Img 6821
Ramstaddammen 30, 2033 ÅSGREINA

Nannestad/Ramstadåsen: Stor, byggeklar tomt - Kort vei til barnehage, barneskole og marka

Pris

kr 1 725 000,-

 • Boligtype
  Boligtomt
 • Tomteareal
  1068 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt
 • bjorn.tore@boligpartner.no bjorn.tore@boligpartner.no
  Send e-post

Ramstaddammen 30
2033 ÅSGREINA

Loading map...

Kort om eiendommen

Stor og fin ene- eller 2 mannsbolig-tomt beliggende i flotte Ramstadåsen med umiddelbar nærhet til fine turområder. Det er etablert ny gangveg til skolen, samt at det planlegges barnehage på feltet.
Området er svært barnevennlig, med landlig og fin beliggenhet. Nannestad skistadion i rimelig nærhet med, Romeriksåsen med fine turområder, sykkelstier, bad- og fiskemuligheter på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper og skianlegg til vinteraktiviteter.
Nannestad er en populær kommune å bo i, en kommune som er i utvikling. Med nærhet til Gardermoen, og grei pendleravstand til Oslo, foretrekker mange å etablere seg i området.

Beliggenhet

Beliggende i Nannestad, nyetablert byggeområde som forlengelse av 1. byggetrinn som er tilnærmet ferdig utbygget.
Ca. 15 minutter med bil til Gardermoen, 20 minutter til Jessheim og 40 minutter til Oslo.
Nannestad Torg er ca 10 minutter unna med bil og byr på forretninger, kommunesenter og Vinmonopol. Her ligger også Ungdomsskole og Videregående.

Parkering

Det skal etableres parkering på egen eiendom, minimum 2 plasser pr. boenhet. Minst 1 vist i garasje.

Antall parkeringer

2

Adkomst

Følg Åsvegen fra Holter til du kommer til skiltet merket Ramstadåsen trinn 2.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

Det er byggeklausul til Bolig Partner på eiendommen.

Viktig informasjon

Byggeklausul til BoligPartner.

Kjøper må sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser for feltet.
Ved kjøp av tomten er det byggeklausul til Bolig Partner. Tomten kan bebygges med ene- eller 2 mannsbolig.
Tomt gjøres opp på egen kontrakt og kontrakt om kjøp av husleveransen må inngås inne 6 måneder. Byggeprosessen skal være igangsatt innen nye 6 måneder.
Byggeklausulen tinglyses på eiendommen.

Vedlegg

reguleringsbestemmelser

Sentrale lover

Bustadoppføringslova

Egenerklæring konsesjonsfrihet

Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Vei/Vann/Kloakk

Ved etablert bolig, vil eier være ansvarlig for kommunale avgifter i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Flat tomt

Regulering

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til områderegulering for Ramstadåsen. Plan-ID 09-05 (E3) datert 10.05.10, revidert 09.11.17.
Felt BF5. Utnyttelsesgrad 35 % for enebolig inkludert 2 p-plasser hvorav 1 i garasje. 45 % for 2 mannsbolig - 2 p-plasser for hver enhet, hvorav 1 i garasje pr. enhet.
Bygningene skal ha skråtak med en takvinkel på 22-45 grader, møneretning skal følge terrenget.
Det kan etableres hybelleilighet hvis enebolig. Det skal i tilfelle avsettes 1 ekstra p-plass til hybel innenfor BYA.
Garasje kan plasseres 1,5 meter fra vei ved langsgående, og 5 meter dersom innkjøring direkte i garasjen. Snuplass skal etableres på egen eiendom. 1 meter fra nabogrense.
Garasje, carport og utvendig sportsbod skal ha maks gesimshøyde på 3 meter. Maks str. 50 m2 på garasje/carport.

Adgang til utleie

Mulighet for hybelleilighet.

Ta kontakt med oss

 • Employee Default

  bjorn.tore@boligpartner.no bjorn.tore@boligpartner.no
  Send e-post

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Norsk Hyttesenter