Boligpartner

Slik kjøper en kommune nye boliger fra BoligPartner utenfor anskaffelsesregelverket

Alle offentlige aktører kan kjøpe eller leie bygninger som ennå ikke er oppført av private aktører, uten noen form for konkurranseutsetting. Her går vi nærmer inn på dette regelverket.

Firemannsbolig ferdighus, modellen som vises her heter Ariel Firemannsbolig ferdighus, modellen som vises her heter Ariel
Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 24. januar 2024
Lesetid: ~5 min

Det var i 2017 at det nye anskaffelsesregelverket kom på plass. Her ble unntaket for leie og erverv av fast eiendom og lokaler utvidet, slik at dette nå faller helt utenfor anskaffelsesregelverket. 

Ingen bygge- og anleggskontrakt

Det sentrale i regelverket, er at det offentlige ikke kan være inne i byggeprosjektet på en slik måte at kontrakten anses som en bygge- og anleggskontrakt. Dette betyr at leverandøren ikke kan bygge boligene/lokalene basert på oppdragsgivers spesifikasjoner. I stedet må BoligPartner som leverandør tilby kommunen et ferdig prosjektert bygg. På denne måten likestilles kontrakten med en kontrakt om kjøp/leie av eksisterende bygg, selv om bygget altså ikke er oppført.

Tilpasninger i bygget

Det kan gjøres tilpasninger i bygget etter behov, slik som for eksempel flytting av lettvegger og malerarbeider. Disse tilpasningene må samsvare med justeringer som normalt sett blir gjort for en alminnelig leietaker eller kjøper av eksisterende eller nyoppført bolig. Slike tilpasninger medfører ikke at kontrakten omklassifiseres til en bygge- og anleggskontrakt.

 Se regelverket illustrert her

Her viser vi en modell for bedre å illustrere situasjonen. BoligPartner er ansvarlig for prosjektering, markedsføring, salg og oppføring. Det bygges på en tomt, som enten er privat eller kommunal, via opsjonsavtale eller kjøpsavtale. Finansiering skjer via byggelån. Det benyttes lokale håndverkere og BoligPartner sine leverandører. Prosjektet selges ut for salg i det åpne markedet som nøkkelferdige boenheter. Kjøpere av boenhetene er enten private personer, et selskap, en kommune, en stiftelse eller et borettslag.

Ta kontakt med oss

Har din kommune spørsmål til regelverket rundt kjøp av fast eiendom som ennå ikke er oppført, er det bare å ta direkte kontakt med BoligPartner sitt salgskontor i det aktuelle område. Vi bistår gjerne med å fortelle hva vi kan tilby av ferdig prosjekterte bygg, på aktuelle tomter, som kan være aktuelle for din kommune å kjøpe. 

Her finner du oversikten over alle våre salgskontorer og forhandlere i Norge.

Se listen her

Vi tilbyr dere et boligsamarbeid

Mange kommuner opplever et stadig større boligbehov det er utfordrende å løse. Vi i BoligPartner har både kompetanse og de riktige boligproduktene å tilby. Ved å samarbeide med oss, får din kommune realisert nye, husbankfinansierte boligprosjekter – på kommunale tomter – som innbyggerne har økonomi til å kjøpe.

Les mer om dette her