Boligpartner

BoligPartners bærekraftsmål

Ved å ivareta naturressursene og bruke kortreise leverandører og lokale partnere, skal vi bidra til lokal verdiskapning og klimasmarte produkter. Derfor skal BoligPartner fortsette å gjøre det vi alltid har gjort – å bygge en bærekraftig framtid i tre. 

"En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov."

Fra rapporten «Vår felles fremtid», Brundtland-kommisjonen, 1987

For oss innebærer dette at vi tar vare på naturressursene, at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, og at våre bygg utvikles med bærekraft i tankene, slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre.

I vår strategi for bærekraft har vi derfor fokus på ivaretagelse av naturen, lokal verdiskaping, sikker drift, langsiktig verdiskaping og lave karbonutslipp. BoligPartners ambisjon er å bli best på bærekraft i sin bransje. Intet mindre.

Utgangspunktet for vårt bærekraftarbeid er FNs bærekraftmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. BoligPartner har valgt å fokusere på de fem målene hvor vi særlig kan bidra:

ikoner-baerekraftsmal2.jpg