Boligpartner
Smaleråsa

Smaleråsa

Moderne bustader med fantastisk utsikt!

hvit-halv-1px.png

Vising fredag 22. mars

Spar tusenvis av kroner kvar månad

Leilegheiter i fyrste og andre byggetrinn i Smaleråsa er førehandsgodkjende for finansiering i Husbanken. Bustadrenta i Husbanken per 1. mars 2024, er i mange tilfelle meir enn 1 % lavare enn i tradisjonell bank. Dette gjer at du kan spare tusenvis av kroner kvar einaste månad.

Les om bustadlån i Husbanken

Velkommen til vising

Fredag 22. mars, kl 15.30-16.30

Ta kontakt om du ynskjer vising i påska!

transparent-1px.png

Arkitektteikna leilegheiter og einebustadar i rekkje

Bu lettstelt og sentrumsnært i ny moderne bustad

Din Bustad skal byggje 11 lettstelte bustadar på ei solrik tomt med nydeleg utsikt utover Nordfjordeid. Her bur du roleg og sentrumsnært, utan gjennomgangstrafikk.

Nøkkelpunkt for område:

 • Gåavstand til sentrum
 • Gode parkeringsordningar
 • Blindgate
 • Solrikt
 • Tilkomst via Holten gjer at en unngår stigninga opp Myklebuståsen.
 • Gang og ridestien i umiddelbar nærheit som ledar deg til vårsætra, Fossane og mange andre turvegar.

Meld interesse

transparent-1px.png

På lag med Husbanken i Smaleråsa!

På grunn av prosjektets høge kvalitet innanfor miljøvenlege løysningar har vi fått godkjent byggjesteg 1 og 2 i Husbanken 

Dette betyr at Din Bustad har fått reservert ei økonomisk ramme av Husbanken som våre kundar kan nytte seg av. Dette er eit kvalitetsstempel av prosjektet og gjev deg som kunde konkrete økonomiske fordelar.

 • Lurer du på om det er lurt å kjøpe nytt i usikre tider? 
 • Kjenner du til fordelane med finansiering i Husbanken? 
 • Ynskjer du meir informasjon om denne moglegheita til å gjere eit godt økonomisk val?

Vi tar gjerne ein prat med deg.

transparent-1px.png

Vil du lese meir om lån frå Husbanken til å kjøpe bustad frå utbyggjar? https://www.husbanken.no/person/lan-fra-husbanken/kjop/

Eksteriør2 Oxi 2023.jpg Illustrasjonsbilde av einebustad i rekkje

Eit enklare liv i ny bustad

Det er trygt og godt å kjøpe ein heilt ny bustad med oss. Du slepp å tenkje på større vedlikehaldsarbeid, oppussing og høge straumrekningar. I dei nye bustadene våre i Smaleråsa er alt enkelt, moderne og tilrettelagt.

Dette er perfekte bustader for deg som ynskjer å bu i eit roleg område med flott utsikt, samtidig som du får nærleiken til alle sentrumsfunksjonar som matbutikkar, legekontor, barnehagar, skular og servicetilbod.

Nøkkelpunkt i alle leilegheitene:

 • Gode planløysningar
 • Eit moderne arkitektonisk uttrykk
 • Store kjøkken
 • Overbygde uteplassar

I første trinn byggjer vi fire leilegheiter og i andre byggetrinn tre einebustader i rekkje. Vi begynner å bygge der vi fyrst oppnår tilstrekkeleg sal. Alle bustadene får svært gode planløysingar med store kjøkken, og moderne vindaugsflater som strekkjer seg heilt frå golv til tak i stova. Gle deg til å sjå korleis den majestetiske utsikta utover Nordfjordeid blir som eit levande måleri i heimen din.

Meld di interesse for Smaleråsa!

Vegard Meland
969 04 788
Send e-post

Senior arkitekt Idar Sambu

"I Smaleråsa er utsikten utover dalen, dagslyset og stor takhøyde viktige elementer som får maksimalt fokus. Her bruker vi store glassfasader og vinduer for å forsterke dette samtidig som vi sikrer lyse og lette oppholdsrom. Alt dette er viktig tilskudd til bokvaliteten, som skal være den samme enten leilighetene er store eller små.

Smaleråsa skal være et godt sted å bo og et flott sted å høre til."

Senior arkitekt Idar Sambu

Første byggetrinn

Moderne leilegheiter med majestetisk utsikt

I første trinn byggjer vi fire leilegheiter. Alle bustadene får svært gode planløysingar med store kjøkken, og moderne vindaugsflater som strekkjer seg heilt frå golv til tak i stova. Gle deg til å sjå korleis den majestetiske utsikta utover Nordfjordeid blir som eit levande måleri i heimen din.

Planløysing

Meld di interesse for Smaleråsa!

Byggetrinn 2

Einebustad i rekkje

Bustadene er plassert sørvendt i terrenget, på ei skrå tomt inst i ein blindveg. Einebustadene har 3-4 soverom, brei carport og overbygd uteplass med fantastisk utsikt.

Kvifor busetje seg på Nordfjordeid

Nordfjordeid er ein tettstad som ligg mellom fjordar og fjell, noko som gir gode moglegheiter for friluftsliv og utandørsaktivitetar. Nordfjordeid består av eit godt utval butikkar, restaurantar og andre servicetilbod - her har du alt du treng. Er du glad i kultur er dette plassen for deg. På Nordfjordeid kan du oppleve fleire arrangement og festivalar i løpet av året. Her har du mellom anna eige Operahus som husar konsertar, teaterframsyningar og andre kulturelle arrangement.

shutterstock_2183365909.jpg
Husbanken gir lån til privatpersoner. Dette er logoen til Husbanken.

Husbanken - eit gunstig bustadlån

Du kan søkja om lån frå Husbanken til å byggja nytt hus. Bustadkonsulentane våre hjelper deg gjerne med å sjå nærare på føresetnadene for lån og kva krav Husbanken stiller til bustaden.

Les meir her

Illustrasjon av flermannsbolig Lyren

Dette er fordelene med å kjøpe en helt ny leilighet eller rekkehus!

For selv om du kanskje må investere en høyere sum for å kjøpe en splitter ny bolig, er det mer prisgunstig å bo i en nybygget leilighet vs. en eldre bolig på samme størrelse.

10 grunner til å kjøpe ny bolig

Snakk med oss om Husbanklån

Klikk på knappen og fyll inn skjemaet. Så tar vi rask kontakt med deg for å gi deg mer informasjon om lån i Husbanken..