Boligpartner
Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 22. november 2023
Lesetid: ~5 min

Oppmåling av tomt

Nøyaktig hvor går grensene til tomten din? For å finne riktig svar på hvor tomten stopper, så kan det noen ganger være nødvendig å søke kommunen om hjelp til å gjennomføre en oppmåling av tomten.

Den enkleste måten å kartlegge tomtegrensene på, er å søke opp eiendommen på kommunens kart. Videre kan du undersøke om det er markert tomtegrenser i terrenget. Hvis du ikke finner svar på hva som er riktig tomtegrense, kan du gjerne kontakte en av BoligPartner sine boligkonsulenter. For hvis du har planer om å bygge nytt hus på tomten, eller evt. skille ut en ny tomt fra din eiendom, så bistår vi deg gjerne med å gi gode råd og veiledning rundt dette temaet.

Jeg ønsker en prat om tomter og husbygging

Hvem utfører oppmåling av tomt?

Hvis det er behov for en oppmåling av tomten, en såkalt oppmålingsforretning, må du ta kontakt med den kommunen som tomten din ligger i. Det er hver enkelt kommune som er den lokale matrikkelmyndighet, og som dermed er ansvarlig for å utføre selve tomteoppmålingen. (Matrikkelen er navnet på det offisielle registeret over fast eiendom.) Kommunen veileder deg i forhold til hvem som kan søke om oppmåling av tomt, samt hvilke søknadsskjema du må benytte. Videre er det en landmåler fra kommunen som gjennomfører selve oppmålingen av tomten. I etterkant får du et matrikkelbrev som viser den fastsatte eiendomsgrensen.  

Hva koster oppmåling av tomt?

Prisen for å få gjennomført oppmåling av tomt vil variere fra sted til sted. Det beste er å ta direkte kontakt med kommunen for informasjon om alt fra saksbehandlingstid til kostnader. Det kan også være at din kommune har et gebyrregulativ tilgjengelig på nettsiden sin, slik at du har kan finne gjeldene priser for oppmåling av tomt der.

Feil i tomtegrensene

Det kan være mange grunner til at det er usikkerhet om tomtegrenser. Noen ganger kan naboer har blitt enige om mindre justering av tomtegrenser, uten å involvere kommunen. Dette kan skape utfordringer for nye eiere. Andre ganger er det snakk om eldre grenser som ikke er blitt innmålt og koordinatfestet. Slike usikre grenser er ofte merket med stiplet linje på kartet. Når det er feil i tomtegrensene eller usikkerhet rundt dette, er det viktig å få utført en oppmåling av tomt. 

KILDER: Kartverket, Advokatsmart.no

Skissering av hvordan du kan skille ut tomt i hagen din

Fradeling av tomt

Har du en stor tomt som du vurderer å dele inn i flere deler? Få informasjon om hvordan vi kan bistå deg i arbeidet med å skille ut en tomt.

Klikk deg videre her