Boligpartner

Din beste partner innen eiendomsutvikling

Er du en eiendomsinvestor? BoligPartner er din foretrukne samarbeidspartner innen tomte- og eiendomsutvikling helt fra start til mål.

Vi har salgskontorer over hele landet og leverer standardiserte og kostnadseffektive prosjektboliger tilpasset flyktninger, eldre mennesker eller til det ordinære leiemarkedet.

Det er vi som har den rette fagkompetansen og de riktige boligproduktene du trenger for å lykkes. Vi har rask byggetid!

Stol på oss! Vi tar oss av alt fra regulering, planarbeid, prosjektering, markedsføring, bygging og salg. Sammen skaper vi verdi.

Vi har boligene som markedet trenger

Eier du en tomt som er aktuell for bygging av prosjektboliger? Vi har standardiserte og kostnadseffektive boliger, som både passer tomten og markedet.

Vi ønsker å trekke frem åttemannsboligen Otto. Dette er en kompakt og svært effektiv bolig bestående av åtte smarte leiligheter. Alle leilighetene har et bruksareal på 36 kvm. Leilighetene inneholder et soverom på litt over 6 kvm, og åpen kjøkken- og stueløsning på nesten 19 kvm samt bad/vaskerom på 4,8 kvm.

Les mer om Otto her

Et bredt utvalg av prosjektboliger

I tillegg til åttemannsboligen, Otto, har vi mange flere aktuelle prosjektboliger.

Her har vi valgt ut tre eksempler på kompakte boliger med fire eller flere enheter i samme bygg. Dette sikrer både en god utnyttelse av tomten samt boligtyper som passer for alle.

Firemannsbolig som ferdighus - dette er Ariel

Ariel - er en firemannsbolig som gir et lite fotavtrykk i terrenget. Uttrykket er moderne. Alle de fire leilighetene har et bruksareal på 50 kvm. Det er to soverom i hver leilighet.

Les mer her

Flermannsbolig Lyren

Lyren - en flermannsbolig med seks leiligheter. Hver leilighet har et totalt BRA på 50 kvm og inneholder to soverom, en åpen kjøkken- og stueløsning på over 20 kvm. samt et bad med plass til vaskemaskin. Det er store glassflater i stuedelen, noe som gir mye dagslys inn i leilighetene samtidig som man får en god nærhet til omgivelsene utenfor.

Les mer her

Trehusene - er BoligPartner sine moderne boligblokker som kan bygges i tre eller fire etasjer. Her kombineres bruken av tre som byggemateriale med miljøvennlige løsninger på en ny og spennende måte. Resultatet er Trehusene - et unikt og bærekraftig boligkonsept fra BoligPartner. Lavblokken inneholder leiligheter i ulike størrelser, tilpasset kjøpergruppen.

Les mer her

Kontakt oss for mer informasjon

Har du lyst til å vite mer om hvorfor BoligPartner er din komplette samarbeidspartner innen tomte- og eiendomsutvikling?

Registrer din interesse her, så tar vi kontakt med deg.

Derfor er dette en lønnsom investering

Mange kommuner opplever et stadig større boligbehov det er utfordrende for å løse alene. Vi i BoligPartner kan tilby standardiserte og svært kostnadseffektive boliger som kan bygges raskt på ledige tomter. Sammen med gunstig finansiering via Husbanken, tilskudd fra Husbanken, tilvisningsavtaler med kommunen og muligheter for utleie på det ordinære markedet, gjør at dette både er svært lønnsomt å investere i samtidig som man bidrar til å løse boligutfordringene til en kommune.

Dette gjør investeringen gunstig

 • Godkjent gunnlån fra Husbanken
  • Lån til miljøvennlige boliger - Virksomheten din kan søke om lån fra Husbanken til å bygge boliger med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger. Er du utbygger og det er snakk om videresalg, kan du søke om tilsagn for et lån som boligkjøperen overtar.
  • Lån til utleieboliger - Lån til utleieboliger skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får et tilfredsstillende sted å bo. Boligene skal ha god standard, funksjonalitet og lokalisering skal passe til beboernes behov.
 • Tilrettelagt for tilskudd fra Husbanken
  • Tilskuddet skal kunne brukes til kjøp, istandsetting og bygging av boliger.  
 • Opsjon på tilvisningsavtale med kommune
  • Gjennom en slik langsiktig avtale , har kommunen rett til å henvise vanskeligstilte personer og familier til 40 prosent av boligene i et prosjekt i minst 20 år.
 • Opsjon på utleie og forvaltningstjeneste
  • Privatpersoner som leier ut deler av egen bolig ansees ikke som profesjonelle og kan ikke inngå tilvisingsavtale med kommunen.
   Følgende krav gjelder for profesjonelle utleiere som skal inngå tilvisingsavtale med kommunen og søke lån fra Husbanken:
   • Utleier/låntaker har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte etter avtale med kommunen samt annen virksomhet beslektet med dette.
   • Utleier inngår en samarbeidsavtale med kommunen som bl.a. regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.
   • Utleieforholdet baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
   • Utleier aksepterer NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhet.
   • Leietakere som ikke henvises av kommunen får tilbud om minimum fem års leiekontrakter.

Kontakt oss for mer informasjon

Har du lyst til å vite mer om hvorfor BoligPartner er din komplette samarbeidspartner innen tomte- og eiendomsutvikling?

Registrer din interesse her, så tar vi kontakt med deg.

Fra ide til salg

BoligPartner sitt lokale salgskontor blir ditt kontaktpunkt. De sikrer alt fra å utvikle boligprosjektet til en effektiv salgsprosess. Våre selgere kjenner markedet, og følger boligprosjektet på din tomt fra start til slutt.

BoligPartner sine salgskontorer har Norges største fagmiljø innen trehusbygging i ryggen. Fagmiljøet består av alt fra arkitekter, ingeniører, logistikk og markedsavdeling som alle sitter samlet i et stort kompetansehus på Hamar.

Det gir rask tilgang til akkurat den kompetansen som boligprosjektet trenger til en hver tid. Derfor kan det lokale salgskontoret ta ansvar for alt fra å utvikle mindre tomter til større boligfelt, markedsføre dette og til slutt stå for både salg og byggeledelse. Noen ganger kan vi benytte ferdig prosjekterte boligprodukter på tomten din. Andre ganger tegner og utvikler våre arkitekter nye, attraktive boliger slik at de passer både reguleringsbestemmelser, tomtens beskaffenhet og markedet de skal selges i. Vi er en fleksibel samarbeidspartner som har alle systemer på plass slik at prosjektet kommer raskt ut i markedet for salg.

Øyvind Bustad i planavdelingen har mange gode råd til deg om hvordan du kan utnytte tomten din best mulig.

Høy kompetanse på regulering og planarbeid

Å utviklet et nytt tomteområde kan være en tidkrevende prosess. Hos oss møter du ansatte med høy faglig kompetanse innen planarbeid. Vi er samarbeidspartneren som koordinerer hele prosessen og involvere alle aktuelle fagområder planarbeidet krever.

Vi kan konsept- og produktutvikling, prosjektering- og prosjektledelse. Det gjør oss til din trygge medspiller og samarbeidspartner.  

Slik får vi ditt prosjekt realisert

Hvordan utnytter vi tomteområdet best mulig? Hvilke boligtyper er riktige her og hva skal vi gjøre for å sikre maksimal verdi i prosjektet? BoligPartner finner de beste svarene på disse viktige spørsmålene. Vårt kompetansehus på Hamar gjør oss til en komplett samarbeidspartner som ser helheten og avdekker prosjektets kompleksitet. 

Vi har både arkitekter, seniorrådgivere, prosjektingeniører, ingeniører, boligplanleggere, katalogutviklere og utviklingsingeniører i vår teknisk avdeling. Vi har sentral godkjenning for prosjektering og leverer komplette prosjekteringstjenester for alle våre kunder. Vi har ansvarsrett for alle fagområder. Dette innebærer at det er vi som sikrer og sjekker at alt vi gjør til enhver tid tilfredsstiller dagens tekniske krav og forskrifter. Når du samarbeider med oss, skal det ikke komme overraskelser senere i prosessen.   

arkitekt_tegnebrett.jpeg

Vi har en egen planavdeling som leverer blant annet:

 • Landskaps- og områdeanalyser
 • Tomtekapasitetsplaner
 • Illustrasjonsplaner
 • Situasjonsplaner
 • Utenomhusplaner
 • Seksjoneringsplaner

Alt vi utarbeider av materiell, danner grunnlaget for:

 • Arbeidstegninger
 • Konstruksjonstegninger
 • Detaljtegninger

I vår logstikkavdeling har vi ansatte med god produktkunnskap og byggforståelse. Dette er spesialister som masseberegner og kalkulerer hus, hytter og flermannsboliger. Vi sikrer at riktige byggevarer leveres til rett tid, direkte på byggeplass.

byggeplass.jpg

Bransjens beste markedsbyrå

Salget går enklere med en dyktig markedsavdeling i ryggen. BoligPartner har bransjens beste markedsbyrå inhouse. De er eksperter på å finne historien og forteller den videre ved hjelp av de beste tekstene og de flotteste illustrasjonene. Alt presenteres via bransjens mest stemningsfulle markedsmateriell.

Vi vet at et boligsalg handler om mer enn å vise frem de unike salgspunktene til prosjektet. De handler om kundens fremtid. Vår markedsavdeling gjør alt fra å innhente illustrasjoner, lage prospekter, landingssider, filmer, annonsemateriell, skilt til byggeplasser og legge smarte planer for god og målrettet annonsering i de riktige kanalene.

Illustrasjon av flermannsbolig Lyren

I tillegg til alt dette, inneholder vårt store kompetansehus på Hamar faglig ekspertise innen blant annet finans, kvalitetssikring, IT og økonomi. Vi har eget regnskapsbyrå Økonomi Partner med autorisasjon fra Finanstilsynet, og et eget oppgjørsselskap, Oppgjørs Partner, med eiendomsmeglerbevilling fra Finanstilsynet.