Oversikt - Eneboligtomter

Molvikveien, 1550 HØLEN

Hølen - Eneboligtomter med nærhet til naturen - Gangavstand til barnehage og skole

Pris

kr 1 700 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Molvikveien
1550 HØLEN

Loading map...

Kort om eiendommen

Delvis opparbeidede flate selveiertomter. Tomtene er beliggende i et nyere boligfelt. Barnevennlig med gangavstand til barnehage, barneskole og Hølen torg.
Kan bebygges med plate på mark. Gode solforhold. Tilgrensende friarealer mot nord/vest. Byggeklausul med BoligPartner avd Ski.

Det er innhentet estimat på gravearbeider for utgraving av byggegrube og etablering av pumpekum pr tomt. Ta kontakt med BoligPartner for mer informasjon.

Om tomta

Tomtene kan ihht reguleringsbestemmelsene bebygges med inntil 25% BYA utnytting. BYA = Det arealet bygning, sportsbod og garasje/p-plass opptar i samlet fotavtrykk pr tomt. Boligen kan ha inntil 2 etg.

Molvikveien 20: kr 1.700.000,-
Areal 930m2
Maks utnytting 233m2 BYA
Eksempel fordeling av utnytting: Bolig 191m2 i fotavtrykk og garasje m/sportsbod på 42m2.

Molvikveien 24: kr 1.700.000,-
Areal 755m2
Maks utnytting 189m2 BYA
Eksempel fordeling av utnytting: Bolig 147m2 i fotavtrykk og garasje m/sportsbod på 42m2.

Molvikveien 26: kr 1.700.000,-
Areal 746m2
Maks utnytting 187m2 BYA
Eksempel fordeling av utnytting: Bolig 145m2 i fotavtrykk og garasje m/sportsbod på 42m2.

Beliggenhet

Tomt beliggende i et nyere boligfelt. Barnevennlig med gangavstand til barnehage, barneskole og Hølen torg. Hølen har historie som ladested med sjøfart via forbindelsen Son og Såna. Deler av den bevaringsverdige trehusbebyggelsen ser man også i Hølen sentrum i dag. Stedet var et ettertraktet skatteparadis og Norges minste by fram til 1943. På Hølen torg finnes matbutikk, cafe og bussforbindelse til Vestby. Idrettsplass, skatepark, klubbhus, kyststi og bademuligheter i nærområdet. Det er ca. 30 min gange til Son langs Såna eller 15 min med sykkel. Hølen ligger ca 45 km syd for Oslo. Tilknytning til Oslo via offentlig transport med tog fra enten Vestby eller Sonsveien stasjon.

Adkomst

Kommunal vei.
Samtykke til veirett må påregnes for en forbedret adkomst til hver tomt.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

BYGGEKLAUSUL
Prisen er fast og kjøper er innforstått med at det tinglyses en byggeklausul på tomten, med plikt til oppføring av bolig fra BoligPartner avd Ski.
BoligPartner er også ansvarlig søker og besørger byggesøknad til kommunen.
Bygging på tomt må komme i gang senest innen 2 år etter inngått avtale.
Som eksempel på bolig for tomten se alle våre hustyper på BoligPartners hjemmeside: www.boligpartner.no
Boligene kan tegnes om og tilpasses den enkelte tomt og kjøpers behov.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.