Slik løser vi tomten din

Hvor bratt kan innkjøringen til huset ditt være og hvilken høyde i terrenget bør boligen plasseres på? Det er mange krav å ta hensyn til når du bygger nytt hus. Vi vet hvilke.

Du vet kanskje godt hvordan du vil ha det innendørs, men hva med alt som er utenfor huset ditt. Hvor bør huset plasseres på tomta? Hvor skal garasjen stå? Hvilke krav finnes til gang-adkomst til huset, og hva med byggegrenser og brannkrav til nabohus?

På BoligPartner sitt hovedkontor i Hamar er landets største fagmiljø innen trehusbygging samlet. Her arbeider det blant annet et eget team med ingeniører som er fageksperter innenfor bolig- og tomteplanlegging.

-Vi jobber med alt utenfor huset ditt, forteller leder for Bolig- og tomteplanlegging Øyvin Bustad.

En sjekkliste for ditt prosjekt

Før boligkonsulenten kan sende inn byggesøknaden for ditt drømmehus, gjør ingeniørene en svært viktig jobb for ditt prosjekt.


-Vi har en lang sjekkliste med punkter som vi jobber oss igjennom. Dette handler for eksempel om utnyttelsesgraden på tomta, kravene til gesims- og mønehøyder, avstandskrav til naboeiendommer og kravene i teknisk forskrift til trinnfri gangadkomst, forteller Bustad. I tillegg har de fokus på at plasseringen ivaretar best mulig solforhold og sørger for å optimalisere uteoppholdsarealene.

Videre jobbes det også blant annet med kartlegging av grunnforhold på tomta og støy fra veg, fly og bane.

-Er det for eksempel mer enn 55 desibel støy på uteområder må man inn med støydempende tiltak som skjerm eller jordvoll, forklarer Bustad. Han sier videre at myndighetene stiller litt andre krav i dag enn tidligere, og det blir stadig mer fokus på å skape klimavennlige løsninger, samt løsninger som er i tråd med de forventede klimaendringene. Det må ved byggesøknad for eksempel legges frem en løsning som ivaretar lokal overvannshåndtering.

Finner en løsning

Ingeniørene tar alltid utgangspunkt i kundens ønsker og terrenget på tomta. Hele tiden er fokuset å finne gode, smarte løsninger for at du som kunde skal få den beste løsningen for din tomt. Det kan noen ganger være meget utfordrende med små boligtomter eller tomter i veldig skrått terreng. Og når alt dette er sagt, er det viktig å presisere at det er boligen som i størst mulig grad skal tilpasses tomta, og ikke omvendt.

Hittil har BoligPartner realisert over 8.000 bolig- og hyttedrømmer over hele landet. Det gir BoligPartner en solid erfaring som er viktig for alle kundene våre.

For det er mange bestemmelser og tekniske krav å ta hensyn til. Stol på oss i BoligPartner, vi vet hvilke og finner frem til de beste løsningene for deg. 

-Vi jobber med alt utenfor huset ditt, forteller leder for Bolig- og tomteplanlegging Øyvin Bustad.

Jeg ønsker en prat tomter og husbygging
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen

Samtykker

Tilpasse et nytt hus

Det finnes husmodeller tilpasset alle tomtetyper. Men hva gjør du hvis drømmehuset i katalogen ikke passer til den tomta du ønsker å bygge på? Ta en kikk på vår informasjonsside om hvordan vi hjelper deg med å finne rett husmodell til din boligtomt.