Hele bildeserien er av en tilsvarende modell bygd på tomt 3(Rustvegen Vest) og er en spesial tilpasset utgave av modellen Bukkespranget fra Boligpartner.
Veggli - Rustvegen Vest, 3628 VEGGLI

Veggli/Rustvegen Vest - 10 tomter med panoramautsikt mot Hardangervidda.

Pris

kr 850 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Veggli - Rustvegen Vest
3628 VEGGLI

Loading map...

Kort om eiendommen

Link til 3D visning av tomtefeltet ligger på høyre side i menyen eller i linken under:

https://vimeo.com/420186661

Tomtene ligger i høydelag 855 til 870 moh. Tomtene beskaffenhet er fjellskog bestående av kruller av fjellgran, furu og fjellbjørk. Flott turterreng med storslagen utsikt og nydelige solforhold.

Ved kjøp av tomt er det byggeplikt til Boligpartner sine hyttemodeller. Kontakt selger i Boligpartner Martin Ingvaldsen mob:915 29 145 for gjennomgang av hvilke modeller som passer inn i reguleringsplanen for feltet. Det ligger også eksempler på prosjekterte hytter under finn.no, fritidsboliger til salgs. Hyttene kan tilpasses kundens behov.

Areal og pris på tomter

Tomt nr Areal m2 Tomtepris

Tomt 1 - 1.171 m2 - 990.000 kr

Tomt 2 - 1.114 m2 - 990.000 kr

Tomt 3 - Solgt
Tomt 4 - 1.091 m2 - 1.100.000 kr

Tomt 5 - 1.045 m2 - 1.100.000 kr

Tomt 6 - 1.015 m2 - 900.000 kr

Tomt 7 - 1.021 m2 - 900.000 kr

Tomt 8 - 1.019 m2 - 850.000 kr

Tomt 9 - 1.128 m2 - 900.000 kr

Tomt 10 - 1.163 m2 - 900.000 kr

Tomtenes areal er i henhold til godkjent reguleringsplan. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.

Alle kostnader med infrastruktur fram til tomt er inkludert i tomtepris. I tillegg til tomtepris kommer dokumentavgift på 2,5 % av tomtepris.

Det bygges ut fordelingsnett for strøm til alle hyttetomter. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til nærmeste fordelingsskap i hyttefeltet. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk.

Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS (Rollag kommune har 51 % av aksjer). I tomtepris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning de siste metrene fram til egen hytte. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg ved innkjøringen til Vegglifjell. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. For tiden er årsavgift på kr. 5.000 + 25 % mva.

Trekkerør for fiberkabel

Det legges ned trekkerør for senere utbygging av fibernett for optisk bredbånd med lysets hastighet og tilnærmet ubegrenset kapasitet. Framføring av fiberkabel etter avtale med Numedal Fiber AS. Fiberkabel og tilknytning til fibernett er ikke inkludert i tomtepris.

Skiløyper og lignende fellesgoder

Tomtekjøper binder seg til å betale en årlig avgift for oppkjøring av skiløyper o.l. friluftstiltak til Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeierforeninger og næringsdrivende som medlemmer. I 2018 er avgift regulert til 1250 kr. Tomteselger har forpliktet seg til å tilbakeføre 5 % av tomtepris til investeringer i friluftstiltak gjennom Vegglifjell Friluftslag.

Samlet grunnflate for bygninger er 175 m2, grunnflate for enkeltbygg opp til 150 m2. Mønehøyde opp til 5,5 meter.

Visning

Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9. Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.

Kjøpekontrakt

Advokat forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, grunneier og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt.

Oppmåling

Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr på 18.185 kr (2018) for fradeling og oppmåling av tomt kommer i tillegg til tomtepris.

Overtakelse

Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.

Heftelser på tomt

Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter: «Det påhviler hjemmelshaver av gnr. 34, bnr. X i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.» For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser.

Konsesjon

Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.

Kommunale avgifter

Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht. årlig gebyrregulativ. Det er for tiden ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter. Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1234 (2019), som betales året etter at byggetillatelse er gitt.

Kommunale gebyrer

Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 14.616 (2018)

Eiendomsskatt

Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2018 er skattesats fastsatt til 3,5 promille av markedsverdi.

Beliggenhet

Rustvegen Vest er et lite felt på 10 tomter som ble godkjent i juni 2017. Tomtene ligger vestvendt med nydelig solforhold og flott utsikt mot høyfjellet. Tomtene ligger mellom 855 og 870 meter over havet. Vegetasjon består av fjellbjørk, små grankruller og furu.

Kort avstand til skiløyper i slakt og fint terreng. Store Nordmannsslepa går forbi Rustseter rett vest for hyttefeltet, fra Rustseter går Nordmannsslepa opp den bratte lia til høyfjellet og videre innover Hardangervidda.

Vegglifjell har en unik løsning for å finansiere skiløyper og lignende fellestiltak. Alle hytteeiere forplikter seg til et fast årlig beløp til oppkjøring av skiløyper og lignende drift. Til gjengjeld tilbakefører grunneierne en betydelig del av tomtesalget til investeringer i planerte løyper osv. Alpinsenter og skistadion finansieres på denne måten.

Fra Rustvegen Vest er det ca. 4 km med bil til Veggli Fjellstue og ca. 6 km til Vegglifjell Skisenter. Det er ca. 11 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, post-i-butikk, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Rustvegen Vest er det ca. 60 km til Rjukan sentrum.

Adkomst

Vegglifjell ligger to timer kjøring fra Oslo og store deler av Oslofjorden. Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. Vegbom etter 6 km. Ta til høyre mot Persbu 2,2 km etter vegbom. Følg hovedveg videre 1,2 km, ta til venstre etter bro over Persbuåe. Etter 1,6 km ligger hyttefeltet på venstre siden av vegen. Det er regulert veg fram til alle hyttetomtene.

Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift for Vegglifjellvegen er i 2018 60 kr for enkelttur, årskort koster 1000 kr. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, videoovervåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Veiavgift betales årlig fra overtakelse av tomta.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.