Boligpartner

Våre rådgivere gir deg økonomisk trygghet

Hos BoligPartner setter vi kompetanse høyt, og våre ansatte har god erfaring og kunnskap om å bygge nytt hus. Vi er en trygg samarbeidspartner som er med deg gjennom hele prosessen – både før kontrakten er signert og gjennom selve byggingen.

BoligPartner er en stor og trygg boligleverandør som har realisert tusenvis av boligdrømmer gjennom snart 30 år. Uansett om det gjelder byggesøknader, kommunale papirer, endringer av planløsninger eller noe annet, så hjelper og rådgir boligkonsulentene våre deg. Vi gir deg alltid også en økonomisk rammeplan for husdrømmen din slik at du som kunde får en økonomisk trygghet.   

Hvor mye koster huset ditt?

Det er ikke til å stikke under en stol at det økonomiske er noe av det aller viktigste når man skal bygge seg nytt hus. Alle husleverandører opererer med prislister som gir en oversikt over hvor mye de ulike husene koster. Disse prisene gir deg likevel ikke hele bildet. Det er mange tilleggselementer som tilkommer når et hus skal bygges. Tomtekostnad, tilpasning og graving på tomta, fundamentering, støping, tilleggsvalg på huset, maling etc. Dette utgjør ofte en god del penger og er veldig viktig å ha med seg i det totale regnestykket.

Våre rådgivere har fokus på å gi en så nøyaktig totalpris som mulig før du bestemmer seg.

Derfor setter boligkonsulenten opp en økonomisk rammeplan for deg. Denne inneholder alle elementene i prosjektet – fra tomtekostnaden og gravearbeidet til kommunale gebyrer. Rammeplanen blir dermed ditt budsjett som du kan ta med til banken og diskutere lånerammer.

Våre hus kan tilpasses

Ønsker du å gjøre endringer på husene våre er heller ikke det noe problem. Hvis det er behov for det, setter boligkonsulentene deg i kontakt med en av våre arkitekter – de tegner så om og tilpasser huset så det passer som hånd i hanske for nettopp deg.

Når du og boligkonsulenten sammen med en arkitekt har blitt enige om hvordan huset skal være, starter arbeidet hos vår prosjekteringsavdeling. En enebolig skal blant annet energiberegnes, lysberegnes, ventilasjon skal prosjekteres, det samme skal taket og mye annet. I tillegg skal det branntekniske vurderes. Totalt skal eneboligen gjennom nærmere 15 skjemaer og sjekklister før det kan sendes inn en byggesøknad til kommunen. 

Når du kjøper enebolig av BoligPartner sørger vi for at skjemaene er korrekt utfylt og sendt inn til riktig instans. Så kan du konsentrere deg og glede deg over det viktige – selve huset.

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

Kontrakter og fremdrift

Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg – både på at huset blir som avtalt, at budsjettet er riktig og at tidsrammen overholdes. Når du kjøper hus gjennom BoligPartner benytter vi en standardkontrakt med bakgrunn i Bustadoppføringslova. Dermed er du trygg på at dine juridiske rettigheter blir ivaretatt i tråd med myndighetenes lover. Før byggingen starter setter din boligkonsulent og byggeleder seg ned og lager en fremdriftsplan for prosjektet. Denne styrer de ulike fasene og utgjør planverket for fagpersonene som skal arbeide på huset ditt. Den gjør også at du kan følge med på arbeidet fortløpende. Skulle det dukke opp noe underveis som gjør at tidsplanen må endres, så legges dette inn i fremdriftsplanen. 

Våre boligkonsulenter skoleres til å være gode rådgivere. Det er veldig viktig for oss. Vi skal sørge for at du får en trygg og god byggeprosess når du skal realisere din store husdrøm.  

Bestill huskatalog gratis

Bestill vår huskatalog. Katalogen er full av nye husmodeller, boliginspirasjon og kundereportasjer. Vår huskatalog er digital, slik at du mottar en lenke til katalogen umiddelbart etter bestilling. Det betyr at du kan lese katalogen med en gang.

Forhandlere av hus og hytter