Plantegninger - slik leser du dem

Vi presenterer plantegninger for hver etasje i alle våre husmodeller. Plantegningene er hustegninger som viser deg hvordan rommene i huset er delt inn og hvilke arealer de har. Studer også de sentrale faktaopplysningene og illustrasjonene av våre hus.

Dette betyr de ulike faktaopplysningene i hustegningene: 

Bruksareal bolig

Arealet innenfor ytterveggene. Det betyr at BRA viser deg hvor mange kvadratmeter du har til disposisjon innvendig i ditt hus. I dette tallet inngår innvendige boder, men ikke ytterveggene. Eventuell carport, overbygd terrasse og sportsbod presenteres som eget tilleggsareal.

 

Totalt bruksareal

Er alt areal innenfor boligens yttervegger. I tillegg kommer overbygde arealer utvendig.  

 

Primærrom (P-rom)

Bruksareal i bolig minus boder med tilhørende vegger, pipe og skillevegger mellom boenheter.

 

Bebygd areal (BYA)

Fotavtrykket av boligen på terreng inklusive overbygde konstruksjoner høyere enn 0,5 meter over planert terreng og dypere enn 1,0 meter.

 

Tilgjengelig bolig/boenhet

I boliger snakker vi ikke lenger om ”universell utforming”, men heller om ”tilgjengelig boenhet”. Hvis soverom, stue, kjøkken og bad ligger på inngangsplanet skal boligen utformes som en tilgjengelig boenhet. I så fall skal det også avsettes plass til oppbevaring/innebod. Kravet om tilgjengelighet bortfaller dersom det etter forskriften gis unntak for krav til gangadkomst. Snakk gjerne med våre boligkonsulenter om dette.

 

Teknisk forskrift

Alle våre hus er utformet og leveres i henhold til gjeldende teknisk forskrift innenfor Plan- og bygningsloven (PBL).   


Plantegninger

Her ser du noen eksempler på hustegninger fra noen av våre mest populære hus. Klikk på bildene for større versjon og informasjon om hvilken husmodell det er.

Huskatalog

Bestill gjerne vår huskatalog og få masse god inspirasjon og nyttig informasjon til ditt byggeprosjekt
Bestill gratis huskatalog
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen

Samtykker