Boligpartner

Plantegninger - slik leser du dem

Plantegningene er hustegninger som viser deg hvordan rommene i huset er delt inn og hvilke arealer de har.

Vi presenterer plantegninger for hver etasje i alle våre husmodeller. Her blir du bedre kjent med hva de ulike faktaopplysningene her.

Plantegninger-Storstuggu_sokkel_hovedplan_ny.jpeg

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

Dette betyr begrepene i hustegninger

Her finner du forklaringen på de ulike forkortelsene og begreper som brukes i planteninger / hustegninger og i våre faktabokser om de ulike husmodellene.

Bruksareal bolig

Arealet innenfor ytterveggene. Det betyr at BRA viser deg hvor mange kvadratmeter du har til disposisjon innvendig i ditt hus. I dette tallet inngår innvendige boder, men ikke ytterveggene. Eventuell carport, overbygd terrasse og sportsbod presenteres som eget tilleggsareal.

Totalt bruksareal

Er alt areal innenfor boligens yttervegger. I tillegg kommer overbygde arealer utvendig.  

Primærrom (P-rom)

Bruksareal i bolig minus boder med tilhørende vegger, pipe og skillevegger mellom boenheter. 

Bebygd areal (BYA)

Fotavtrykket av boligen på terreng inklusive overbygde konstruksjoner høyere enn 0,5 meter over planert terreng og dypere enn 1,0 meter.

Tilgjengelig bolig/boenhet

I boliger snakker vi ikke lenger om ”universell utforming”, men heller om ”tilgjengelig boenhet”. Hvis soverom, stue, kjøkken og bad ligger på inngangsplanet skal boligen utformes som en tilgjengelig boenhet. I så fall skal det også avsettes plass til oppbevaring/innebod. Kravet om tilgjengelighet bortfaller dersom det etter forskriften gis unntak for krav til gangadkomst. Snakk gjerne med våre boligkonsulenter om dette.

Teknisk forskrift

Alle våre hus er utformet og leveres i henhold til gjeldende teknisk forskrift innenfor Plan- og bygningsloven (PBL).   

Plantegninger

Her ser du noen eksempler på hustegninger fra noen av våre mest populære hus.

Ny huskatalog med 54 husmodeller, reportasjer, nyheter og inspirasjon.

Bestill ny huskatalog gratis

Bestill vår splitter nye huskatalog. Katalogen er full av nye husmodeller, boliginspirasjon og kundereportasjer. Velg selv om du ønsker huskatalogen kun digitalt eller digitalt pluss tilsendt i posten.

Hustegning vs. plantegning

Er en hustegning og en plantegning det samme? Ja, du kan godt si at en hustegning viser planløsningen i huset. En hustegning kan i tillegg gjerne vise de fire ulike fasadene til et hus. I BoligPartner presenterer vi alltid både plantegninger og fasadeskisser for alle våre husmodeller. På denne måten får du se alle hustegningene av modellen. 

Hustegning - her ser du et eksempel

Her viser vi deg hustegninger av en av våre modeller. Huset heter Raumarheim. Og som du ser inneholder hustegningene her både plantegninger og fasadeskisser av huset. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil se nærmere på våre hustegninger. PS: Vi har også veldig mange hustegninger i vårt arkiv. Ta kontakt med vårt salgskontor nærmest der du ønsker å bygge, så viser de deg gjerne mange forskjellige hustegninger.

Plantegning sett ovenfra

Noen ganger er det best å se en plantegning ovenfra. Her viser vi deg et eksempel på hvordan planløsningen i vår hyttemodell Ro1 ser ut fra dette perspektivet.

Ro 2 med hems - 3D hemsplan.jpg
Lindegaard er et hus i herskapelig stil som passer inn på skrå tomter, her vises huset med grå farge og rødt tak.

Se alle plantegninger her

Klikk deg gjerne videre til vår oversikt over alle våre husmodeller. Herfra kan du klikk deg inn på de ulike husene og studere planteninger, hustegninger og faktaopplysninger om de ulike modellene.

Klikk deg videre her