Oversikt Hølen
Molvikveien 26, 1550 HØLEN

Hølen - Byggeklar eneboligtomt 746m2 - Gangavstand til barnehage, skole og nærbutikk.

Pris

kr 1 600 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Molvikveien 26
1550 HØLEN

Loading map...

Kort om eiendommen

Kjøper du komplett leveranse (tomt og hus) innen 30. september får du med et verdikort på kr. 100 000,- til oppgradering av kjøkken i tillegg til standardleveransen som følger boligen.

Velkommen til en trygg visning:
I BoligPartner tilrettelegger vi for trygge visninger med så lav smitterisiko som mulig. Kontakt oss så finner vi et tidspunkt som passer. Husk at vi gjerne også gjennomfører videomøter med deg slik at du kan snakke med oss direkte fra din egen stue. Du kan også nå oss på telefon, e-post og evt. chat.

Om tomta

Delvis opparbeidet selveiertomt beliggende i et nyere boligfelt. Barnevennlig med gangavstand til barnehage, barneskole og Hølen torg. Buss avganger fra Hølen torg til Vestby.

Tomten kan ihht reguleringsbestemmelsene bebygges med inntil 25% BYA utnytting. BYA = Det arealet bygning, sportsbod og garasje/p-plass opptar i samlet fotavtrykk pr tomt. Boligen kan ha inntil 2 etg.

Tomteareal 746m2
Maks utnytting 187m2 BYA. Eksempel fordeling av utnytting kan være bolig på 145m2 i fotavtrykk i tillegg til garasje m/sportsbod 42m2.

Kan bebygges enten med sokkeletasje eller med plate på mark. Gode solforhold. Tilgrensende friarealer mot vest. Byggeklausul med BoligPartner avd Ski.

Det er innhentet estimat på gravearbeider for utgraving av byggegrube og etablering av pumpekum pr tomt. Ta kontakt med BoligPartner for mer informasjon.

Beliggenhet

Tomt beliggende i et nyere boligfelt i idylliske Hølen. Barnevennlig med gangavstand til barnehage, barneskole og Hølen torg. Hølen har historie som ladested med sjøfart via forbindelsen Son og Såna. Deler av den bevaringsverdige trehusbebyggelsen ser man også i Hølen sentrum i dag. Stedet var et ettertraktet skatteparadis og Norges minste by fram til 1943. På Hølen torg finnes matbutikk, cafe og bussforbindelse til Vestby. Idrettsplass, skatepark, klubbhus, kyststi og bademuligheter i nærområdet. Det er ca. 30 min gange til Son langs Såna eller 15 min med sykkel. Hølen ligger ca 45 km syd for Oslo. Tilknytning til Oslo via offentlig transport med tog fra enten Vestby eller Sonsveien stasjon.

Adkomst

Kommunal vei.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

BYGGEKLAUSUL
Prisen er fast og kjøper er innforstått med at det tinglyses en byggeklausul på tomten, med plikt til oppføring av bolig fra BoligPartner avd Ski.
BoligPartner er også ansvarlig søker og besørger byggesøknad til kommunen.
Bygging på tomt må komme i gang senest innen 2 år etter inngått avtale.
Som eksempel på bolig for tomten se alle våre hustyper på BoligPartners hjemmeside: www.boligpartner.no
Boligene kan tegnes om og tilpasses den enkelte tomt og kjøpers behov.

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Hølen datert 02.02.04

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.