Boligpartner

Melding fra konkursboet til Bolig Partner AS 

Bolig Partner AS, org. nr. 967 524 514, ble tatt under konkursbehandling den 30. april 2024. Advokat Stine D. Snertingdalen fra Kvale Advokatfirma er oppnevnt som bostyrer.

Boet jobber nå intensivt med å få oversikt over selskapets prosjekter og verdier, med formål om å ivareta selskapets samarbeidspartnere, kunder, ansatte, leverandører og andre kreditorer.

I den nåværende fasen av bobehandlingen fokuserer boet særlig på å forsøke å videreføre selskapets virksomhet og igangværende byggeprosjekter, og er i dialog med konkrete interessenter. Vi jobber for å få til en rask avklaring. 

Selskapets kreditorer kan melde krav i boet per e-post til bp@kvale.no. Vi ber om at det vedlegges dokumentasjon for kravet, og opplyses om kravets størrelse. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-post. Vi prioriterer å behandle spørsmål så snart vi kan, men gjør likevel oppmerksom på at boet for tiden mottar et betydelig antall henvendelser, og at det derfor kan ta noe tid før din henvendelse blir besvart.  

Vennlig hilsen

BOLIG PARTNER AS, DETS KONKURSBO 

Kvale Advokatfirma DA |  www.kvale.no