BoligPartner og Byggmakker inngår samarbeid

27 sep., 2018

BoligPartner og Byggmakker inngår en nasjonal avtale omkring supplering av materialer og levering til ROT-markedet. Avtalen gjelder for samtlige kontorer og forhandlere i BoligPartner-konsernet. Gode priser og muligheten til en effektiv kjøpsprosess er sentrale elementer i samarbeidet.

- Vi har over tid lett etter en optimal avtalepartner knyttet til suppleringskjøp og ROT (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Den mener vi at vi har funnet gjennom Byggmakker, og vi er fornøyde med avtalen. Den vil bidra til både effektive og prisgunstige kjøp for kontorene og forhandlerne våre, sier Eskild Wedvik,innkjøpsdirektør i BoligPartner.

Også kjededirektør i Byggmakker, Raymond Gabrielsen, er fornøyd med avtalen:

Byggmakker er inne i en spennende tid med god utvikling på flere områder. Da er det ekstra motiverende å kunne lande en avtale med en av landets største boligbyggere. Vi er samtidig ydmyke for oppgaven med å levere til en så stor og dominerende aktør i markedet, men som samtidig matcher oss godt geografisk. Dette stiller selvsagt krav til vår leveringspresisjon og krever at vi har kundefokus og kvalitet i alt vi gjør. Vi ser på dette som starten på et fruktbart samarbeid og som kan utvikles i et langsiktig perspektiv, sier Gabrielsen.

Avtalen mellom Byggmakker og BoligPartner gjelder kun kjøp av materialer til supplering på byggeplass og såkalt ROT. ROT er et tilleggsmarked for flere av forhandlerne i konsernet. Levering av byggesettene til husene vil foregå via samme kanaler og på samme måte som tidligere. 

Alle 70 kontorer og forhandlere i BoligPartner-systemet får muligheten til å benytte seg av avtalen. Det er frivillig å benytte den, men Wedvik er sikker på at det store flertallet knytter seg opp til avtalen.

Byggmakker sitt nettverk av utsalgssteder passer vår geografiske spredning godt. I tillegg har de et kompetent og bredt salgskorps som er viktig med tanke på både service og rask tilgjengelighet for kontorene og forhandlerne våre. Denne avtalen vil bidra til en mer effektiv og enklere arbeidshverdag, sier Wedvik.

Fremtidsrettede bestillingsløsninger

I jakten på en nasjonal partner innen suppleringskjøp og ROT, har også bestillingsprosessen og effektiviteten rundt dette vært viktig for BoligPartner. Kjededirektør i Byggmakker, Raymond Gabrielsen, forteller at dette er noe de har stort fokus på. 

Vi har i dag en god løsning knyttet til bestillingsprosessen gjennom vår BM-portal. For å tilfredsstille de høye kravene som BoligPartner stiller vil vi løpende oppgradere denne tjenesten. For oss er det viktig å ligge i forkant når det blant annet gjelder digitale bestillingsløsninger. For oss handler dette om kvalitet og service i leveransen, sier Gabrielsen.

 

For ytterligere informasjon:

  • Eskild Wedvik, innkjøpsdirektør i BoligPartner – tlf: 408 67 042 
  • Raymond Gabrielsen, kjededirektør Byggmakker – tlf: 958 66 199 
  • Bjørnar Mickelson, kommunikasjonsdirektør BoligPartner – tlf: 450 25 376