Boligpartner
Ro 1 - eksteriør sommer - XR 2020 original-web.jpg

08.04.2021

Historisk godt salg for BoligPartner

Boligleverandøren BoligPartner AS økte salget av solgte enheter med 58 prosent i andre halvår av 2020 sammenlignet med samme periode året før.

BoligPartner AS avsluttet 2020 med en historisk salgsinnspurt som så langt fortsetter inn i 2021. BoligPartner solgte 209 enheter i første kvartal 2021 mot 97 enheter i samme periode i fjor.

- Sammen med en sterk ordrereserve inn i året, gir dette klar forventing om høy aktivitet både ute på våre distriktskontorer og hos våre forhandlere i inneværende år, sier administrerende direktør Mari Skjærstad. 

 - Spesielt gledelig er det også å se den enorme veksten vi ser på hyttesalget vårt, sier Skjærstad.

Til og med uke 13 i 2021 har BoligPartner AS solgt 77 hytter, mot 9 i samme periode i 2020.

- Trenden i markedet er at flere og flere ønsker seg egen fritidsbolig, nå også som ferievanene våre ser ut til å endre seg i takt med den nye hverdagen. BoligPartner sitter gjennom sitt nettverk på flere hundre hyttetomter rundt om i landet som vi er klare for å realisere, og interessen for nye og moderne hytter er stor. Det gjør at vi har flere bein å stå på for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge, avslutter Skjærstad.

Også godt 2020


BoligPartner AS, inkludert egenregiaktiviteten lagt ut i BoligPartner Prosjekt AS, leverte positive resultater i 2020 tross en utfordrende start på året. 

- Starten på 2020 var tung for oss, som for mange andre i vår bransje, også før koronapandemien traff oss og bidro til stor usikkerhet. Gjennom sommeren snudde imidlertid markedet og med delvis tiltagende aktivitet også på våre byggeplasser ut året, endte vi til slutt med et positivt driftsresultat på drøye 11 millioner kroner. For nøyaktig ett år siden var vi overhodet ikke sikre på at vi skulle få til det, sier Skjærstad.

- Dette har vi klart ved løpende kostnadstilpasninger, effektivisering og ikke minst stor innsats blant alle våre ansatte både ute i driftsapparatet og inne på hovedkontoret. Vi valgte tidlig tross koronapandemien, å fortsette våre investeringer i opprettholdelse av markedsaktiviteter ute for de drøye 40 salgskontorene våre, og har hatt fokus på salgsutløsende tiltak som vi nå har fått betalt for. BoligPartner AS hadde driftsinntekter på totalt 1,265 milliarder kroner i 2020, og solgte totalt 793 boenheter over sin leveranseplattform. 

Innovativ lavblokk bygget i tre


Inkludert i resultatene for 2020, er pilotprosjektet med Trehusene på Løkenåsen i Fetsund. Her har BoligPartner bygget to lavblokker i tre, som er sluttsolgt og overtas før sommeren.

  - Basert på våre erfaringer med pilotprosjektet, og med forsterket fokus på miljø og bærekraft, har vi nå fra 2021 etablert vår lavblokksatsning i eget forretningsområde med sterk ambisjon om videre vekst. To nye lavblokkprosjekter vil bli lagt ut for salg på henholdsvis Skarnes og Sørum før sommeren. Konseptet er under videreutvikling med fokus på spesielt tilrettelegging mot eldre voksne og yngre førstegangsetablerere.  Basert på vår fagkunnskap og tradisjon som trehusbygger i snart 30 år, er det ekstra spennende å lykkes i å overføre denne kompetansen til nye produktsegment, avslutter Skjærstad.