Boligpartner

Hva er utnyttelsesgrad?

Utnyttelsesgrad bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Når du skal bygge, må du alltid holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting på din tomt.

Det er reguleringsplanen som dekker området hvor du har din tomt som setter rammebetingelsene for hvordan du kan utnytte eiendommen din. I nye reguleringsplaner er det mest vanlige å definere utnyttelsesgrad ut fra prosent bebygd areal ( % BYA ) I eldre reguleringsplaner kan utnyttelsesgrad være definert ut fra prosent tillatt utnyttelse eller prosent bruksareal eller U-grad. I denne artikkelen ønsker vi å forklare utnyttelsesgrad ut fra % BYA. 

BYA defineres slik : Fotavtrykket (inklusive utvendige kledninger) av boligen på terreng inkludert overbygde konstruksjoner som er høyere enn 0,5 meter over planert gjennomsnittlig terreng rundt boligen. I tillegg skal takutstikk som er dypere enn 1 meter medtas i BYA-beregningen med alt det som er overstigende 1,0 meter.

Vi forstår godt at det kan være vanskelig å sette seg inn i dette temaet. Det trenger du heller ikke. Bare kontakt oss, våre boligkonsulenter har lang erfaring og hjelper deg gjerne med dette. 

De blå feltene på denne illustrasjonen viser boligens fotavtrykk på tomten, altså hva som skal medregnes i BYA. De blå feltene på denne skissen viser boligens BYA

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

BYA på våre husmodeller

Under faktaopplysninger på våre husmodeller finner du alltid boligens BYA. Det er viktig å merke seg at andre frittstående bygg på tomten som for eksempel bod og lekestue også skal telles med i BYA-beregningen.

Parkeringsplasser inn i BYA

Like viktig er det å være klar over at parkeringsplass også skal inn i BYA, hvis ikke annet er gitt i bestemmelsene til reguleringsplanen. Ofte har kommunen bestemt en parkeringsnorm for et område. Den sier hvor mange parkeringsplasser boligen skal ha, og eventuelt hvor mange av disse som må ligge på terreng, versus i garasje. 

Eks: Hvis det er krav om to plasser, og en må være i garasje, betyr dette at man må anlegge en plass i tillegg på hensiktsmessig del av tomta, for eksempel i oppkjørselen.

Det vanlige er å regne 18 kvm BYA per parkeringsplass. Har du flere biler enn to, trenger du likevel kun å beregne BYA ut fra kravet som er satt i bestemmelsene. Hvis utnyttelsesgraden for din tomt er satt til 30 prosent BYA i reguleringsplanen, betyr dette at ditt byggeprosjekt totalt sett ikke kan overstige denne prosentsatsen.

BYA formelen

Når du skal regne total BYA må du huske at dette gjøres i forhold til det arealet av tomten som er regulert til bebyggelse. NB: Det er ikke alltid at hele tomten din er regulert til bolig.

Du kommer frem til BYA prosent slik:

BYA x 100 / Areal regulert til bebyggelse = % BYA

Bestill huskatalog gratis

Bestill vår huskatalog. Katalogen er full av nye husmodeller, boliginspirasjon og kundereportasjer. Vår huskatalog er digital, slik at du mottar en lenke til katalogen umiddelbart etter bestilling. Det betyr at du kan lese katalogen med en gang.

Slik regner du ut BYA

Her viser vi deg et konkret eksempel som gjør det enklere å forstå hvordan denne BYA formelen brukes.

Klikk deg videre her for å se eksempelet

Almgaard er et herskapelig hus med en nydelig fasade, på illustrasjonen vises huset på en flott sommerdag.

Mer informasjon her

Vi har laget en samleside for å gi deg god informasjon om det å bygge hus på mindre tomter.

Klikk deg videre her