Boligpartner
plantedag2.jpg

23.02.2021

På lag med skogen og skogselskapet

BoligPartner og Skogselskapet er begge på lag med skogen, og har nå inngått et formelt samarbeid med fokus på opplæring av kommende generasjoner.

BoligPartner har i over 25 år fokusert på å bygge i tre, og har blant annet utviklet de innovative Trehusene med pilotprosjektet på Løkenåsen i Fetsund. Dette er lavblokker, hvor hele bygningen over grunnmur bygges i tre – et miljøvennlig og bærekraftig materiale.

BoligPartner er stolte av å kunne kalle oss Trehusbyggeren. BoligPartner har bygget i tre siden vi ble etablert, og bruker det ypperste av den nordiske skogen som vår viktigste råvare. Dette er en fornybar kilde, det sørger for kortreiste byggematerialer, og er bærekraftig og miljøvennlig.

Skal leve i og med skogen


Nå tar BoligPartner fokuset på skogen enda et steg videre, og har inngått et formelt samarbeid med Skogselskapet i Hedmark og Skogselskapet i Oppland. Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, og som jobber for at skogen skal forvaltes på riktig måte.

BoligPartner forteller at det er helt naturlig for oss å samarbeide med Skogselskapet. BoligPartner er avhengig av treet som råvare. Gjennom å bruke skogen som råvare bygger vi moderne boliger basert på norske byggetradisjoner. Norsk skogdrift er bærekraftig, og Skogselskapet jobber med å fremme skogen som en av våre sentrale fornybare ressurser. Med sitt fokus på å fremme kunnskap og forståelse for skogens betydning som verdiskaper og som en avgjørende faktor i klimakampen anses samarbeidet som en del av en felles verdikjede og et naturlig valg for oss.

Ola Gram Dæhlen, daglig leder for Skogselskapet Oppland, er glad for at BoligPartner er sitt ansvar bevisst.

- I Skogselskapet ønsker vi at vi mennesker skal leve i og med skogen, og ikke være på utsiden og se på den. Da må vi bruke skogen på en fornuftig måte, og ikke misbruke den, sier han.

- Vi er glade for at næringslivet, slik som BoligPartner, tar ansvar når det gjelder bærekraftighet innen produksjon. Det er det vi ønsker at alle skal gjøre. At BoligPartner gjennom sitt arbeide nå bidrar til å ta enda mer ansvar for det, er helt i tråd med Skogselskapets ønsker, sier Dæhlen.

Tar videre kulturarven til nye generasjoner
Samarbeidet mellom Skogselskapet og BoligPartner skal blant annet bidra til at norske skolebarn skal få oppleve Skoleskogsdager og være med å plante ny norsk skog.

- Vi skal ta videre forståelsen og kulturarven som bruk av skog er, til kommende generasjoner, sier Knut Arne Gjems, daglig leder for Skogselskapet Hedmark. 

- Denne avtalen viser at både BoligPartner og Skogselskapet er på lag med skogen. I Skogselskapet er vi er veldig opptatt av at barn og unge skal ha en forståelse for bruken av skogen og at vi må plante skog etter at vi har hogd tømmer. Og vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre de unge, slik at når de en gang i fremtiden skal bygge seg ny bolig, tenker de at det er fornuftig å bygge i tre. Der har vi og BoligPartner noen felles mål, og det synes vi det er veldig hyggelig at vi kan samarbeide om.

Skogselskapet er også opptatt av å øke forståelsen av et fornuftig skogbruk.

- Hvis vi hogger skog, for så å plante igjen, er skogen en evigvarende ressurs. De plantene vi planter, binder opp igjen det karbonet vi slipper ut ved å hogge. Noe av karbonet lagres i hus, noe går til produksjon av papir og noe brennes. Da frigjøres karbonet. Samtidig vil det alltid bindes nytt CO2 når skogeieren planter etter seg. Og i Norge så binder vi mer enn vi hogger hvert eneste år. Det er hele nøkkelen til hvordan skogen skal forvaltes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, sier Dæhlen.