Holaker i Maura blir et flott prosjekt med leiligheter i forskjellige størrelser og eneboliger i rekke. Her vises Bolig E med flotte uteområder og stilig design på bygget (Dette er en illustrasjon og kan fravike fra virkelige omgivelser)
Gamle Dalsveg , 2032 MAURA

Nannestad/Maura// Nye, moderne leil. og eneb. i rekke. Unngå doble boutgifter! Få med hvitevarer for kr 50.000,-*

Pris fra

kr 2 550 000,-

 • Boligtype
  Leilighet Kjedet enebolig
 • Bruksareal (BRA)
  53 - 155 m2
 • Soverom
  1 - 4
 • Antall enheter
  14
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Boligene

Boligtype
BRA
Soverom
Totalpris
Enebolig i rekke nr. 1 155 m2 4 kr 4 950 000,-
Leilighet
BRA 155 m2 Soverom 4 Totalpris kr 4 950 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

1
Enebolig i rekke nr. 2 141 m2 4 kr 4 690 000,-
Kjedet enebolig
BRA 141 m2 Soverom 4 Totalpris kr 4 690 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

2
Enebolig i rekke nr. 3 141 m2 4 kr 4 730 000,-
Kjedet enebolig
BRA 141 m2 Soverom 4 Totalpris kr 4 730 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

3
Enebolig i rekke nr. 4 155 m2 4 kr 4 900 000,-
Kjedet enebolig
BRA 155 m2 Soverom 4 Totalpris kr 4 900 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

4
Hus E - Leilighet 1 53 m2 1 kr 2 630 000,-
Leilighet
BRA 53 m2 Soverom 1 Totalpris kr 2 630 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

5
Hus E - Leilighet 2 66 m2 2 kr 3 330 000,-
Leilighet
BRA 66 m2 Soverom 2 Totalpris kr 3 330 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

6
Hus E - Leilighet 3 82 m2 3 kr 3 800 000,-
Leilighet
BRA 82 m2 Soverom 3 Totalpris kr 3 800 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

7
Hus E - Leilighet 4 53 m2 1 kr 2 590 000,-
Leilighet
BRA 53 m2 Soverom 1 Totalpris kr 2 590 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

8
Hus E - Leilighet 5 66 m2 2 kr 3 300 000,-
Leilighet
BRA 66 m2 Soverom 2 Totalpris kr 3 300 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

9
Hus E - Leilighet 6 82 m2 3 kr 3 700 000,-
Leilighet
BRA 82 m2 Soverom 3 Totalpris kr 3 700 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

10
Hus D - Leilighet 1 53 m2 1 kr 2 590 000,-
Leilighet
BRA 53 m2 Soverom 1 Totalpris kr 2 590 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

11
Hus D - Leilighet 2 66 m2 2 kr 3 280 000,-
Leilighet
BRA 66 m2 Soverom 2 Totalpris kr 3 280 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

12
Hus D - Leilighet 3 53 m2 1 kr 2 550 000,-
Leilighet
BRA 53 m2 Soverom 1 Totalpris kr 2 550 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

13
Hus D - Leilighet 4 66 m2 2 kr 3 250 000,-
Leilighet
BRA 66 m2 Soverom 2 Totalpris kr 3 250 000,-

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

14

Gamle Dalsveg
2032 MAURA

Loading map...

Om prosjektet

* Kampanje: Kjøp før 1. oktober og få med hvitevarer fra Sigdal for kr 50.000,-.

Unngå doble boutgifter! Dette er en forsikring for deg som kjøper bolig av BoligPartner. Gjennom denne nye forsikringsordningen gir vi deg en gratis forsikring med inntil 9 mnd. dekning av ekstra boutgifter med inntil 15000,- pr mnd om du ikke får solgt din eksisterende bolig. Ta kontakt med selger for ytterligere informasjon.

Boligprosjektet Holaker ligger ved Gamle Dalsveg i Maura i Nannestad kommune.
Her bor du landlig og fint, med Oslo lufthavn Gardermoen kun
10 minutter unna, men samtidig langt utenfor flystøysoner.

Maura er et meget barnevennlig og veletablert tettsted med trygge og gode oppvekstvilkår for barna.

Boligene leveres nøkkelferdige med moderne og god standard, med blant annet;

- Kjøkkeninnredning fra Sigdal
- Lekker peisovn i stuen
- Flislagt entre med varme i gulvet
- Flislagte bad med vegg-hengte toaletter
- Carport rett ved inngangen til hver bolig, med mulighet for el-bil lader. (Tilvalg)

- Lave omkostninger, dokumentavgift betales kun av tomteandelen.

Gode muligheter for å sette ditt personlige preg på boligen!

Drømmer du om å kunne flytte inn i et splitter nytt hjem? På Holaker i Maura skal BoligPartner Romerike bygge prisgunstige eneboliger i rekke i to ulike størrelser. Her bor du solrikt og landlig.

Infrastrukturen på feltet er igang!
Nå starter utviklingen av det nye boligfeltet på Holaker i Maura.
Vi i BoligPartner Romerike er stolt over å kunne presentere våre moderne boliger som vi skal bygge her. Bli med fra starten av du også - så får du et godt hjem med nærhet til marka og kort vei til det meste. Sammen med våre kunder skal vi skape et godt og trygt bomiljø her på Holaker med gode hjem hvor både store og små vil trives.

BOLIGER TIL ALLE LIVSFASER
I første byggetrinn skal BoligPartner Romerike bygge til sammen 14 boenheter på Holaker. Vi skal selge 4 eneboliger i rekke og 10 leiligheter, fordelt på 2 -, 3 -, og 4-roms leiligheter i firemannsbolig og seksmannsbolig.

Tomten er åpen for besiktigelse når det skulle passe. Byggeplasskilt står ved tomten. Innkjøring til feltet mellom Gamle Dalsveg nr. 69 og 71.

Innhold

Alle leilighetene får åpen stue- og kjøkkenløsning som gjør leilighetene lyse og luftige. Soverom, bod, flislagte bad og utvendig sportsbod.

Leilighetene blir bygd i 4- og 6-mannsboliger hvor leilighetene på bakkeplan får hver sin hageflekk og terrasseplatting og leilighetene i 2. etg. får overbygd balkong.

Eneboligene i rekke har carport i boligen og inngang rett ved til en
romslig entre med fliser på gulvet, hall,
hovedsoverom med eget tilhørende garderoberom. Soverom 2 og flislagt bad / vaskerom. Praktisk bod under trappen.
Plan 2: Romslig åpen stue og kjøkken med plass til spisebord. Stue med peisovn og utgang til sør-vestvendt balkong. Flislagt bad med inngang via en liten gang fra kjøkkenet. Soverom 3 og 4, hvor det største har utg. til balkong med morgensol.

Standard

Hvitmalte glatte gipsvegger og himlinger. Mulighet for fargevalg.
På badene leveres hvite fliser på veggene.
3-stavs Landås hvit mattlakkert eikeparkett fra Fargerike Sletvold, mulighet for tilvalg.
På badene og entre i 1. etg. leveres mørke grå fliser. Leilighetene i 2. etg. får mørk grå laminat med flismønster i entre.

Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal og det kan fritt velges mellom følgende 3 kjøkkenpakker som standard;

- Hvite slette fronter med stål grep og laminat eik Delano benkeplate, stål oppvaskkum og stål kran.

- Grå slette fronter med stål grep, sort marmor benkeplate, sort oppvaskkum og sort kran.

- Nordisk og hvit slett fronter. Hvite overskap og hvitlassert eik laminat underskap, hvite grep, hvit benkeplate, hvit oppvaskkum, stål kran.

Kjøkkeninnredning leveres iht. til egen kjøkkentegning og elementliste for den enkelte boligtype. Hvitevarer medfølger ikke.

På badene leveres hvit servantinnredning med 2 skuffer, speil og lys. Vegghengt toalett og 90*90 cm dusjhjørne med innsvingbare dører.

I eneboligene i rekke leveres hvit tett trapp med hvite eik laminat trinn.

Beliggenhet

Maura er et meget barnevennlig og veletablert tettsted med trygge og gode oppvekstvilkår for barna.

Fra boligene er det gangavstand til Breenenga FUS barnehage og Solheim barnehage.

Ca 2 km til Maura skole. For elever i ungdomstrinnene og videregående går det buss til Nannestad ungdomsskole og Nannestad videregående skole.

I Maura er det matbutikker, apotek, frisør, lege, tannlege, dyrlege etc. Flere butikker og servicefunksjoner finner man i Nannestad 4 km unna.

Kort vei til et variert og godt arbeidsmarked. Med både Oslo lufthavn Gardermoen, LHL-klinikken, næringsparkene, samt Jessheim sentrum i nær avstand, er jobbmulighetene mange.

Maura byr på gode trenings- og turmuligheter i umiddelbar nærhet med et fantastisk turterreng og skiløyper, her får du fremragende aktivitetsmuligheter både sommer og vinter.
Her kan barna få utfolde seg fritt i naturen omkring!

Maura sentrum: 2 km
Nannestad sentrum: 4 km
Råholt: 11 km
Gardermoen: 11 km
Jessheim : 19 km
Eidsvoll: 20 km
Oslo: 58 km

Oppvarming

Varmekabler på bad. Varmekabler i entre i 1.etg. For leiligheter i 2. etg. vil det legges varmefolie i entrè. 2. Peisovn i stuen, panelovner ellers.

Adkomst

Fra Jessheim; Kjør E6 og ta av rett før flyplassen mot Nannestad / Hønefoss. Følg E16 til Maura. Ta til høyre inn Gamle Dalsveg og følg denne veien ca 700 m. Tomten ligger da på høyre side merket med byggeplassskilt. Se vedlagt kartskisse på høyre side i Finn.no annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket start-destinasjon.

Parkering

Eneboligene i rekke får parkering i egen carport i boligen, samt parkering på egen asfaltert gårdsplass.
Alle leilighetene får en parkeringsplass i felles carportanlegg.
Felles gjesteparkeringsplasser på feltet.

- Mulighet for el-bil lader i carport. (Tilvalg)

Kjøpsbetingelser

10 % av kjøpesummen betales ved kontrakts-underskrift, resterende betales til overtakelsen av boligen.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Norsk Hyttesenter