Magnhildrud alle er en koselig opparbeidet gate.
Magnhildrud alle 24, 1809 ASKIM

Stor og flott boligtomt for småhusbebyggelse. Kun 5 min. gange fra Askim sentrum.

Pris

kr 1 890 000,-

  • Boligtype
    Boligtomt
  • Tomteareal
    1000 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Magnhildrud alle 24
1809 ASKIM

Loading map...

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et stille og pent opparbeidet boligområde. Tomten er skrånene mot sør og det er natulig å tenke seg at man bygger en bolig med sokkeletasje her. Inngang og parkering vil da naturlig ligge mot nord og hovedoppholdsrommene blir mot sør. Tomten kan bebygges med både enebolig og tomannsbolig.

Beliggenhet

Sentral og solrik beligghentet med gangavstand til alt man kan ønske seg av butikker og opplevelser i Askim sentrum.

I Askim finner man sentrale servicefunksjoner, tog stasjon, forretninger/senter, banker, videregående skole, ungdomskole, kulturhus, Østfoldbadet, kafeer, kino, golfbane, lysløype m.m. Kommunen har ellers et variert næringsliv med store og små bedrifter innen produksjon, service og handel.
Askim er regionssenter i Indre Østfold. Kommunen ligger sentralt ved E18.

Askim har et godt og variert tilbud for barn og unge. Med sine 13 barnehager og 8 skoler er det godt tilrettelagt for barnefamilier. Askim har en ny og meget moderne ungdomsskole samt videregående skole med et bredt linjevalg. Kommunen har gode aktivitetstilbud som basketball, friidrett, håndball, innebandy, ski, svømming, orientering, m.m. Askim har også egen fotballklubb, en aktiv golfklubb og 2x9-hulls bane. For den aktive familie er det nærhet til naturen med tilbud for aktiviteter året rundt.

Det flotte Kulturhuset midt i sentrum byr årlig på over 100 konserter med både lokale og nasjonale artister. Østfoldbadet er et flott innendørs badeland for store og små. Her finnes et flott treningssenter, svømmebasseng, stupetårn, sklier, varmebassenger, bølgebasseng, sauna, m.m. Sommeren 2019 åpnet Østfoldbadet et eget utendørs anlegg med stort svømmebasseng og fine utearealer.

Askim er et attraktivt sted å bo for pendlere, med regelmessige tog- og bussavganger til Oslo og Follo. Med bil er det i dag ca. 45 minutter til Oslo. Utbyggingen av E18 til 4-felts motorvei mot Oslo vil i løpet av få år redusere reisetiden ytterligere.

Det ble gjennomført kommunesammenslåing med Askim, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Eidsberg fra 01.01.2020. Ny kommune består av ca. 45.000 innbyggere.

Beskrivelse (type bolig)

Bolig velges fritt innenfor BoligPartners husmodeller. Vi tilpasser hus etter deres ønsker og behov.

Det er også lov å sette opp tomannsbolig på eiendommen.

Parkering

På egen tomt.

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagt kart i salgsoppgaven.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

BYGGEKLAUSUL
Prisen er fast og kjøper er innforstått med at det tinglyses en byggeklausul på tomten, med plikt til oppføring av bolig fra BoligPartner ved avd. Ski.

BoligPartner er også ansvarlig søker med byggesøknad til kommunen.

Bygging på tomt må komme i gang senest innen 2 år etter inngått avtale.

Eller se alle våre hustyper på BoligPartners hjemmeside: www.boligpartner.no

Boligene kan tegnes om og tilpasses den enkelte tomt og kjøpers behov. Våre arkitekter kan også tegne din drømmebolig basert på dine ønsker og behov.

Viktig informasjon

Man kan koble seg til kommunalt vann og avløp.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Skrånende tomt mot sør.

Regulering

Tillatt BYA er 25%

Kommuneplanens arealandel 201701_Bestemmelser og retningslinjer med vedlegg, dat. 03.05.18.pdf

Tomten blir fradelt ved salg, eksakt tomtestørrelse foreligger derfor ikke enda. Tomten er estimert til ca 1 mål, se kart med foreslått tomtedeling vedlagt. Deler av tomten som vist på kartet er satt av til friområde og teller derfor ikke med når man beregner bebygd areal. Netto tomteareal er ca 800 kvm av tomten som blir satt av til bebygd areal. Regnestykket ser dermed slik ut:

Areal 800m2 / 25% = 200 m2 BYA.
Eksempel fordeling av utnytting: Bolig 150m2 i fotavtrykk og garasje m/sportsbod 50m2. Boligen kan ha inntil to etasjer.
Tomten er avsatt til boligbebyggelse.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.