Oversiktsbilde over nabolaget.
Gjerdane, 6770 NORDFJORDEID

Bu trygt og godt innerst i Gjerdane. Sjå dei ulike husmodellane du kan velje mellom !

Pris

kr 4 598 000,-

  • Boligtype
    Enebolig
  • Bruksareal (BRA)
    164 m2
  • Soverom
    4
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Gjerdane
6770 NORDFJORDEID

Loading map...

Om boligen

Taranto - Eit moderne hus med garasje i underetasjen.
Dette er et moderne hus som har alt ein familie treng integrert i bygningskroppen.

Huset har dobbel garasje i underetasjen og vil i vårt tilfelle få ei stor sportbod bakerst, samt lune uteplassar både i 1. og 2. etasje. Vidare har bustaden tre soverom, kontor (evt. soverom nummer fire) to bad og godt med bodplass. Husets hjarte er helt klart den sosiale sona i 2. etasje med opent kjøkken- og stoveområde som strekkjer seg gjennom hele etasjen. Her har Din Bustad alternative planløysingar å vise. Taranto er verkeleg eit stilig hus med store vindaugsflater og opne løysningar som gjev deg mykje lys innover i stova.

Prisen inneheld bl.a :
Byggesak
Grunnarbeid
Betong
Taranto bygd av våre tømrarar
Flis, belegg og ferdig malte flater.
Vedovn
Beskreve elektro og rørleggarleveranse.
Gulv

Tomtepris + omkostningar kjem i tillegg.
Her organiserar Din Bustad heile prosessen med bruk av nøytral megler som ivaretek skøyte og oppgjær.

Ta kontakt for fullstendig prosjektbeskrivelse, teikningar og omfang.

Beliggenhet

Tomta ligg på innerst i Gjerdane langs den historiske Myroldhaugvegen.

Her har du ein unik moglegheit å få bygd deg ein einebustad i eit vakkert, trygt og vel-etablert bustadområde.

Våre arkitektar står klare til å teikne huset slik du ynskjer det eller vi kan tilpasse en av våre modellar til deg.
Dette kan vere Taranto som er valgt i dette tilfelle.
Berga og Como er også modellar som passar på tomta.

Tomta er over 1 mål og svakt hellande mot sør som gjev god utsikt og gode solforhald.

Her er flotte moglegheiter for hage med flate ute-områder. Lite grunnarbeid som skal til såleis.

Eller kansje du også ynskjer deg ei skjerma utestove for seine kveldar ?

Nøkkelkvalitetar:
Svært sjeldan med sentrumstomter i denne storleiken.
Skjerma tomt i enden av Gjerdane med utsikt aust og vest.
Tilnærma flat tomt.
Plen med moglegheiter.
Barnevennleg og trygt område.

Beskrivelse (type bolig)

Einebustad

Adkomst

Tomta har adkomst via Gjerdane.

Diverse

Dette prospektet er meint som ei orientering om byggeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bustaden. Alle opplysningar er derfor gjeven med forbehald om at utbygger kan foreta mindre endringar vis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er benytta i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-tegningar og prosjektets beskriving går fram for dette prospektet der det måtte være avvik.

Forbehold

Forbehald om byggjeløyve

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Tomtestørrelse er om lag 1010 m2. !

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.