Hvor stort hus kan du bygge på en 520 kvm stor tomt?

Her viser vi deg et regneeksempel for å enklere illustrere hvordan du kan regne deg frem til hvor stort hus du kan bygge på tomten din.

Det aller første du må gjøre er å sette deg godt inn i reguleringsplanen slik at du forstår rammebetingelsene for tomten.

  • Hvor mye av tomten din er regulert til bebyggelse?
  • Hva er utnyttelsesgraden?
  • Hva sier kommunens parkeringsnorm, ev. reguleringsplanens bestemmelser, i forhold til antall p-plasser til boligen? 
  • MUA (minste uteoppholdsareal) er dette definert?

Det kan være vanskelig å forstå disse bestemmelsene for tomten din. Vi har lang erfaring med reguleringsplaner og hjelper deg gjerne med å kartlegge hva som gjelder for din tomt. Bare ta kontakt med oss.

Regneeksempel

Her tar vi utgangspunkt i en tomt som er på 520 kvadratmeter og hvor hele tomten er regulert til bebyggelse. Utnyttelsesgraden er 30 prosent BYA, og det er krav om to parkeringsplasser. Disse to parkeringsplassene ønsker du å plassere i en frittstående dobbelgarasje.

  

TOMT                                                    520 kvm

DOBBEL GARASJE med sportsbod       47 kvm (hvis da ikke sportsboden er integrert i huset)

 

For å regne ut maks antall kvm i BYA som kan disponeres til bolig må du ta:   

 

520 kvm tomt X 30 %     =                                     156 kvm BYA

- Garasje med bod:                                              47 kvm BYA


Gjenstående kvm BYA til hus                             109 kvm BYA


Ja, jeg ønsker en liten boligprat
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker

Aktuelle katalogmodeller

I vår huskatalog står alle våre husmodeller oppført med faktaopplyser om blant annet BYA. Så da er det enkelt å se her hvilke av husene som har 109 eller mindre i BYA.

Husk at vi alltid kan tilpasse våre modeller slik at du kan få skreddersydde løsninger som passer din tomt og bestemmelsene i reguleringsplanen. Så hvis ditt drømmehus ikke passer i forhold til maks BYA, kan våre arkitekter tilpasse huset slik at vi finner en løsning som er innenfor kravet. I tillegg må vi følge bestemmelser som gjelder for takform, stil på eksteriør, mønehøyde og antall etasjer. Vi ønsker å være dine rådgivere på dette. Bare ta kontakt med oss, så kan vi ta en prat om dette.

Bestill gratis huskatalog Les mer om hus til små tomter
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker

Få mer informasjon

Ønsker du å vite mer om det å bygge hus på små tomter? Klikk deg videre til vår samleside for informasjon og nyttige artikler om temaet