Nydeleg utsikt frå tomtene. 
Vi kan søkje om husbankfinansiering med særdeles gunstig finansiering.
Stårheim, 6777 STÅRHEIM

NYTT prosjekt på nye flate tomter på Stårheim! Mogleg med husbankfinansiering !

Pris fra

kr 2 730 000,-

 • Boligtype
  Leilighet
 • Bruksareal (BRA)
  84 m2
 • Soverom
  3
 • Antall enheter
  1
Fremdrift
Oppstart ved sal
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Boligene

Boligtype
BRA
Soverom
Totalpris
Leilegheit 1 og 2 84 m2 3 kr 2 730 000,-
Leilighet
BRA 84 m2 Soverom 3 Totalpris kr 2 730 000,-

Fasiliteter

Barnevennlig, Balkong/Terrasse, Offentlig vann/kloakk, Peis/Ildsted, Turterreng, Utsikt

Beskrivelse (type bolig)

Tomannsbustad

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Leilighetsnummer

1

Stårheim
6777 STÅRHEIM

Loading map...

Om prosjektet

Din Bustad AS er ein aktør som byggjer einebustadar, leiligheiter og hytter i Nordfjord. Vi har lang erfaring innan utvikling av bustadprosjekt og har høge krav til kvalitet. Vi har eigen byggeleiar og tømrarar.

På ein av dei nye kommunale tomtene på Stårheim har vi til salgs ein av våre tomannsbustadar. Om du besøkjer vår nettside, kan du velje den tomannsbustaden eventuelt einebustaden som passar ditt behov. Vi tilpassar bustaden til deg.
Tomta er flat med nydeleg utsikt og plassert i ein blindveg. Her er det trygt og roleg.

Innhold

Leilegheitene på 84 kvm. inneheld ei open kjøkken-stoveløysning. Her vert det store vindauger mot sør, som gjev mykje lys og ei fin kontakt med uteområdet. Det vert bygd ei praktisk sportsbod i samanheng med inngangspartiet. I gangen er det tilrettelagt for garderobeløysning.
Det er eit romsleg bad og 3 soverom. Leilegheitene har ei fleksibel løysning som gjær at du kan velje vederlagsfritt om det er to eller tre soverom som passer best for deg. Her får du også ein koseleg terrasse, som er noko tilbaketrekt og skjerma mot naboleilegheita.
Vi har bygd fire leilegheiter av denne typen i Stryn. Om ynskjeleg kan vi etterspørje visning.

Standard

Dører:
- Innvendige dører vert levert som med kvalitetsdøra type Visjon
1(fyllingsdør) frå Boligpartners sin leverandør Kloppen trevare.
- Inngangsdøra vert levert frå Boligpartner sin leverandør Jømna.
- Balkongdør frå Norgesvinduet.

Vindu:
- Samtlege hus-seriar leverast som vakumimpregnerte 3-lags
vindauger med superenergiglas med argongass fra
Norgesvinduet.

Vegger og himling:
- Ferdig malte plater i alle rom

Gulv:
- Alle tørre rom leverast med den slitesterke laminat typen
Mammut. Her veljer du mellom minst 10 forskjellige gulv.

Listverk:
- Til alle rom leverast kvite glatte lister.

Sanitærutstyr:
- Alt sanitærutstyr leverast i kvit utføring frå anerkjente
produsentar. Utstyr i.h.t prosjektbeskrivelse.

Kjøkken:
- Leverast iht teikning og beskrivelse frå vår lokale leverandør
Espe trevare.

Bad/vask:
- Bad vert levert med baderomsplater på vegg og flis på golv.

- Bod leverast med sluk, våtromsbelegg og baderomsplater på
vegg

Elektrisk:
- Det leggast opp skjult elektrisk anlegg med brytarar og
kontaktar i kvit utførelse. Automatsikringar, hovedsikring og
målar i eige sikringsskap. Antall punkt leverast i henhold til den
gjeldande standarden NEK 400 - 2018 og plassering fastsettast
saman med elektroentreprenør.

- Det medfølgjer bl.a varmekablar og brannvarslingsanlegg med
varsling om det brenn med naboen.

Telefon / tv / bredbånd:
- Det leverast opplegg for telefon, breibånd og TV. Kjøpar står
sjølv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon:
- Det leverast balansert ventilasjonsanlegg med høgeffektiv
varmegjenvinnar. Frisk, forvarma og rensa luft tilførast
oppholdsromma.

Oppvarming:
- Det vert levert ved omn klar til bruk. Varmekablar i bad/vask og
yttergang.

Isolasjon:
- Ytterveggar i bustaden er bygd opp av 198+48 mm
bindingsverk. Mellomrommet mellom stolpane fyllast med
200+50 mm mineralull. Yttertak isolerast med 400 mm
mineralull og innerveggar mellom rom isolerast med 100 mm
mineralull.

Garasje/carport:
- Tilval

Terrasse
- Det vert levert stor terrasse framfor huset. Terrassebord i
royalimpregnert materialer. Skjerma vegg mellom bueiningane

Grunn og utvendig arbeid:
- Feltets kommunale tilkomstveg er asfaltert. Kjøreareal internt
på tomta vert levert med grus. Grøntareal vert levert
maskinplanert med vekstjord. Kunde må påregne eigeninnsats
med finplanering og såing.

Brannsikring:
- Kvar bustad vert levert med brannsløkkingsapparat og
brannsentral som også varslar ved brann i naboleiligheit.

Ta kontakt for gjennomgang av teikningar og prosjektbeskrivnad

Beliggenhet

Området er plassert i eit solrikt område. Lang tradisjon for produksjon av bl.a epler.
Vidare er det kort veg til fotballbane.

Byggemåte

Din Bustad sin leverandør av hus, leiligheiter og hytter er Boligpartner:
Sidan etableringa i 1993 har BoligPartner realisert nær 11 000 bustad- og hyttedraumar for våre kundar. Våre produkt leverast ikkje i ferdige moduler eller element, men byggjast ute på tomta, som er det tryggaste her på våre kantar. Trelastleverandøren vår produserer virke etter precut-metoden. Dette betyr at kvar enkelt komponent vi brukar til å bygge din heim, har en nøyaktig lengde, dimensjon og fasong når den fraktast ut til byggjeplass. Precut-metoden gjær at presisjonen er høg og monteringa rask.

Oppvarming

Ved-ovn og elektriske kablar ferdig montert

Adkomst

Kommunal veg

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.