Riktig inneklima

Alle nye hus vi bygger har balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon bidrar til å ivareta
et godt inneklima i boligen din, i tillegg til å spare deg for unødvendige oppvarmingskostnader. Men hva er egentlig balansert ventilasjon, og hva gjør det med inneluften?

Et godt ventilasjonsanlegg har ifølge Enova blant annet følgende hovedoppgaver:

  • Bidra til et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko
  • Begrense luftfuktigheten innendørs 

  • Utnytte energien effektivt 

  • Forhindre overføring av forurenset 
luft til rene soner 


Et såkalt balansert ventilasjonsanlegg tilfredsstiller alle disse kravene. Systemet sørger for å ta inn riktig mengde uteluft som er filtrert og renset, og sender ut igjen samme mengde brukt inneluft.

På denne måten opprettholdes det en god luftgjennomstrømning i bygningen. Avtrekk og tilførsel av luft foregår med vifter, og ventilasjons- kanaler fordeler friskluften rundt i bygningen via ventiler så å si støyfritt.

På vei ut bidrar den tempererte gamle luften til
å varme opp den nye. Resultatet er at du sparer mesteparten av kostnadene til oppvarming av ventilasjonsluften i forhold til et tradisjonelt ventilasjonssystem med f. eks. åpne luker i veggen. Varmegjenvinningen og et termostatstyrt elektrisk varmeelement gjør at den friske luften alltid holder behagelig temperatur når den kommer inn. Balanserte ventilasjonsanlegg er dermed både behagelig og kostnadsbesparende.

Fordeler med balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon tar vare på 60-90% av varmen i brukt luft og reduserer dermed energi- bruken. I tillegg sikrer systemet en tilstrekkelig utskiftning av luften i huset ditt. Du har hele tiden kontroll på tilførsel av riktig temperert friskluft og luftmengde og får jevn fordeling av varmen
i huset ditt. Balansert ventilasjon sørger for å filtrere bort partikler og forurensing fra uteluft og reduserer samtidig faren for unødvendig luftfuktighet og kondens.