Sit Plan Tomt
Sandshagan 9, 2067 JESSHEIM

Jessheim/Sand: Stor og fin eneboligtomt i etablert boområde nært skole og nærbutikk 836 m2|30% BYA|enkel å opparbeide|

Pris

kr 2 490 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Eksterne lenker:

Sandshagan 9
2067 JESSHEIM

Loading map...

Kort om eiendommen

Eiendommen er flat og det antas i hovedsak sand i grunnen, noe som gjør denne enkel å opparbeide. Geoteknisk notat er utarbeidet og skal følge byggesaken til kommunen. Eksisterende bolig og garasje på eiendommen er søkt revet for BoligPartners regning. Eiendommen vil bli overlevert byggeklar med byggeklausul til BoligPartner.
Du kan selv velge hus fra BoligPartners omlag 50 ulike hustyper i vår katalog, forutsatt at disse passer inn innenfor kommuneplanens bestemmelser.
Ønsker du hjelp med å finne husdrømmen så ta gjerne kontakt med selger for å avtale møte.
BoligPartner hjelper med prosjektering, nabovarsling og byggesøknad som del av vår leveranse, og kan levere alt fra komplett leveranse til leveranse der du har noe egeninnsats selv.
I tillegg til kostnad for hus og tomt, er kjøper selv ansvarlig for byggelån i privat bank, byggesaksgebyrer, byggelånsrenter og tilknytningsavgifter til vann/avløp og el.
Det kan bygges enebolig med inntil 1 utleiedel på inntil 80 m2 iht. kommuneplanen. Husk at det da skal avsettes plass til 2 p-plasser også til utleiedelen innenfor maks BYA.

Om tomta

Eiendommen kan bebygges med BoligPartner hus og du kan fritt velge blant BoligPartners mange grunnmodeller. Forutsatt at disse passer innenfor gjeldende bestemmelser. 9 meter mønehøyde og 8 meter gesims er maks. Tomten kan bebygges med inntil 30% BYA. Dette er en eneboligtomt. Kan tillates inntil 1 utleieenhet. på maks 80 m2.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert boligfelt på Sand i Jessheim. Kun 3 km til Jessheim sentrum og gangvei hele veien. Jessheim har alle bymessige fasiliteter som bibliotek, kulturhus, et stort shoppingsenter, kino, restauranter og cafeer, rekreasjonsområder og togstasjon med lokaltog til Oslo, med pendler parkering. Eiendommen ligger også i et fantastisk turområde både sommer og vinter. Med milevis med oppkjørte skiløyper og turstier, samt gode sykkelmuligheter. Raknehaugen som er Nord_europas største gravplass fra vikingtiden ligger kun en liten spasertur unna og der er det lagt til rette for lek og rekreasjon.

Parkering

Det avsettes plass til dobbel garasje/parkering på eiendommen. Minimum 36 m2 pr. boenhet.

Antall parkeringer

2

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Overtakelse

1 måned etter kontraktsignering

Forbehold

Byggeklausul til BoligPartner

Sentrale lover

Bustadoppføringslova

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.