Nedre Kirkemoen Illustrasjonskart 15 04
Ole Nilsedalens vei, 3525 HALLINGBY

Søndre Kirkemoen, Hallingby. Sentrale og solrike eneboligtomter til salgs. Kun 5 tomter er nå tilgjengelig.

Pris

kr 700 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Ole Nilsedalens vei
3525 HALLINGBY

Loading map...

Beliggenhet

På Søndre Kirkemoen kan du bo sentralt og i et hyggelig felt med gode naboer, i nærheten av KIWI dagligvare, skoler og barnehager. Naturen er rett utenfor døra og bussforbindelse til Hønefoss og derfra videre til Oslo ligger en liten gåtur unna.
Her kan du leve det gode og rolige livet på bygda med enkel tilgang til byen.
Feltet vil ha en god miks av eneboliger, smarte flermannsboliger og lavblokker i tre etasjer. Flere flotte trær har blitt beholdt for å bevare den fine nærheten til naturen, og vi vil skape grønne lunger med møte- og lekeplasser som innbyggerne kan ha glede av.

Adkomst

Følg E16 fra Hønefoss mot Nes i Ådal i ca 15 min. Ta til høyre inn på Gamle Ådalsvei når du kommer til Hallingby sentrum, rett før Kiwi-butikken. Deretter tar du første til høyre videre inn på Gamle Ådalsvei. Feltet ligger på høyre side rett etter du har passert Kiwi.

Diverse

FREMDRIFT:
Infrastruktur - vei, vann, avløp og strøm er lagt inn til tomtegrensene.

Tomtefeltet er opparbeidet med asfalt, gatebelysning og lekeplass.

SOLGT "SOM DEN ER"
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler.

REGULERING
Området er regulert innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. Området reguleres til følgende formål ( Plan og bygningsloven § 12):

§12-5.1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-4

§3.1 Boliger - Frittliggende småhusbebyggelse. BFS 1-4
På områdene BFS1-4 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende parkering, i form av eneboliger og/eller kjedede eneboliger.

3.1.1 Utnyttelsesgrad
Maksimal mønehøyde skal være 9 meter over eksisterende terreng rundt vegglivet. Tillatt utnyttelse % BYA=30%

3.1.2. Boder og lignende.
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre takoverbygg.

3.1.3. Utforming
Takformen skal være saltak.

3.1.4. Adkomst
Adkomst er kun tillatt fra SV3 og SV4

3.1.5. Tomteoppdeling
Oppdeling er utført av utbygger.

3.1.6. Områdene og grunnforholdene er undersøkt av utbygger.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Flate, solrike tomter i et etablert boligfelt, i nærheten av alt på Hallingby.

Tomt 1 (sørlig rekke) SOLGT
Tomt 2 (sørlig rekke) SOLGT
Tomt 3 (sørlig rekke) 588,9 kvm
Tomt 4 (sørlig rekke) 601,0 kvm
Tomt 5 (midtrekke) 608,3 kvm
Tomt 6 (midtrekke) 611,9 kvm
Tomt 7 (midtrekke) 554,9 kvm
Tomt 8 (midtrekke) SOLGT
Tomt 9 (nordlig rekke) SOLGT
Tomt 10 (nordlig rekke) SOLGT
Tomt 11 (nordlig rekke) SOLGT


Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.