Oversikt - kort avstand til Førde sentrum
Nesavegen 161, 6819 HOLSEN

Digernes Panorama - INTRODUKSJONSTILBOD - Nytt hyttefelt -15 min frå Førde Sentrum

Pris

kr 400 000,-

  • Boligtype
    Fritidstomt
  • Tomteareal
    700 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Nesavegen 161
6819 HOLSEN

Loading map...

Kort om eiendommen

-- INTRODUKSJONSTILBOD --

-- GJELD KUN FOR DEI 4 FØRSTE TOMTENE, I BYGGJESTEG 1 --
-- FRITT VAL AV TOMT (!) --
-- BFF 58 TIL 67 --
-- PRIS 400 000,- inkl. mva --
(+ dok.avg. 2,5% av kjøpesum(10 000,- nok))

-- "FØRSTEMANN, ELLER KVINNE, TIL MØLLA" --

På Vestlandet bur vi ofte i dalar, krinsa av høge fjell. Det er kanskje difor vi er så glad i å gå på fjellet, for å få utsikt mot verda?

Opne landskap gir oss ei kjensle av fridom og løftar sinnet vårt. Hyttetomtene i Digernes Panorama ligg i eit slikt ope landskap, som kombinerer flott natur med kort veg til dei urbane tilboda Sunnfjord byr på. Om du har lyst å sleppe unna hektiske kvardagar, utan å måtte reise langt, er det hit du skal. Med hytte på Digernes ligg alt til rette for å finne roen.

På Digernes Panorama får du eit majestetisk utsyn mot Hafstadfjellet, Klungeren, Kjelstadnakken og Storehesten. I tillegg er alle toppane godt innafor rekkevidde både sumar og vinterstid. Her kan du sykle, gå fjellturar til beins og på ski, hauste frå naturen, i ei perle av eit landskap.

Tomtene ligg austvendt, og får mykje sol. Difor kan du nyte kveldssola fram til 22.30. om sumaren, med fantastisk utsyn over Digernesvatnet – som også er kjend som eit framifrå godt fiskevatn.

Om tomta

Digernes Panorama - ligg i Sundsdalen, 12 km frå Førde Sentrum, og består av totalt 37 fritidstomter.
.
Maks BYA 100m2 (20%). Bygd areal = omriss av bustad ovanfrå.
Maks BRA 150m2. Bruttoareal = areal innvendig i bustad.

Tomtene ligg i utkanten av Digernesvatnet naturreservat, i ei helling ned mot vatnet, på cirka 330-380 moh.

Tomtene har ein storleik på mellom 616 - 777 m2, og alle tomtene ligg veldig fint plassert i terrenget.

Det blir lagt fram straum, veg, vatn og avløp til tomtegrense, samt trekkrøyr til fiber. Det ligg inne klausul om at Digernes Maskin AS skal opparbeide tomtene. Stipulert pris er på ca. Kr. 300 000,-, inklusiv moms. Tomtene blir selt med klausul om at hyttene blir levert via Sognehus AS

Feltet er delt opp i tre byggjesteg, med rekkjefølgjekrav
(sjå reguleringsføresegner).

BYGGJESTEG NR. 1 - Omfattar totalt 10 fritidstomter (BFF 58 - 67)
- Oppstart opparbeiding av infrastruktur og veg skjer no i haust(2021).

BYGGJESTEG NR. 2 - Omfattar totalt 14 fritidstomtar (BFF 44 - 57)
- Meir informasjon kjem seinare

BYGGJESTEG NR. 3 - Omfattar totalt 13 fritidstomtar (BFF 68 - 80)
- Meir informasjon kjem seinare

Parkering

Parkering på eiga tomt.

Adkomst

Ta av E39 ved Sunde, og følg Fv. 482 til avkjørsle til Digernes. Det går asfaltert veg fram til inngangen av feltet. Tilgangen til feltet blir i form av veg med minst 4 m breidde, av type landbruksveg klasse 3, 18 tonn.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.