Boligpartner
Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 01. desember 2023
Lesetid: ~8 min

Mer miljøvennlig husbygging med precut

Ferdig bearbeidet, kappet og tilpasset trevirke levert til byggeplassen, sparer tid og penger, men precut er også et godt bidrag til mer miljøvennlig husbygging.

Alle monner drar, og hos BoligPartner er bruk av precut en viktig faktor for en mer miljøvennlig husbygging

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

Hva er precut?

Bindingsverket som er den korrekte benevnelsen, er på en måte husets skjelett. Dette består av stendere, sviller, losholter osv. Videre monteres vinduer og dører, og veggene kles med panel.

– Tradisjonelt har hver planke til bindingsverket blitt kuttet og tilpasset på byggeplassen. Ved å bruke precut, er stendere og sviller ferdig målt og nøyaktig kappet på forhånd. Det er frest inn spor og alt merket og pakket logisk slik at monteringen blir både enklere og raskere. Alt er gjort før materialene kommer til byggeplassen, forteller Lene Moore. Hun er teknisk direktør i BoligPartner med ansvar for teknisk avdeling. Her utarbeides blant annet montasjetegningene for precut som sendes til samarbeidspartnere med kappeanlegg.

Precut vs. elementer

Alternativet til precut er elementer.

Precut, kort forklart, er et byggesett med ferdigkuttet plank som leveres til byggeplassen, merket og klart til å settes sammen. Precut byggesett kalles også konstruksjonspakker.

Ved bruk av elementer lages for eksempel hele vegger ferdig på forhånd og leveres til byggeplassen hvor byggeelementene settes sammen.

Begge metoder sparer tid, penger og miljø.

Mindre avfall – bra for miljøet

– Ved å bruke precut får man null svinn og rester av plank som må kastes, sier Gaute Frydendahl, leder ved byggteknikkavdelingen i BoligPartner. Her jobber 15 ansatte med å lage arbeidstegninger til byggeplasser og montasjetegninger for precut som sendes til lokale kappeanlegg.

– Alternativet til precut er å frakte plank og materialer til byggeplassen og kutte der. Da må det sendes mer plank enn det er behov for, og det medfører en del avkapp og rester av materialer som blir helt unødvendig søppel. Tid er penger, og hos Boligpartner erfarer man at bruk av precut har en stor tidsbesparelse ved oppføring av råbygget.

– Det spares mye tid på byggeplassen når man slipper å måle, kappe og tilpasse trevirket underveis. Vi ser at kostnadene kan kuttes med 10-30.000 kroner, alt avhengig av størrelsen på byggeprosjektet, sier Gaute. En kortere byggetid, innebærer dessuten mindre bruk av strøm.

– I tillegg brukes det kortere tid på å få bygget under tak, noe som er bra i et norsk klima og værforhold.

shutterstock_136121660.jpg

Forhåndskuttet plank rett til byggeplassen

Tømmeret kommer inn til sagbruket og kuttes til planker. Så fraktes plankene ut til produsenter og byggevareforhandlere som igjen leverer byggematerialene til kunder og byggeplasser.
BoligPartner samarbeider med Landheim som får plank og materialer rett fra sagbruket.

– Landheim bearbeider treverket slik at den passer nøyaktig til byggetegningene fra oss i BoligPartner, forteller Gaute.
Så pakker Landheim materialene som anvist på tegningene og sender de forhåndskappede materialene direkte til byggeplassen – ferdig til å monteres.
Ved å sende precut trevirke unngår man ofte et forhandlerledd på vei til kunden, og dermed unødvendig mange transportetapper. Alt i alt bidrar dette til å kutte i utslipp av klimagasser.

– Det vil nødvendigvis bli rester med avkapp hos trelastleverandøren, men i stedet for å gå i søpla på byggeplassen, kan restene presses til produksjon av andre produkter, eller gå til brensel og produksjon av biodrivstoff, sier Gaute.

Mindre sjanse for feil

– Vi skiller oss fra konkurrentene ved at vi leverer alle vegger med precut, også innvendige lettvegger, forteller Lene.
Bjelkelag og takstoler er også en del av prosjekteringen som skjer på Hamar og blir levert ferdig kappet og bearbeidet fra faste leverandører. 

– Alt dette skåner miljøet ved at man unngår restavfall. Bruk av precut sparer tid og minsker faren for feil, sier hun.

– Gjør man feil, må kanskje noe rives ned og bygges opp igjen med nye materialer. Det er hverken bra for miljøet eller lommeboka, sier Gaute.

– Ved å levere precut konstruksjonspakker rett til byggeplass, sikrer vi at bygningen, enten hytta eller huset, settes opp riktig og i henhold til forskrifter. Da minimeres sjansen for feil og ombygging som igjen krever nye bygningsmaterialer og plank, inkludert mer transport.

Enklere ferdigkutting av byggematerialer

Precut er ikke noe nytt hos BoligPartner. Metoden har vært brukt i mange år, men tidligere ble måling og ferdigkutting av bindingsverk, tak og vegger gjort manuelt.

– Nå benyttes programvare som gjør jobben mye enklere og raskere. Fra programmet genereres kappefiler som sendes til kappeanlegget, og så kuttes trevirket med nummerering og plassering, til og med spor hvor de ulike delene skal inn, er ferdig frest, forteller Lene.
Selv om selve kuttingen av treverk til bindingsverk for både tak og vegger skjer hos samarbeidspartnere, foregår all planlegging og tegning hos BoligPartner.

– Vi kjenner byggeprosjektet og kunden godt. Ved hjelp av tett kontakt med kunden hele veien, minsker sjansen for feil, sier hun.

– Vi gjør i det hele tatt lite feil.

Kortreist norsk tømmer

Hos BoligPartner brukes norsk tømmer som er både kortreist, av beste kvalitet og fra et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

– Vi holder oss til treverk hentet fra skog i traktene rundt Mjøsa, forteller Gaute.
I BoligPartner styres det unna materialer fra utlandet. En del konkurrenter henter byggeelementer fra Øst-Europa. Det kan i en del tilfeller være billigere, men BoligPartner holder seg til norsk skog og norske leverandører av flere årsaker.

– Ved å bruke kortreist tømmer og treverk, sparer vi miljøet for transport og store utslipp.
Vi leverer til byggeprosjekt i hele landet og ikke bare i området rundt Mjøsa. Men selv om vi må transportere til Finnmark, blir det fortsatt mye mindre utslipp enn med transport fra andre land sørover i Europa, sier Lene.
Bruk av norsk skog og norske leverandører, er også bra for norske arbeidsplasser, understreker hun.

– Kvaliteten på norsk tømmer er svært god. Grunnen er norsk skog er saktevoksende. Det gjør trevirket mer kompakt og tettere. Dermed blir hus og hytter bedre rustet for å stå imot slitasje, vær og vind. En del av byggeelementene og trematerialene som importeres er med treslag som har vokst raskere og ikke er like robuste og tette i treverket, sier Lene.

Vår grønne visjon

I BoligPartner spiller vi på lag med skogen og naturen, og vi skal ta ansvar for de generasjonene som kommer etter oss. Les gjerne mer om vår grønne visjon.

Klikk her