Store vinduer er stor trend på Vestlandet

Boligkonsulent hos Ørsta Byggservice, Monika Barstad Rebbestad, ser helt klart at mange kunder ønsker ekstra store vinduer når drømmehuset skal skreddersys.

– I vårt område er dette er ein trend som har vedvart over fleire år. Dei aller fleste tomtefelt har flott utsikt, og då må vi sørge for at huset på tomta dreg nytte av denne kvaliteten.

Er ønsket om store vinduer et typisk Vestlands-fenomen?

– Det kan det kanskje vere. I så fall har det sammenheng med geografi og tomteforhold. Vi bur langs fjorden, i dalar, og tomtene ligg ofte høgare enn sentrum, og med utsikt. I sentrumsområda og der det er flatt er det ofte offentlig føremål, næring, industri eller landbruk. 

Monika og de andre hos BoligPartner Ørsta strekker seg langt for å tilpasse husmodeller for kundene sine. ­­­– Vi ser på det som eit gode hos oss at kundane får eit optimalt resultat på si tomt. Ofte har vi også klare anbefalingar om kva tilpasningar ein bør vurdere etter å ha sett tomta og vurdert utsikta. Mange kundar synes det er vanskelig å sjå føre seg korleis resultatet blir, men etter kvart har vi mange flotte referanseprosjekt vi kan vise til. 

Mange tror kanskje at man må bygge funkisinspirert bolig for å kunne få store vinduer, men her er mulighetene mange, uansett hvilken stil du velger å bygge i. ­– Heldigvis har vi fire forskjellige stilar, slik at alle har muligheit til å velje noko innanfor sin smak. Det er fint at folk er forskjellige, og ikkje automatisk kastar seg på trendar. Eg har stor sans for dei tradisjonelle husa våre, og mange av dei gir mykje hus for kronene. Vi Sunnmøringar er jo veldig opptatt av det!

I herskapelig-serien er fasadevinduene ofte 140/160 cm høge, og dette gir ein fin effekt sjøl om huset har ein herskaplig stil. Likevel har vi sett ønske om enda større vindusflater i dei tradisjonelle husa våre. Slik har vi eksprimentert oss fram til ein hybrid, med mønt himling i stove/kjøkken og skråvindu. Mange vel tradisjonell stil fordi dei husa ofte har ei god romløysing. Ideen er henta frå hyttene våre. Mange kundar set veldig pris på denne type tilpasningar – og vi er veldig fornøgde med resultata, forteller Monika.