BoligPartner bygger trehus

Med den norske skogen på alle kanter bor vi midt i skattekammeret. Ved å benytte oss av skogens ypperste råvarer, anvender vi oss av en fornybar kilde og sørger for kortreiste byggematerialer til prosjektene våre. Effektivt for oss – og sunnere for miljøet.

Som byggemateriale er treet solid og sterkt med lang levetid gjennom vær og år, og sørger for et lunt og trygt inneklima for dem som flytter inn. I Norden har vi en unik tilgang på disse råvarene, og gjennom kortreiste leveranser til byggeplassene våre sikrer vi både effektivitet for oss som boligbygger – og sunnere forutsetninger for miljøet.

Når vi bygger bruker vi rene naturlige råvarer, og med det skal vi ta ansvar for miljø og fremtiden

Sitat: Administrerende direktør Mari Skjærstad

Vi er leverandøren av trehus

Ekte håndverk er å legge hjertet i det. Det er å ha respekt for råvarene, og det er å kjenne litt ekstra på den stoltheten i brystet hver gang vi reiser et nytt bygg.

Med tre som vår arv og vårt byggemateriale, kombinert med moderne arkitektur, bygger og utvikler vi boliger og hytter for alle typer kunder over hele det langstrakte landet vårt. 

Skogressursen i Norge er stor og økende. I løpet av de siste 100 årene har volumet tredoblet seg. Dette gjør at vi kan øke hogsten og uttaket av trevirke fra skogen innenfor bærekraftige rammer. I motsetning til de fleste andre byggematerialer, er tre en fornybar ressurs som kan produseres i store kvanta og som krever lite energi i produksjonsfasen. Hvis vi hogger skogen når den er hogstmoden, kan vi bruke trevirket til å lage byggematerialer. I disse produktene blir karbonet lagret helt til det brytes ned eller brenner opp. Ved å bruke tre som byggemateriale senker vi klimagassutslippene i byggesektoren og husene fungerer som karbonlagre i lang tid.  

Vi skaper rom til alle typer liv og bygger alt fra små og arealeffektive leiligheter i flermannsboliger til herskapelige villaer på nesten 500 kvadratmeter. 

For oss er et solid stykke håndverk mer enn tradisjon – det er også fremtiden. 

Slik vi alltid har gjort, skal vi fortsette å foredle skogens beste råvarer til nye rom for livets små og store øyeblikk.


Ved å spille på lag med skogen, bygger vi moderne boliger basert på norske byggetradisjoner. Norsk skogdrift er bærekraftig, og har tiltak for å sikre norsk skog også i fremtiden. 

Sitat: Administrerende direktør Mari Skjærstad

På lag med skogen og Skogselskapet

Vi er Treshusbyggeren og det er vi stolte av. BoligPartner ønsker å bidra til å øke kunnskapen om hvordan vi utnytter vår viktigste ressurs, nemlig skogen. Og det mener vi er viktig, ikke bare for oss, men også for kommende generasjoner.

En lærerik skoledag i skogen

Hvordan kan vi ta bærekraftige valg i fremtiden? Det er et viktig spørsmål som ivrige elever fra Nordli skole søkte etter svarene på da de ble med Skogselskapet og BoligPartner på en skoledag i skogen.
BoligPartner bruker anerkjente norske og nordiske kvalitetsleverandører.

Vi får dører fra Toten, materialer fra Skreia og Lillehammer, vinduer fra Nordfjordeid og trapper fra Stryn. Dette er vi veldig stolte av. For oss er det viktig med en kortreist leveranse som ikke bare sikrer en kort vei fra fabrikk og ut til byggeplass, men som samtidig gir den nordiske kvaliteten vi ønsker oss.   

Vi er også stolte over et sterkt miljøfokus hos våre leverandører også. Her kan du lese mer om det grønne skiftet hos vår leverandør på isolasjon, Rockwool. 

All trelast vi benytter er hovedsakelig kortreist og det er viktig for oss at våre leverandører også har et sterkt miljøfokus. 


Sitat: Kjetil Dyreng, Direktør innkjøp & Logistikk

Dette er oss

Se filmen om BoligPartner og se hvordan vi har realisert bolig- og hyttedrømmer over hele landet vårt i snart 30 år

Vi bygger lavblokker i tre

Har du sett BoligPartner sine flotte lavblokker i fire etasjer? Med den spennende kombinasjonen av tre som byggemateriale og moderne byggeteknikk er vår lavblokk i tre et unikt og bærekraftig konsept.