Tomt

Romundsveien 12, 1832 ASKIM

Sørvendt tomt på 886m2 i etablert boligområde

Pris

kr 1 050 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Romundsveien 12
1832 ASKIM

Loading map...

Kort om eiendommen

Tomten er på 886m2 - flat tomt og kan bebygges med plate på mark. Kommunal vei, vann og avløp.

Tomten kan ihht til reguleringsbestemmelsene bebygges med inntil 20 % BYA utnytting. BYA = Det arealet bygning opptar av volum på tomten (bygningens fotavtrykk)

Areal 886m2 / 20% = 177 m2 BYA.
Eksempel fordeling av utnytting: Bolig 135m2 i fotavtrykk og garasje m/sportsbod 42m2. Boligen kan ha inntil to etasjer.

Standard

Følgende grave og utomhusarbeider er ikke inkludert i totalprisen, men det foreligger komplett tilbud fra graveentreprenør på kr 480.000,- ink mva. Som inkluderer graving og sprengningsarbeider for opparbeidelse av byggegrop og kabelgrøfter. Bortkjøring av masser. Singlet pute, ferdig avrettet og komprimert. Tilbakefylling rundt ringmur, fjerning av trær og vegetasjon, etablering av avkjørsel/vei, utvendige stikkledninger og påkobling vann/avløpsledninger.

Følgende er ikke inkludert i tilbudet fra graveentreprenør eller i totalprisen.
Plen, beplantning, asfalt/belegningsstein, støttemurer o.l på terreng.

Beliggenhet

Tomten har fin beliggenhet i etablert boligområde vest for Askim. Området er særdeles barnevennlig med gangvei og gangavstand til både barneskole og barnehage på Rom. Det er fine turmuligheter i umiddelbar nærhet. Kort vei til E-18 og holdeplass for busspendlere til Oslo, bybuss til Askim sentrum.
I Askim finner man sentrale servicefunksjoner, tog stasjon, forretninger/senter, banker, videregående skole, ungdomskole, kulturhus, Østfoldbadet, kafeer, kino, golfbane, lysløype m.m. Kommunen har ellers et variert næringsliv med store og små bedrifter innen produksjon, service og handel. Det er pr. i dag litt over 15.000 innbyggere i Askim kommune.
Pendlertiden med tog fra Askim til Oslo er ca. 50 minutter og med bil er det ca. 40 minutter.

Adkomst

Kommunal vei

Forbehold

BYGGEKLAUSUL
Prisen er fast og kjøper er innforstått med at det tinglyses en byggeklausul på tomten, med plikt til oppføring av bolig fra BoligPartner ved DK Ski.

BoligPartner er også ansvarlig søker med byggesøknad til kommunen.

Bygging på tomt må komme i gang senest innen 2 år etter inngått avtale.

Som eksempel på bolig se våre hustyper på BoligPartners hjemmeside: www.boligpartner.no

Boligene kan tegnes om og tilpasses tomten og kjøpers behov.

Regulering

"Reguleringsbestemmelser for Tovengenområdet", dat 27.09.98 Tomten ligger i området B6

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.