Tomta ligg lunt til i enden av Gjerdane. Der er i dag to mindre bygningar på eigedomen som må rivast.
Myroldhaugvegen , 6770 NORDFJORDEID

Nordfjordeid-Sentrumstomt med moglegheiter!

Pris

kr 998 500,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Myroldhaugvegen
6770 NORDFJORDEID

Loading map...

Beliggenhet

Tomta ligg på Myroldhaug langs den historiske Myroldhaugvegen.

Her har du ein unik moglegheit å få bygd deg ein einebustad i eit vakkert, trygt og vel-etablert bustadområde.

Våre arkitektar står klare til å teikne huset slik du ynskjer det eller vi kan tilpasse en av våre modellar til deg.

Til dømes boligpartners; Taranto, Berga og Como er modellar som passar på tomta.

Tomta er om lag 1 mål og hellande mot sør som gjev god utsikt og gode solforhald.

Her er flotte moglegheiter for hage med flate ute-områder. Lite grunnarbeid som skal til såleis.

Eller kansje du også ynskjer deg ei skjerma utestove for seine kveldar ?

Nøkkelkvalitetar:
Svært sjeldan med sentrumstomter i denne storleiken.
Skjerma tomt i enden av Gjerdane med utsikt aust og vest.
Tilnærma flat tomt.
Plen med moglegheiter.
Barnevennleg og trygt område.

Diverse

Dette prospektet er meint som ei orientering om byggeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bustaden. Alle opplysningar er derfor gjeven med forbehald om at utbyggar kan foreta mindre endringar vis dette skulle vise seg nødvendig eller ynskjeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er benytta i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-tegningar og prosjektets beskriving går fram for dette prospektet der det måtte være avvik.

Viktig informasjon

Tomta ligger i kommunedelplanen som bustadområde og skal frådelast hovedbruket som omfattar deler av Gjerdevegen og utmark.
Det vil vere dispensasjon frå reguleringskrav for å få byggje. Utbyggjar har fått posetive signal frå kommuna.
Utbyggjar vil vere ansvarleg søkjar og ta seg av byggesak.

Vi ordnar papirmølla med kommuna.
Vi gjev deg pris på ditt husprosjekt inkl. tomt etter dykkar behov og rammer.
Vi har arkitekt som teiknar huset slik du ynskjer.
Vi har byggeledelse som kan ivareta alt frå grunnarbeid til nøkkel i døra.
Tomta seljast som den er og med byggjeklausul.
Tomteareal kan avvike noko endeleg oppmåling.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.