Boligpartner

En lærerik skoledag i skogen

Hvordan kan vi ta bærekraftige valg i fremtiden? Det er et viktig spørsmål som ivrige elever fra Nordli skole søkte etter svarene på da de ble med Skogselskapet og BoligPartner på en skoledag i skogen. 

Hva kan vil lage av trær? Hvordan fungerer egentlig fotosyntesen og hva betyr karbonets kretsløp? Det var mye som sto på timeplanen for elevene i 5-klasse ved Nordli skole på Toten denne junidagen. Sammen med Skogselskapet og BoligPartner fikk elevene muligheten til å bruke skoledagen sin utendørs for å se mulighetene, forstå sammenhengene og ikke minst søke etter løsninger for å begrense klimautfordringer. 

Et viktig samarbeid

BoligPartner er trehusbyggeren. I snart 30 år har vi valgt denne miljøvennlige og bærekraftige råvaren når vi har realisert nye hus- og hyttedrømmer for våre kunder. Derfor er vi svært stolte av å kunne samarbeide med Skogselskapet. Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for at mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, og som jobber for at skogen skal forvaltes på riktig måte. Som følge av vårt samarbeid, får nå enda flere skoleelever muligheten til å være med på en slik skoleskogdag, hvor viktigheten av skogen settes i fokus. 

Se bilder fra skogplantedagen

Seljefløyte og quiz

Norges eldste trehus er over 850 år gammelt. Vindalausloftet i Telemark ble oppført i malmfuru og binder fremdeles Co2. 

I tillegg til spennende lærdom om treets egenskaper og en riktig forvaltning av skogen, fikk elevene muligheten til å spikke sin egen seljefløyte, gjennomføre en quiz samt samarbeide om å bygge en stor bru med kun trestokker i løpet av denne skogskoledagen. 

På lag med skogen

Daglig leder for Skogselskapet Oppland, Ola Gram Dæhlen, er svært glad for at BoligPartner er sitt ansvar bevisst. 

-Vi er glade for at næringslivet, slik som BoligPartner, tar ansvar når det gjelder bærekraftighet innen produksjon. Det er det vi ønsker at alle skal gjøre. At BoligPartner gjennom sitt arbeide nå bidrar til å ta enda mer ansvar for det, er helt i tråd med Skogselskapets ønsker, sier Dæhlen. 

Denne sommeren vil flere skoleklasser få muligheten til å være med på en slik skogskoledag som elevene fra Nordli skole her fikk oppleve. I tillegg blir det skogplantedager, hvor elever bytter ut tavleundervisning med en utendørs skoledag for å sette ut ny skog. 

Vår grønne visjon

Klikk deg videre og les mer om hva BoligPartner gjør for å være på lag med skogen.

Les mer her