Eiendommen ligger i nærheten av dette krysset.

Bekkedalshøgda, 2070 RÅHOLT

Eidsvoll/Råholt: Eneboligtomt i attraktivt boområde|barnevennlig|ca 1000m2|

Pris

kr 1 375 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Bekkedalshøgda
2070 RÅHOLT

Loading map...

Kort om eiendommen

* ca ett mål tomt i populært boligområde på Råholt.

* Kort vei til skole og barnehage. Råholt ungdomsskole er en nyere og moderne ungdomsskole som i 2005 fikk designpris og er en av Nordens mest moderne skoler.

* Råholt / Amfi senter med forretninger og serveringssteder i rimelig nærhet

* Råholt har også et flott badeanlegg og treningsmuligheter.

* Togstasjon på Eidsvoll verk med forbindelse til Gardermoen og Oslo, eller nordover med ett togbytte.

* Fra eiendommen er det greit å komme seg ut på E6 om du pendler med bil til f.eks. Oslo, Jessheim eller Gardermoen.

* Området er attraktivt og bebyggelsen består hovedsaklig av småhus, ene- og flermannsboliger.

* Velg hustype selv fra BoligPartner, vi har mange ulike modeller å velge mellom og hjelper med tilpasning på tomt.

* Nærområdet byr på mange turmuligheter hele året. Mistberget i Eidsvoll er et populært turmål med den høyeste toppen i Eidsvoll med utsikt over hele Romerikssletta. For skientusiaster kan du ta turen til Skistua Eidsvoll Værk skiklubb.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Bekkedalshøgda / Gustav Granhaugs veg. Eiendommen vil få ny innkjøring fra Gustav Granhaugs veg. Dette må omsøkes i byggesaken. Den er i dag en del av eiendommen Bekkedalshøgda 11, men ses best fra vegen Gustav Granhaugs veg.
Eiendommen ligger på Råholt i Eidsvoll, et svært populært boligområde som stadig er under utvikling.

Beskrivelse (type bolig)

Eiendommen kan bebygges med hus fra Boligpartner. BYggeklausul til BoligPartner vil tinglyses.

Parkering

Parkering på egen tomt

Antall parkeringer

2

Adkomst

Fra Trondheimsvegen - sving til venstre opp forbi Råholt bad og Råholt ungdomsskole. Følg vegen til du kommer til et kryss der du kan svinge inn i Gustav Granhaugs veg. Følg denne vegen til et gult hus. Eiendommen ligger i skogholtet bak dette huset.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

Eiendommen er uregulert og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende for området.
Det må søkes dispensasjon fra plankravet til regulering og det må søkes om BYA 25% på bakgrunn av nærliggende reguleringer.
Det er en forutsetning for avtalen at eiendommen grensejusteres og at kommunen gir tillatelse til oppføring av bolig, samt disp. fra plankrav.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Tomten er skrånende og må bebygges med sokkelbolig med innkjøring på laveste nivå. Eiendommen er i dag dekket av vegetasjon som vil fjernes for bebyggelse.
Eiendommens grenser må justeres og nytt areal vil bli ca 1000 m2.

Regulering

Uregulert område.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.