også sprengningsarbeider for å klargjøres til boligbygging. Andre tomter er enklere. Derfor er det ikke ett svar på hvor mye prislappen blir for å klargjøre en tomt til boligbygging. Vår anbefaling er derfor at du alltid setter deg godt inn i grunnforholdene til tomten du ønsker å kjøpe. Det er også viktig å alltid innhente priser fra flere tilbydere innen graving. Slik at du får et riktig bilde av totalkostnadene for å klargjøre tomten.

Eier du en tomt?

Vurderer du mulighetene for å skille ut en tomt i hagen din? Eller eier du et område som kan egne seg for boligbygging? Vi er alltid på jakt etter tomter. Les mer om hva vi kan bistå deg med her.

Se vår info-side om tomt