Tomt 1 - huset skal rives
Sandshagan 9, 2067 JESSHEIM

Jessheim/Sand: Bygg drømmehuset på stor, fin eneboligtomt på 836 m2|nært skole, barnehage, nærbutikk og fine turområder|

Pris

kr 2 390 000,-

  • Boligtype
    Boligtomt
  • Tomteareal
    836 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Sandshagan 9
2067 JESSHEIM

Loading map...

Om tomta

Eksisterende bolig skal rives på eiendommen. Eiendommen kan bebygges med valgfri husløsning fra BoligPartner, innenfor gjeldende bestemmelser for området. Boligkonsulenten kan hjelpe med tilbud på ønsket leveranse og hustype.
Kjøp av husleveranse på eiendommen utløser tilknytning av vann/avløp, byggesaksgebyrer og tilknytning til el. Dette er kjøpers forhold.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Sand i Jessheim, kun 3 km fra sentrum. Området preges av småhusbebyggelse. Det er svært kort vei til barneskole og barnehage. Fine turområder med oppkjørte skiløyper på jordene omkring på vinteren og fine turstier for gåturer og sykkelturer resten av året.
Kort vei til Gardermoen md både tog- og fly. og togstasjon med lokaltog til Oslo, med pendlerparkering i Jessheim sentrum.

Parkering

Det etableres parkering på egen tomt og avsettes plass til garasje.

Antall parkeringer

2

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

Byggeklausul til BoligPartner. Avtale om kjøp av husleveranse må inngås innen 6 måneder fra kjøp av tomt.

Sentrale lover

Bustadoppføringslova

Egenerklæring konsesjonsfrihet

Kjøper må signere på skjema om konsesjonsfrihet ved kjøp.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Relativt flat tomt. BoligPartner har ved hjelp av geotekniker fått utarbeidet et notat vedr. grunnforhold som antar sand i grunn. Notatet skal legges ved byggesak.
Det er også foretatt arkeologisk utgraving i tilfelle fornminner da området er preget av tidlig bebyggelse. Alle funn er registrert og det skal ikke være behov for videre undersøkelser/registreringer.

Regulering

Kommuneplanen for Ullensaker regulerer området, Maks tillatt BYA 30% inkl. parkering.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.