Boligpartner
Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 03. januar 2024
Lesetid: ~11 min

Plantegninger - slik leser du dem

Plantegningene er hustegninger som viser deg hvordan rommene i huset er delt inn og hvilke arealer de har.

Vi presenterer plantegninger for hver etasje i alle våre husmodeller. Plantegningene viser hvor vegger, vinduer, dører, ildsted og trapp er plassert. I tillegg vises møbleringsforslag for de ulike rommene. På plantegningen står det også ofte hvor mange kvadratmeter stort hvert rom i boligen er.

Her blir du bedre kjent med hva de ulike faktaopplysningene her.

Plantegninger-Storstuggu_sokkel_hovedplan_ny.jpeg

Ønsker du en uforpliktene husprat med en rådgiver?

Dette betyr begrepene i hustegninger

Her finner du forklaringen på de ulike forkortelsene og begreper som brukes i planteninger / hustegninger og i våre faktabokser om de ulike husmodellene.

Bruksareal bolig

Arealet innenfor ytterveggene. Det betyr at BRA viser deg hvor mange kvadratmeter du har til disposisjon innvendig i ditt hus. I dette tallet inngår innvendige boder, men ikke ytterveggene. Eventuell carport, overbygd terrasse og sportsbod presenteres som eget tilleggsareal.

Totalt bruksareal

Er alt areal innenfor boligens yttervegger. I tillegg kommer overbygde arealer utvendig.  

Primærrom (P-rom)

Bruksareal i bolig minus boder med tilhørende vegger, pipe og skillevegger mellom boenheter. 

En plantegning som viser p-rom er innvendige arealer, altså minus for eksempel carport og sportsbod En plantegning som viser p-rom er innvendige arealer, altså minus for eksempel carport og sportsbod

Bebygd areal (BYA)

Fotavtrykket av boligen på terreng inklusive overbygde konstruksjoner høyere enn 0,5 meter over planert terreng og dypere enn 1,0 meter.

De blå feltene på denne illustrasjonen viser boligens fotavtrykk på tomten, altså hva som skal medregnes i BYA. De blå feltene på denne illustrasjonen viser boligens fotavtrykk på tomten, altså hva som skal medregnes i BYA.

Tilgjengelig bolig/boenhet

I boliger snakker vi ikke lenger om ”universell utforming”, men heller om ”tilgjengelig boenhet”. Hvis soverom, stue, kjøkken og bad ligger på inngangsplanet skal boligen utformes som en tilgjengelig boenhet. I så fall skal det også avsettes plass til oppbevaring/innebod. Kravet om tilgjengelighet bortfaller dersom det etter forskriften gis unntak for krav til gangadkomst. Snakk gjerne med våre boligkonsulenter om dette.

Teknisk forskrift

Alle våre hus er utformet og leveres i henhold til gjeldende teknisk forskrift innenfor Plan- og bygningsloven (PBL).   

En plantegning - to ulike hus

Husmodellen Dalsheim og Arezzo ser ganske så ulike ut. Dalsheim er et klassisk hus i vår Nostalgi -serie, mens Arezzo er moderne i stilutrykket. Det spennende med akkurat disse to modellene, er at de har veldig lik planløsning. Dette er rett og slett to hus, basert på det samme innholdet. Rommene innvendig i husene er derfor ganske så like, selv om huset utvendig ser ulikt ut.

Begge to modellene har tre soverom og et bad. Boarealet er 114 kvadratmeter.

Dalsheim - 114 kvadratmeter, tre soverom og et bad.
Arezzo - 114 kvadratmeter, tre soverom og et bad.

Når tomten påvirker planløsningen

Mange av våre husmodeller kan bygges på både flat tomt og skrå tomt. Hvis huset opprinnelig er tegnet for et flatt terreng, så velger vi å tilpasset huset (og ikke terrenget) hvis det er skrått der huset skal bygges.

I BoligPartner har vi også eksempler på at en husmodell finnes ferdig utviklet for både flate og skrå tomter. Ta gjerne en nærmere kikk på husene Raumarheim og Landheim. Raumarheim passer inn på flate tomter, mens Landheim er tegnet for skrå tomter.

collage raumarheim landheim.JPG Raumarheim (øverst) og Landheim (nederst) er to ganske så like hus, men Raumarheim sin planløsning passer for flate tomter, mens Landheim er tilpasset et skrått terreng.

Husene rommer mye av det samme, slik at du spesielt vi se at planløsningen på hovedplanet er ganske så lik for begge husene. På grunn av at Landheim er tilpasset et skrått terreng, vil plasseringen av soverommene i husets underetasje være ulikt fra hvordan dette er løst i modellen Raumarheim.

Her ser du planløsningen for hovedplanet til disse to husmodellene:

Plantegning Raumarheim hovedplan Plantegning Raumarheim hovedplan
Plantegning Landheim hovedplan Plantegning Landheim hovedplan

Bestill huskatalog gratis

Bestill vår huskatalog. Katalogen er full av nye husmodeller, boliginspirasjon og kundereportasjer. Vår huskatalog er digital, slik at du mottar en lenke til katalogen umiddelbart etter bestilling. Det betyr at du kan lese katalogen med en gang.

Plantegninger

Her ser du noen eksempler på hustegninger fra noen av våre mest populære hus.

Hustegning vs. plantegning

Er en hustegning og en plantegning det samme? Ja, du kan godt si at en hustegning viser planløsningen i huset. En hustegning kan i tillegg gjerne vise de fire ulike fasadene til et hus. I BoligPartner presenterer vi alltid både plantegninger og fasadeskisser for alle våre husmodeller. På denne måten får du se alle hustegningene av modellen. 

Hustegning - her ser du et eksempel

Her viser vi deg hustegninger av en av våre modeller. Huset heter Raumarheim. Og som du ser inneholder hustegningene her både plantegninger og fasadeskisser av huset. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil se nærmere på våre hustegninger. PS: Vi har også veldig mange hustegninger i vårt arkiv. Ta kontakt med vårt salgskontor nærmest der du ønsker å bygge, så viser de deg gjerne mange forskjellige hustegninger.

Plantegning sett ovenfra

Noen ganger er det best å se en plantegning ovenfra. Her viser vi deg et eksempel på hvordan planløsningen i vår hyttemodell Ro1 ser ut fra dette perspektivet.

Ro 2 med hems - 3D hemsplan.jpg
Lindegaard er et hus i herskapelig stil som passer inn på skrå tomter, her vises huset med grå farge og rødt tak.

Se alle plantegninger her

Klikk deg gjerne videre til vår oversikt over alle våre husmodeller. Herfra kan du klikk deg inn på de ulike husene og studere planteninger, hustegninger og faktaopplysninger om de ulike modellene.

Klikk deg videre her