Bildet er en illustrasjon og kan avvike fra faktisk miljø og leveranse
Sveinsrud Boligfelt tomt 8, 3580 GEILO

Moderne tomannsbolig med 4 soverom og prosjektert på solrik tomt i Sveinsrud Boligfelt med utsikt over Ustedalsfjorden.

Pris fra

kr 3 900 000,-

 • Boligtype
  Tomannsbolig
 • Bruksareal (BRA)
  106 m2
 • Soverom
  4
 • Antall enheter
  2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Boligene

Boligtype
BRA
Soverom
Totalpris
1 106 m2 4 kr 3 900 000,-
Tomannsbolig
BRA 106 m2 Soverom 4 Totalpris kr 3 900 000,-

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Balansert ventilasjon

Beskrivelse

Breim er en stor tomannsbolig over to plan. Boligen har en funksjonell planløsning som sikrer deg hele fire soverom og biloppstillingsplass i direkte nærhet til inngangsdøren.

Tomannsboligen Breim tilby arealeffektive leiligheter på 106 kvadratmeter med åpen kjøkken- og stueløsning, bad i underetasjen, ekstra toalett i hovedplan og hele fire soverom. Fra stuen i hovedplanet har man direkte utgang til stor overbygd terrasse. Hovedinngangen er i underetasjen, like i nærheten av biloppstillingsplass.

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

1
2 106 m2 4 kr 3 900 000,-
Tomannsbolig
BRA 106 m2 Soverom 4 Totalpris kr 3 900 000,-

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Balansert ventilasjon

Beskrivelse

Breim er en stor tomannsbolig over to plan. Boligen har en funksjonell planløsning som sikrer deg hele fire soverom og biloppstillingsplass i direkte nærhet til inngangsdøren.

Innhold

Underetasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

1. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

2. etasje:
Beskrivelse av antall/typer rom i denne etasjen.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

2

Sveinsrud Boligfelt tomt 8
3580 GEILO

Loading map...

Om prosjektet

Vi er nå i gang med prosjektering og salg av tomannsbolig på Geilo. Breim er en stor tomannsbolig over to plan med høy standard. Boligen har en funksjonell planløsning som sikrer deg hele fire soverom og biloppstillingsplass i direkte nærhet til inngangsdøren.

Tomannsboligen Breim tilby arealeffektive leiligheter på 106 kvadratmeter med åpen kjøkken- og stueløsning, bad i underetasjen, ekstra toalett i hovedplan (kan gjøres om til bad) og hele fire soverom. Fra stuen i hovedplanet har man direkte utgang til stor overbygd terrasse. Hovedinngangen er i underetasjen, like i nærheten av biloppstillingsplass.

Her har du alt du trenger for å leve godt i mange år! Både som enslig, par, familie eller dere vil ha noe litt mindre enn enebolig.

Standard

Boligen bygges iht. ny teknisk forskrift (TEK17) hvor det stilles strengere krav til isolasjon, tetthet, ventilasjon, radonsikring, tilgjengelighet, rør- og elektrisk opplegg m.m.

Det er lagt spesielt vekt på kjøkken, elektroleveranse og rørleveranse. Dette betyr at boligen leveres med meget høy standard i forhold til led downlights i oppholdsrom og gangareal. Videre leveres badene som eksklusive baderomsplater fra FIBO og baderomsinnredning fra VVS Bademiljø. Kjøkkenet leveres fra Aubo og her er det flere valgmuligheter innenfor standard. Det er selvsagt mulighet for ytterligere heving av standard mot tillegg.

Materialer leveres av BoligPartner og har en høy standard og god kvalitet. Boligen leveres med valgfrie mdf veggplater og takplater. Valgfritt laminat eller parkettgulv innenfor vårt standardsortiment. Videre leveres det fliser på gulv i bad, bod og entre.


Vi bruker kun lokale underleverandører, som sikrer god kvalitet på både produkter og håndverk.

Overflater og utstyr:
Se vedlagte leveranseoversikt/romskjema for overflater og utstyr.

Valgmuligheter:
Ved kontraktsmøte vil det bli gjennomgått hvilke type endringer som kjøper har anledning til å få levert. Det vil være flere farge og material-valg innenfor standard pris. Det er også mulig for heving av standard mot tillegg.

Alle tilleggs- og endringsleveranser skal utføres av Bygg Team og skal skriftlig avtales hvor eventuelt endring i pris fremgår.

Økonomi:
For priser se vedlagte prisliste.
Prisene er gjenstand for prisstigning frem til den 15. i måneden trearbeidene påbegynnes, iht. SSB byggekostnadsindeks for boliger i tre i alt.

Det er faste priser ved salg av prosjekterte boliger, og derav "førstemann til mølla" prinsippet. Det blir ikke gjennomført budrunde ved slike salg.

Selger forbeholder seg retten til å justere pris på usolgte enheter.

Omkostninger
Det er lave omkostninger ved kjøp av nyoppført bolig.
Det betales dokumentavgift til staten på 2,5 % kun av andel tomteverdi kr 700.000,-.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-. I tillegg kommer kr. 525,- for hver pantobligasjon som skal tinglyses, samt kr 230,- i grunnbokutskrift.

Betalingsbetingelser
10% av kontraktsinngåelse
23% av kjøpesum når byggearbeidene settes i gang
33% av kjøpesum ved «tett bygg»
34% resterende del av kjøpesum ved overtagelse.

Kontantbeløpet ved kontraktsinngåelse er å regne som forskudd. Forskuddsbeløpet skal betales uten forbehold av noe slag. Kjøper kan ikke på noen måte disponere over beløpet etter innbetaling. Forskuddsbeløpet disponeres av selger fra det tidspunkt beløpet er innbetalt og renter på beløpet tilfaller selger. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom på forskuddsbeløpet.
Selger/utbygger stiller bankgarantier ovenfor kjøper iht. Bustadsoppføringslova.

Utbygger engasjerer megler til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og utbygger (klientkonto), samt til å forestå overskjøting av boligene/seksjonene.

Faste kostnader
Kjøper må påregne utgifter til kommunale avgifter, forsikring, strømforbruk, vedlikehold, brøyting og grusing, felleskostnader til sameiet, velforening m.m.

Lovverk og forskrifter:
Boligen oppføres iht. Plan- og Bygningsloven og ny teknisk forskrift hvor det er strengere krav til tetthet, rørlegger, elektrisk opplegg, ventilasjon, isolasjon og tilgjengelighetskrav.

Salget og kontrakten gjennomføres med basis i Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 ved forbrukerkjøp. Selger stiller Bankgarantier til kjøper iht. Bustadsoppføringslova.

Ved kjøp som ledd i næring, reguleres salgene og kontraktene av Avhendingslova av 3. juli 1992

Avbestilling:
Kjøp etter bustadsoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen. Kontakt oss for nærmere informasjon om avbestilling.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i prosjektbeskrivelse med vedlegg, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av denne oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger/utbygger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Gjennomgang av prosjektmateriell:
På grunn av at det er mye informasjon og detaljer i prospekt med vedlegg, anbefaler vi en grundig gjennomgang med oss av prospekt, leveransebeskrivelser, 1:100 tegninger, situasjonsplan, økonomisk plan og finansieringsplan. En slik gjennomgang vil sikre deg god innsikt i leveranseomfanget og besvarelser på alle dine spørsmål.

Forbrukerinformasjon om kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige og oversendes signert via e-post eller leveres/sendes til selger/utbygger. Kjøpetilbudet må fylles ut grundig med all kontaktinformasjon, budsum, forhold om finansieringer er avklart m.m.

Beliggenhet

Tomtefeltet har en flott beliggenhet ca 2 km vest for Geilo sentrum, i et etablert boligområde. Det er gangvei til skole, barnehage, idrettsanlegg og sentrum. Herfra er det flott utsikt mot Vestlig og kort vei til Ustedalsfjorden.

Kjøpsbetingelser

Betalingsplan prosjektsalg:

1) 10% av kontraktsvederlaget ved kontraktsinngåelse
2) 23% av kontraktsvederlaget når byggearbeidene igangsettes
3) 33% av kontraktsvederlaget ved "tett bygg"
4) Resterende 34 % av kontraktsvederlaget ved overtagelsen

Diverse

Kjøper må påregne årlig kostnad til blant annet kommunale avgifter, forsikring, strøm, andel grusing og brøyting i feltet og på egen tomt, velavgift m.m.

Omkostninger av tomteverdi:
1. Dok.avgift til staten: 2,5% av tomteverdien
2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,-
3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedok. kr. 585,-
4. Grunnboksutskrift kr. 172,-

Andre omkostninger:
1. Prisjustering fra 15.10.19 - til oppstart byggearbeider

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.