En lærerik skoledag i skogen

Hvordan kan vi ta bærekraftige valg i fremtiden? Det er et viktig spørsmål som ivrige elever fra Nordli skole søkte etter svarene på da de ble med Skogselskapet og BoligPartner på en skoledag i skogen.

Hva kan vil lage av trær? Hvordan fungerer egentlig fotosyntesen og hva betyr karbonets kretsløp? Det var mye som sto på timeplanen for elevene i 5-klasse ved Nordli skole på Toten denne junidagen. Sammen med Skogselskapet og BoligPartner fikk elevene muligheten til å bruke skoledagen sin utendørs for å se mulighetene, forstå sammenhengene og ikke minst søke etter løsninger for å begrense klimautfordringer. 

Et viktig samarbeid

BoligPartner er trehusbyggeren. I snart 30 år har vi valgt denne miljøvennlige og bærekraftige råvaren når vi har realisert nye hus- og hyttedrømmer for våre kunder. Derfor er vi svært stolte av å kunne samarbeide med Skogselskapet i Hedmark og Oppland. Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for at mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, og som jobber for at skogen skal forvaltes på riktig måte. Som følge av vårt samarbeid, får nå enda flere skoleelever muligheten til å være med på en slik skoleskogdag, hvor viktigheten av skogen settes i fokus. 

Se film fra skogskoledagen

Bli med ut i skogen og se filmen fra skogskoledagen med Skogselskapet og BoligPartner

Imponert over elevene

Ingvild Keller er markedssjef i BoligPartner. Hun er imponert over elevenes kunnskap om tre og det engasjementet 11-åringene viser ute i skogen. 

-Det er ingen tvil om at barna har et bevisst forhold til treets egenskaper og hvilke muligheter som skogen gir. For å kunne ta miljøvennlige valg må man tenke på både de store og de små tingene, og det synes jeg at elevene viser stor interesse for, forteller Keller. 

Markedssjef i BoligPartner, Ingvild Keller (f.v.) og lærer for 5.trinn på Nordli skole, Kathrine Øygarden er imponerte over elevenes engasjement for skogen. 

Seljefløyte og quiz

Norges eldste trehus er over 850 år gammelt. Vindalausloftet i Telemark ble oppført i malmfuru og binder fremdeles Co2. 

-Elevene synes det er spennende å høre at den furua, som ble brukt for å bygge dette huset, begynte å spire og gro i skogen for over 1.000 år siden, forteller Keller. 

I tillegg til spennende lærdom om treets egenskaper og en riktig forvaltning av skogen, fikk elevene muligheten til å spikke sin egen seljefløyte, gjennomføre en quiz samt samarbeide om å bygge en stor bru med kun trestokker i løpet av denne skogskoledagen. 

På lag med skogen

BoligPartner og Skogselskapet er på lag med skogen. Daglig leder for Skogselskapet Oppland, Ola Gram Dæhlen, er svært glad for at BoligPartner er sitt ansvar bevisst. 

-Vi er glade for at næringslivet, slik som BoligPartner, tar ansvar når det gjelder bærekraftighet innen produksjon. Det er det vi ønsker at alle skal gjøre. At BoligPartner gjennom sitt arbeide nå bidrar til å ta enda mer ansvar for det, er helt i tråd med Skogselskapets ønsker, sier Dæhlen. 

Denne sommeren vil flere skoleklasser få muligheten til å være med på en slik skogskoledag som elevene fra Nordli skole her fikk oppleve. I tillegg blir det skogplantedager, hvor elever bytter ut tavleundervisning med en utendørs skoledag for å sette ut ny skog. 

Ola Gram Dæhlen fra Skogselskapet forklarer elevene på 5.trinn ved Nordli skole om treets egenskaper og skogens muligheter. 

Vår grønne visjon

Klikk deg videre og les mer om hva BoligPartner gjør for å være på lag med skogen