Boligpartner
trehusene_Løkenåsen_illustrasjon.jpeg

BREEAM – landets mest brukte miljøsertifisering for bygg

Trehusene på Løkenåsen er et så miljøvennlig konsept, at BoligPartner jobber for å få hele prosjektet sertifisert etter BREEAM-standarden.

BREEAM har et godt fotfeste i Norge, og er i dag den mest brukte miljøsertifiseringen av nye bygg. Alle nye bygg har høye krav til energi, miljø og kvalitet. Da BoligPartner tok beslutningen om å jobbe for å få en BREEAM-sertifisering av Trehusene på Løkenåsen var formålet å levere et bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. En miljøsertifisering fra BREEAM viser at BoligPartner tar grep og omsetter ideer om miljø og bærekraft til praktisk handling. Et miljøsertifikat krever at prosjektet jobber strukturert med miljøhensyn gjennom hele byggeprosessen og kan dokumentere alle tiltak som er gjennomført.

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og en internasjonal anerkjent sertifiseringsordning som forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning som driftes av Grønn Byggallianse. Dette er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem. Sammen jobbes det for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i byggsektoren. Når et nytt bygg, bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter innen miljø og bærekraft ut over byggeforskriftenes minstekrav. 

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. 

BREEAM-sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier. Disse er:

  • Ledelse
  • Helse- og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialer
  • Avfall
  • Arealbruk og økologi
  • Forurensning

I hver av disse ni kategoriene, er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

Man kan ikke snakke seg til et BREEAM-NOR-poeng. Kun der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Terrasse Løkenåsen Trehusene.jpeg

BREEAM-bygg – dokumentert bærekraftig

Man kan påstå at et bygg er bærekraftig. Med Breeam-sertifisering kan man dokumentere det. En BREEAM-NOR-sertifisering gjelder for en bygning som helhet, og ikke for enkeltstående produkter eller materialer.

Et BREEAM bygg er et bygg med gode løsninger og god kvalitet som er godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger.

Fordeler med å kjøpe en BREEAM-sertifisert bolig

Det er mange fordeler for deg som kunde å kjøpe en bolig som er sertifisert etter BREEAM-standarden . BREAAM stiller blant annet krav til godt inneklima, lysforhold, giftfrie materialer. Det gir et godt grunnlag for høy trivsel og et godt bomiljø i alle boliger som er BREEAM-sertifisert. Andre fordeler med BREEAM-sertifisering, er sikkerheten den gir for en høy kvalitet på bygget samt den lange levetiden på materialene i boligen. Å investere i en bolig som er BREEAM-sertifisert, er også ekstra attraktivt. Det kan gi muligheter for Grønt Boliglån. Kanskje vil også markedsverdien ved gjensalg være høyere med en slik BREEAM-sertifisering samt at det åpner for muligheten til å ha høyere leieinntekter hvis boligen leies ut.

Kilder:  Grønn byggallianse , BREEAM Nor , TreFokus , Wikipedia

Trehusene på Løkenåsen

Trehusene på Løkenåsen er BoligPartner sitt første prosjekt med lavblokk bygget i treverk. Prosjektet består av to lavblokker med til sammen 19 leiligheter. Prosjektet er sluttsolgt og alle leilighetene er innflyttet. Trehusene på Løkenåsen er altså det unike prosjektet som BoligPartner jobber for at skal sertifiseres etter BREEAM-standarden. Vi har også vært på besøk hos en av BoligPartner sine kunder som bor i Trehusene. Klikk deg gjerne videre og se hva hun sier om viktigheten av å bo i en moderne boligblokk bygget i tre og hvor BREEAM-sertifiseringen er et viktig fokusområde.

stue_Trehusene_Løkenåsen.jpeg

Klikk deg videre her