Suksess med Trehusene til BoligPartner

04 mai, 2020

Det siste byggetrinnet er besluttet for de innovative Trehusene til BoligPartner på Fetsund og byggingen går for fullt.

Med solceller, geobrønner og klimagunstige materialvalg, har Trehusene til BoligPartner satt miljø, bærekraft og god utnyttelse i førersetet.

Trehusene på Løkenåsen i Fetsund er de første byggene i BoligPartners nye bolig-konsept i blokksegmentet. Per dags dato er 85% av salgstrinn 1 solgt, og for salgstrinn 2 er snart 60 % solgt

- Siden vi lanserte prosjektet har vi erfart god interesse fra både kunder og bransjen for øvrig, noe som underbygger at vi har truffet med våre bærekraftige lavblokker i tre. Det er full fart på byggeplassen, og vi gleder oss til å se Trehusene tar form, sier prosjektsjef Truls Kronberg i BoligPartner.

- Myndighetene, både sentralt og lokalt, stiller krav til bedre utnyttelse av sentrumsnære områder. Derfor har vi tatt frem vårt blokk-konsept i tre som et tillegg til våre eneboliger og småhus som BoligPartner er mest kjent for. Dette gir oss et komplett produktsortiment som trehusutvikler, både i de mer sentrale områdene med krav til høy utnyttelse, i randsonen med våre eneboliger og småhus, men også alle produkter i større kombinasjonsfelt.

Bygget i tre - med norske leverandører 

BoligPartner har et av landets fremste kompetansemiljøer innen trehusbygging, og er en sentral del av klyngen Norwegian Wood Cluster. BoligPartner bygger for det meste i treverk, og også på Løkenåsen konstrueres hele bygget over grunnmuren i tre. Dette gir miljøvennlig og bærekraftige boliger bygget av fornybare materialer. Alle BoligPartners produkter bygges med norske leverandører og materialer. Det gjelder selvfølgelig også for vårt blokk-konsept hvor Støren Treindustri, Moelven Limtre og TEKNObad alle er viktige samarbeidspartnere i prosjektet, og som konseptuelle leverandører og samarbeidspartnere. Med på laget er også de anerkjente boligarkitektene i TAG arkitekter.

- I BoligPartner kaller vi oss Trehusbyggeren, og det er vi stolte av. Vi bruker det ypperste av den norske skogens råvarer, som er et fornybart konstruksjonsmateriale. Dermed sørger vi for kortreiste byggematerialer, som igjen bidrar til at vi tar ansvar for miljøet. I tillegg bidrar vi til økt verdiskaping og kompetansebygging i Norge ved å bruke norske leverandører, sier Kronberg.

Skryter av samarbeidet 

TAG arkitekter AS hadde oppdraget med å tegne både husene og uteområdene.

- For oss i TAG har det vært spennende å delta i utviklingen av Trehuskonseptet i samarbeid med BoligPartner. Vi har fått kombinere vår kunnskap om rasjonell boligbygging med bruk av miljøvennlige og kortreiste løsninger som enda ikke er vanlige i store deler av boligmarkedet i Norge, sier Audun Bødtker i TAG arkitekter AS.

Et viktig element på Trehusene er at både uteområder og takterrasser får like høy kvalitet som bygningene og de tekniske løsningene. 

 - Vi er glade for at BoligPartner har gitt stor tillit til landskapsarkitektene i TAG, og at de har vektlagt dette. Det tette samarbeidet mellom tekniske konsulenter, landskapsarkitekter, leverandører og utførende har vært lærerikt og lover godt for gode løsninger og rasjonelle byggeprosesser. Ikke minst vil utviklingen i en samspillsform gi store gevinster ved videre prosjektering for de kommende prosjektene hvor trehuskonseptet skal benyttes, sier Bødtker. 

Støren Treindustri AS har levert store deler av treverket til Trehusene.

- Det har vært svært positivt og utviklende å samarbeide med BoligPartner om dette spennende konseptet for bærekraftige blokker i tre, sier Thor Christian Nilsen hos Støren Treindustri. 

Han forteller videre at Støren Treindustri har god kompetanse på prosjektering og leveranse av både 3 og 4-etasjers blokker fra tidligere.

- Her har vi sammen videreutviklet gode løsninger tilpasset disse byggene. Flere og flere ser nå fordelene med å bygge i tre med prefabrikkerte elementer, og dette konseptet er både fremtidsrettet, bidrar til reduserte klimagassutslipp og blir et godt sted å bo.

- Både konstruktørene våre og operatørene i fabrikken på Støren ble glade da vi fikk kontrakten på leveranse av Trehusene. Innovative løsninger og store prosjekter gir dem mulighet til å utnytte kompetansen sin og den høyt automatiserte produksjonen vår, og vise frem hva norsk treindustri kan tilby, sier Nilsen.      

Energieffektive løsninger 

Byggene og leilighetene på Løkenåsen utstyres med solceller og energieffektive løsninger. Dette legges også opp til blant annet lading for elbil og elsykkel i garasjen. Sammen med miljøvennlige materialvalg og byggemåte, så bidrar dette til at prosjektet sertifiseres etter den anerkjente Breeam-standarden.

- Breeam-sertifiseringen er hittil mest brukt på næringsbygg, men dette ser vi kommer til å bli stadig mer aktuelt også i boligmarkedet i tiden som kommer, mener Kronberg.

- Og det blir stadig mer populært å bygge i tre, og vi ser at flere større bygg også blir oppført i treverk. 

Summen av et fornybart materiale i kombinasjon med god lokal tilgang på råvarer gjør det både fornuftig og bærekraftig å bygge i tre. Han avslutter med å påpeke at miljøvennlige og energieffektive løsninger også er en stor fordel for de fremtidige beboere i Trehusene.

- Opplevelsen vår er at boligkjøpere i stadig større grad bryr seg om miljøhensyn, og det har vi lagt vekt på med de energieffektive løsningene vi bruker for Trehusene på Løkenåsen. Her vil forbruket av energi bli mindre enn i tradisjonelle leiligheter. I tillegg til de miljømessige fordelene, betyr det også noe for økonomien til kjøperne, avslutter Kronberg.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Leilighetene på Løkenåsen 

Det bygges 34 leiligheter i Trehusene på Løkenåsen. De vil ha et stort spenn i størrelse – fra toromsleiligheter på rundt 37 kvadratmeter, til store femromsleiligheter på 128. Mange av leilighetene har to bad, og samtlige leiligheter får egen balkong eller terrasse, varierende i størrelse fra 12 til 25 kvadratmeter. Alle med svært gode sol- og utsiktsforhold. Estimert ferdigstillelse av det første bygget er første halvdel av 2021. 

Prosjektet får også eget treningsrom og eget rom for preparering av ski og sykkelreparasjoner – alt tilrettelagt for at nye eiere skal kunne benytte de flotte turområdene i nærmiljøet.

Muligheter fremover 

BoligPartner har forhåpninger om at konseptet vil treffe markedet godt i tiden fremover. 

- Vi ser at dette konseptet passer ypperlig i mindre og mellomstore byer så nær som større tettsteder, hvilket Norge i hovedsak består av. Neste prosjektet i rekken er under planlegging på Skarnes i Sør-Odal kommune hvor vi tilpasser et prosjekt i samarbeid med de godt voksne kjøperne som har ventet på et passende boligtilbud i lengre tid. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter regionsdirektør Knut Moe i BoligPartner.

For mer informasjon:
Truls Kronberg, prosjektsjef BoligPartner: 982 06 561
Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsrådgiver BoligPartner: 93 44 99 54