Boligpartner
Illustrasjon av Trehusene på Løkenåsen

Stor suksess med Trehusene

12.02.2021

BoligPartner har satset på å utvikle bærekraftige lavblokker i tre, og i starten av februar ble den siste leiligheten i Trehusene på Løkenåsen i Fetsund solgt.

Trehusene på Løkenåsen er de første byggene i BoligPartners nye konsept for lavblokker. Den siste leiligheten i prosjektet ble solgt i starten av februar, og det er nå solgt totalt 34 moderne leiligheter til en total salgsverdi av 132 490 000 kroner. 

- Dette har vært et spennende prosjekt å følge. Vi har gjort oss masse erfaringer til de neste Trehusene skal bygges, men vi ser virkelig at vi her har fått et solid bein å stå på og at dette er et produkt som treffer markedet veldig godt, sier Truls Kronberg, utviklingssjef i BoligPartner Trehusene. 

Han forteller at det har vært en variert aldersmiks som har vist interesse for, og kjøpt seg sin neste bolig i Trehusene på Løkenåsen. 

- Vi ser at de under 40 år er overrepresentert på de minste leilighetene, under 88 kvadratmeter, og at aldersgruppen fra 40 år og opp til over 60 oftere går for de større leiligheten, sier Kronberg.

- Også ser vi at vi tilsynelatende har truffet godt på miksen av både størrelse og pris på leilighetene, og på pristillegget oppover i etasjene. Alt i alt synes jeg vi kan klappe oss selv på skuldra og kalle dette en stor suksess. 

Utfordret av myndighetskrav
Trehusene til BoligPartner ble utviklet basert på både sentrale og lokale myndigheters krav til høyere utnyttelse av sentrumsnære områder.

- Man kan godt si at vi ble utfordret av myndighetskravene, og det har vært veldig spennende å være med på denne prosessen og se at vi nå i løpet av 2021 har overlevering av 34 flotte leiligheter på Løkenåsen, sier Kronberg.

BoligPartner har et av landets fremste kompetansemiljøer innen trehusbygging, og er en sentral del av klyngen Norwegian Wood Cluster. På Løkenåsen konstrueres hele bygget over grunnmuren i tre. Dette gir miljøvennlig og bærekraftige boliger bygget av fornybare materialer. Alle BoligPartners produkter bygges med norske leverandører og materialer.

Styrker satsningen på lavblokker
BoligPartner melder også at de nå fortsetter satsningen sin på lavblokker i tre. Lavblokksatsningen er skilt ut som eget forretningsområde, og skal satse særlig på utbygging av mindre blokker i sentrumsnære områder, og ute i distriktene. Det blir spesielt fokus på tilpasning både til gruppen eldre voksne og førstegangsetablerere med egne konseptbygg for disse. 

- Vi er nok mest kjent for å bygge i tre, og kaller oss ikke Trehusbyggeren for ingenting. Det ønsket vi å fortsette med da vi utviklet Trehusene. Dette konseptet med lavblokker i tre gir oss et komplett produktsortiment som trehusutvikler, både i de mer sentrale områdene med større krav til utnyttelse, og i randsonen med våre eneboliger og småhus. For øvrig også i kombinasjonsfelt med alle produkter. Og her med Trehusene som med våre andre produkter, bygges det ved hjelp av kortreiste norske leverandører og materialer, forklarer Knut Moe, daglig leder i BoligPartner Trehusene.

- Tre er et fornybart konstruksjonsmateriale og med det klimagunstig. Treverket vi bruker er også det ypperste av den norske skogens råvarer. Det bidrar også til at vi tar ansvar for miljøet, samt til økt verdiskaping og kompetansebygging i Norge. I tillegg til å bruke tre, har vi bygget disse blokkene med solceller og geobrønner, fordi vi ønsket å sette miljø og bærekraft høyt på prioriteringslisten, avslutter han.

- Et godt prosjekt både for utbygger og prosjektbanken
Pareto Bank har vært med BoligPartner siden 2014 og har vært finansieringspartner i forbindelse med oppføringen av Trehusene på Løkenåsen. 

- Prosjektet i Løkenåsen er et bra prosjekt både for utbygger og prosjektbanken, og det er ekstra gøy at det er har slått så godt an i markedet. Vi ser frem til å følge BoligPartner videre i sin satsning med Trehusene og videreutviklingen av dette spennende konseptet, sier kundenansvarlig Mariann Heggelien i Pareto Bank.

For mer informasjon:
Knut Moe, daglig leder BoligPartner Trehusene 951 54 476