Hva koster dette ferdighuset?

Det moderne huset Padova er en boligdrøm for mange. Men hva må du egentlig betale for dette huset?

Vi viser deg et kostnadsoverslag med husmodell Padova bygd på en nesten ett mål stor tomt. Beliggenheten er i utkanten av sentrum i en liten norsk by på Østlandet

Sluttsum: 4 585 214 kroner

Se prisen på ferdighuset her

Tomt:  

Kjøpesum, kommunale avgifter, tinglysning, avgifter, tilkoblinger:                         666 364 kr

Grunn- og betongarbeider:  

Utgraving, planering, fundamentering, bunnledninger:                                           391 750 kr

Huset:  

Leveranse fra BoligPartner:                                                                                   3 150 000 kr 

Baderomsmøbler, belysning, oppgradering kjøkken:                                               200 000 kr

Andre byggekostnader:

Byggestrøm, container, byggesaksgebyr, uavhengig kontroll:                                 74 810 kr

Diverse uforutsette kostnader:                                                                            50.000 kr

Antatt prisstigning til den måneden tømrerne starter:                                        52 290 kr

Sum byggekostnader, uten tomt:                                                                       3 918 850 kr

Pris for nøkkelferdig hus med tomt:                                                                  4 585 214 kr

Vi ser nærmere på tallene

I dette priseksempelet er tomtekostnadene satt til totalt 666.364 kroner. Prisene for tomter varierer, og vil naturlig få en stor innvirkning på totalkostnaden når ditt hus skal bygges. Men før huset kan settes opp, må det graves, planeres, fundamenteres, støpes plate/grunnmur m.m. I vårt eksempel er kostnadene til dette arbeidet stipulert til cirka 391.000 kroner. Grunnforholdene på tomten har naturlig nok mye å si for hva man må betale for denne jobben. I dette eksempelet er kostnadene før bygging kan starte på nær 1 060 000 kroner.

I tillegg til selve husleveransen og tomtekostnadene kommer byggestrøm, gebyrer til kommunen, avfallsconteinere etc.

Mange kunder ønsker å gjøre sine personlige valg i huset, utover den standard leveransen fra BoligPartner. Dette kan for eksempel være valg av fliser, parkett, oppgradering av kjøkken, baderomsmøbler osv. Disse ekstra investeringene kommer som et tillegg i ditt byggeprosjekt.

Når alle kundens ønsker og arbeider tas med, er totalsummen i vårt priseksempel blitt til 4 585 214 kroner. Som du ser i regnestykket har vi da også lagt inn 50.000 kroner til diverse uforutsette kostnader.

Padova - med to overbygde uteplasser

Jeg ønsker en uforpliktende prat om huspriser og muligheter
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen

Samtykker

En økonomisk plan

Alle husleverandører har prislister som ramser opp priser på ulike husmodeller med sin standardleveranse. Utfordringen er likevel at disse prislistene ikke gir deg det totale bildet. Når husets faktiske kostnader skal regnes ut, må det altså tas hensyn til tilleggsfaktorer som tomte- og gravekostnader, støping av grunnmur, ønskede oppgraderinger med mer. Disse kostnaden kan variere stort ut fra tomteforhold, beliggenhet, kundens ønsker osv.

Derfor er det viktig at det settes opp et totalregnestykke over hele byggeprosjektet. I BoligPartner er dette en svært sentral del av kjøpsprosessen. Før du signerer kontrakt med oss, setter vi opp en økonomisk plan som inneholder alle elementene og kostnadene i byggeprosjektet. Altså ikke bare hva selve huset koster, men en rammeplan for hele ditt totale budsjett. Den økonomiske planer består av mange flere detaljer enn du ser her i vårt priseksempel.

Hva er dine ønsker?

Vårt råd til deg, er at du tar kontakt med en av våre boligkonsulenter. De hjelper deg med å sette opp en økonomisk plan for ditt hus. Mulighetene er mange – la oss vise deg hvordan du kan realisere byggeprosjektet. Og hvis du har tid og mulighet er forskjellige grader av egeninnsats mulig. Det vil bidra til at du sparer noen kroner på prosjektet.

Bygge nytt ferdighus

Ta gjerne en kikk på vår infoside for deg som vil bygge nytt hus. Her finner du info om blant annet byggeprosessen og tilpasninger.